Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Title slide ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Title slide ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER."— Præsentationens transcript:

1 Title slide ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER

2 METODE TIL IDENTIFIKATION AF INDSATS- OMRÅDER FORMÅL - At identificere mulige indsatsområder gennem en statistisk analyse af, hvad der er vigtigt for brugernes samlede tilfredshed. METODE - Via en statistisk faktoranalyse identificeres et antal underliggende dimensioner i datamaterialet. En faktor dannes af spørgsmål, som har en høj intern korrelation, og der som sådan kan tolkes som værende udtryk for samme underliggende dimension. De mange spørgsmål reduceres hermed til et færre antal bagvedliggende faktorer, som hver især udtrykker noget forskelligt i brugernes besvarelse. - I en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers (faktorerne identificeret i faktoranalysen) betydning for brugernes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder meget for brugernes tilfredshed, og hvilke der har mindre betydning for tilfredsheden. - Betydningen sammenholdes efterfølgende med brugernes vurdering (tilfredshed) på samme områder i en såkaldt prioriteringsmatrice.

3 DAGTILBUD

4 FAKTORERNES SAMMENSÆTNING Content slide Inklusion -Aktiviteterne i dagligdagen -Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven -Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling -Personalet pædagogiske indsats i forhold til dit barn -Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling -Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer -Personalets faglige niveau -Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov -Den tid, personalet har til dit barn -Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering -Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning -Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet -Personalets lydhørhed over for dine synspunkter -Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad -Personalets omsorg for dit barn -Personalets engagement i hverdagen -Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet -Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn -Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) -De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) -Rengøringsstandarden -De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) -Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder -Afstanden til daginstitutionen/dagplejen -Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen Pædagogik og aktiviteter Dialog og samarbejde Fysiske rammer -Dit barns forhold til de andre børn -Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn -Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene -Personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv Rammevilkår

5 PRIORITERINGSMATRICE FOR DAGTILBUDS- OMRÅDET LANDSGENNEMSNIT: BETYDNING FOR SAMLET TILFREDSHED SAMMENHOLDT MED TILFREDSHEDSNIVEAU Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af faktorernes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for faktorerne.

6 RESULTATERNE I TAL – SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (1) Betydningskoeffici ent (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat (afrundet til én decimal) Afv. på tilfredshed ift. landsresultat (afrundet til én decimal) AllePædagogik og aktiviteter0,563,90 Dialog og samarbejde0,524,01 Fysiske rammer0,223,83 Inklusion0,264,10 Rammevilkår0,053,64 Åbningstiderne0,014,06 HovedstadenPædagogik og aktiviteter0,633,810,1-0,1 Dialog og samarbejde0,593,940,1-0,1 Fysiske rammer0,173,65-0,1-0,2 Inklusion0,244,000,0-0,1 Rammevilkår0,04*3,580,0-0,1 Åbningstiderne0,01*4,020,0 SjællandPædagogik og aktiviteter0,573,800,0-0,1 Dialog og samarbejde0,563,970,0 Fysiske rammer0,213,780,0 Inklusion0,174,11-0,10,0 Rammevilkår0,01*3,610,0 Åbningstiderne0,114,010,10,0 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

7 RESULTATERNE I TAL – SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (2) Betydningskoeffici ent (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat (afrundet til én decimal) Afv. på tilfredshed ift. landsresultat (afrundet til én decimal) SyddanmarkPædagogik og aktiviteter0,503,99-0,10,1 Dialog og samarbejde0,524,060,00,1 Fysiske rammer0,253,890,00,1 Inklusion0,304,180,00,1 Rammevilkår0,123,660,10,0 Åbningstiderne0,05*4,010,0 MidtjyllandPædagogik og aktiviteter0,543,960,00,1 Dialog og samarbejde0,454,05-0,10,0 Fysiske rammer0,263,950,00,1 Inklusion0,274,150,0 Rammevilkår0,02*3,670,0 Åbningstiderne0,084,140,00,1 NordjyllandPædagogik og aktiviteter0,433,92-0,10,0 Dialog og samarbejde0,394,05-0,10,0 Fysiske rammer0,273,930,00,1 Inklusion0,284,100,0 Rammevilkår0,113,710,1 Åbningstiderne0,05*4,140,00,1 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

