Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhed og sygepleje på Perron 4

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhed og sygepleje på Perron 4"— Præsentationens transcript:

1 Sundhed og sygepleje på Perron 4
Charlotte Harbo, sygeplejerske

2 Perron 4 er et fristed for mennesker med særlige sociale problemer som hjemløshed, psykiske problemer og ensomhed. Botilbud Værested Tandlægebus Sygeplejeklinik

3 Botilbuddet 15 et-værelses lejligheder
Aktive misbrugere med behov for bostøtte og kommunal hjemmehjælp

4 Værestedet Åbent tilbud for socialt udsatte i Randers Gratis morgenmad og kaffe Varm mad og smørrebrød hver dag

5 Børsterne Tandklinik bemandet af frivillige tandlæger Perron 4 er basen og står for det praktiske Målet er smertefrihed og tyggefunktion

6 Sygeplejeklinik Oven på værestedet Åben for alle, ingen tidsbestilling
Klinikken er åben alle hverdage

7 Sygeplejeklinikkens historie Spontant initiativ Udlånt tre timer pr
Sygeplejeklinikkens historie Spontant initiativ Udlånt tre timer pr. uge af hjemmeplejen Sundhedsprojekt 2011 sundhedsklinikken forankret i kommunen

8 Svømning Den nye model Udgiften deles 50/50 mellem Socialforvaltningen og Sundhed og Ældre 37 timer sygeplejerske stilling kr. til drift Funktionerne: Sygeplejefaglige, og Socialfaglige

9 Sygeplejefaglige funktioner Åben klinik
Sygeplejefaglige funktioner Åben klinik (sårpleje, abstinensbehandling, medicinadministration under opstart, fastholdelse, virknings- og bivirkningsopfølgning, dosering og udlevering). Almen tilstandsobservationer Forebyggende indsatser med ernæring og motion Undervisning af samarbejdspartnere Brobygning og koordination Akutfunktion Fodterapeuten kommer hver 2. tirsdag

10 Socialfaglige funktioner
Hver torsdag Alle kan være med, ingen tilmelding Socialfaglige funktioner Kontakt og relationsdannelse til værestedsbrugerne Fokus på angst, ensomhed og isolation Helheds fokus på ADL, fx vurdering af støttebehov Ledsagelse og bisidderfunktion Inddragelse og kommunikation med brugernes familie

11 Erfaringer Værestedet er det oplagte omdrejningspunkt.
Sundhedsarbejdet er et tandhjul i De små skridts metode Bred indsats med pleje, rådgivning og aktiviteter giver resultater Dynamiske effekter mellem de sygeplejefaglige og de socialfaglige funktioner

12 Case: håndtering af alkohol
Ældreplejen og hjemmeplejen har store udfordringer med alkohol Man har efterspurgt erfaringer og redskaber til at imødegå problemet. Undervisning og 50/50 aftalen

13 ”Folk glemmer at være faglige, når alkohol er en del af problemstillingen.” - alkoholkonsulent Marianne Peter

14 ”Hannes” historie

15 Spørgsmål?

16

17 Spørgsmål?

18 Gennemgående træk ved misbrugerne
Mister evnen til at indgå i et ligeværdigt socialt liv Udvikler blandt andet tiltagende selvoptagethed og mindre respekt for omgivelserne. (mister deres sociale hjerne)

19 Frontallapperne Fungerer som dirigenten i et orkester
Skal skabe harmoni Uden en dirigent vil der mangle styring

20 Muligheden for at leve i harmoni med sig selv og omgivelserne svækkes
Kan ikke skelne vigtigt fra uvigtigt  valg af handlinger på tilfældig overvejet baggrund  kan støde omgivelserne. Er ikke i stand til at sætte en handling i gang på baggrund af velovervejede betragtninger Handler impulsivt. Kan være aggressive, asociale, grænseoverskridende, urenlige Endvidere øget tendens til at falde

21 En del alkoholikere /misbrugere kommer på ældrecentre, hvor der er personer med demens (Alzheimers), hvor den sociale funktion er bevaret. –> konflikter Behov for rådgivning og endnu mere faglighed i forhold til alkoholikerne

22 Alkohol er et eksempel på en udfordring man møder i alle kommuner 50/50 modellen kan være et godt argument til at komme i gang

23 Hvad så???? Der skal bruges en anden pædagogik ved alkohol demente.
Giv tydelige instruktioner. Få velvalgte ord. Personen kan ikke selv træffe valg, derfor er det vigtigt at: venligt, men bestemt, at fortælle hvad der skal ske. Dagligdagen må kun indeholde få stimuli. (kan ikke skelne mellem vigtigt og uvigtigt) Samvær i stemningsfyldte lokaler kan være belastende Den demensramte er ofte indblandende og grænseoverskridende – kan ikke forstå de konflikter det føre med sig.

24 Derfor SÆT GRÆNSER

25 Vigtigt: Kontinueritet Tillid Ærlighed.

26 Spørgsmål

27 Lægekonsulenter Lars Risager og Eva Solberg Tilknyttet i hele perioden

28 Samarbejde Sparringspartner Undervisning Lægefaglig supervision
Skaber kontakt til øvrige praktiserende læger


Download ppt "Sundhed og sygepleje på Perron 4"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google