8 ELEVER – 6-9. KLASSE

9 FAKTORERNES SAMMENSÆTNING Content slide Undervisning uden for skolen Vurdering af læreren: -Evne til at hjælpe dig og udvikle dig fagligt -Dygtighed -Tid til dig -Evne til at gøre undervisningen spændende og interessant -Evne til at lytte til de forslag, du kommer med -Evne til at skabe ro og orden -Evne til at gøre noget ved mobning, konflikter og drillerier -Evne til at hjælpe dig til at være en god ven og have det godt sammen med andre -Alt i alt med undervisningen Tilfredshed med: -Med undervisningsmaterialet (fx. bøger, kort og computere) -Skolens udendørsområder (skolegår, boldbaner mv.) -Skolens lokaler, møbler, plads mv. (de fysiske rammer) Tilfredshed med: -13. Sikkerheden i trafikken mellem skolen og dit hjem Læreren og undervisningen Materialer og fysiske rammer Trafiksikkerhed Tilfredshed med: -14. Den del af undervisningen, der sker uden for skolen, fx udflugter i skoven eller til museer

10 PRIORITERINGSMATRICE FOR ELEVER, 6.-9. KLASSE LANDSGENNEMSNIT: BETYDNING FOR SAMLET TILFREDSHED SAMMENHOLDT MED TILFREDSHEDSNIVEAU Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af faktorernes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for faktorerne.

11 RESULTATERNE I TAL – SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (1) Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat (afrundet til én decimal) Afv. på tilfredshed ift. landsresultat (afrundet til én decimal) AlleLæreren og undervisningen0,493,84 Materialer og fysiske rammer0,423,45 Trafiksikkerhed0,074,05 Undervisning uden for skolen0,083,62 HovedstadenLæreren og undervisningen0,473,820,0 Materialer og fysiske rammer0,473,360,0-0,1 Trafiksikkerhed0,03*4,090,0 Undervisning uden for skolen0,073,640,0 SjællandLæreren og undervisningen0,433,80-0,10,0 Materialer og fysiske rammer0,363,38-0,1 Trafiksikkerhed0,103,990,0-0,1 Undervisning uden for skolen0,193,560,1-0,1 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

12 RESULTATERNE I TAL – SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (1) Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat (afrundet til én decimal) Afv. på tilfredshed ift. landsresultat (afrundet til én decimal) SyddanmarkLæreren og undervisningen0,493,830,0 Materialer og fysiske rammer0,433,490,0 Trafiksikkerhed0,06*3,990,0-0,1 Undervisning uden for skolen0,04*3,550,0-0,1 MidtjyllandLæreren og undervisningen0,543,840,0 Materialer og fysiske rammer0,403,480,0 Trafiksikkerhed0,06*4,080,0 Undervisning uden for skolen0,073,650,0 NordjyllandLæreren og undervisningen0,533,890,00,1 Materialer og fysiske rammer0,463,600,00,2 Trafiksikkerhed0,144,040,10,0 Undervisning uden for skolen0,01*3,76-0,10,1 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

13 SFO

14 FAKTORERNES SAMMENSÆTNING Content slide Trafiksikkerhed -Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn -Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer -Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov -Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre -SFO/fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad -Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn -Det generelle faglige niveau blandt det personale, der er tilknyttet dit barn -Personalets engagement i hverdagen -Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene -Personalets lydhørhed over for dine synspunkter -SFO/fritidshjemmets indsats for at begrænse mobning -Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO/fritidshjem -Aktiviteterne i SFO/fritidshjemmet -Dit barns fysiske aktivitet mens det er i SFO/fritidshjem -SFO/fritidshjemmets fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) -SFO/fritidshjemmets udendørsfaciliteter (skolegård/legeplads, boldbaner mv.) -Antallet af personale i forhold til antallet af børn i dit barns SFO/fritidshjem -Ventetiden på en plads i SFO/fritidshjem -Kommunens udbud af SFO/fritidshjem/fritidsklubber -SFO/fritidshjemmets åbningstider -Størrelsen af forældrebetaling i SFO/fritidshjem -Sikkerheden i trafikken mellem skolen og dit hjem Pædagogik og aktiviteter Fysiske og personalemæssige ressourcer Rammevilkår -18. Trafiksikkerheden mellem skole og SFO/fritidshjem? -19. Trafiksikkerheden mellem hjem og SFO/fritidshjem?

15 PRIORITERINGSMATRICE FOR SFO LANDSGENNEMSNIT: BETYDNING FOR SAMLET TILFREDSHED SAMMENHOLDT MED TILFREDSHEDSNIVEAU Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af faktorernes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for faktorerne.

16 RESULTATERNE I TAL – SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (1) Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat (afrundet til én decimal) Afv. på tilfredshed ift. landsresultat (afrundet til én decimal) AllePædagogik og aktiviteter0,763,85 Fysiske rammer og personalemæssige ressourcer0,323,62 Rammevilkår0,143,71 Trafiksikkerhed0,053,61 HovedstadenPædagogik og aktiviteter0,763,850,0 Fysiske rammer og personalemæssige ressourcer0,363,530,0-0,1 Rammevilkår0,143,810,00,1 Trafiksikkerhed0,053,640,0 SjællandPædagogik og aktiviteter0,743,740,0-0,1 Fysiske rammer og personalemæssige ressourcer0,363,620,0 Rammevilkår0,153,560,0-0,1 Trafiksikkerhed0,103,510,1-0,1 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

17 RESULTATERNE I TAL – SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (2) Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat (afrundet til én decimal) Afv. på tilfredshed ift. landsresultat (afrundet til én decimal) SyddanmarkPædagogik og aktiviteter0,773,860,0 Fysiske rammer og personalemæssige ressourcer0,353,680,00,1 Rammevilkår0,133,660,0 Trafiksikkerhed0,02*3,540,0-0,1 MidtjyllandPædagogik og aktiviteter0,783,930,00,1 Fysiske rammer og personalemæssige ressourcer0,303,680,00,1 Rammevilkår0,153,710,0 Trafiksikkerhed0,053,680,00,1 NordjyllandPædagogik og aktiviteter0,763,770,0-0,1 Fysiske rammer og personalemæssige ressourcer0,233,66-0,10,0 Rammevilkår0,04*3,71-0,10,0 Trafiksikkerhed0,08*3,660,00,1 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

18 SKOLE

19 FAKTORERNES SAMMENSÆTNING Content slide Ressourcer og kontinuitet -Den faglige kvalitet af undervisningen -Dit barns faglige udbytte af undervisningen -Det generelle faglige niveau blandt de lærere, der er tilknyttet dit barn -Skolens indsats for at udfordre dit barn -Lærernes indsats for at engagere dit barn i undervisningen -Lærernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov -Skolens indsats for at udvikle dit barns alsidige personlige kompetencer -Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/jer som forældre -Skolens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad -Skolens indsats for at begrænse mobning -Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer -Lærernes indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn -Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) -Skolens udendørsområder (skolegård, boldbaner mv.) -Undervisningsmaterialets kvalitet Undervisningen Inklusion Fysiske rammer og materialer -Antallet af lærere i forhold til antallet af elever i klassen -Udskiftningen blandt lærerne tilknyttet dit barns klasse -Lærernes indsats for at skabe ro og orden i klassen -Skolens ledelse Skolens ledelse Følgende to spørgsmål indgår ikke i nogle af ovenstående faktorer, og har ikke selvstændigt signifikant betydning i regressionsanalysen, hvorfor de ikke indgår i analyserne. - Trafiksikkerheden mellem skole og hjem - Skolens indsats for at udnytte mulighederne for at flytte undervisningen ud af skolen, fx udflugter i skoven eller til museer

20 PRIORITERINGSMATRICE FOR SKOLEOMRÅDET LANDSGENNEMSNIT: BETYDNING FOR SAMLET TILFREDSHED SAMMENHOLDT MED TILFREDSHEDSNIVEAU Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af faktorernes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for faktorerne.

21 RESULTATERNE I TAL – SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (1) Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat (afrundet til én decimal) Afv. på tilfredshed ift. landsresultat (afrundet til én decimal) AlleUndervisningen0,573,78 Inklusion0,383,82 Fysiske rammer og materialer0,183,50 Ressourcer og kontinuitet0,203,57 Skolens ledelse0,163,49 HovedstadenUndervisningen0,603,760,0 Inklusion0,323,84-0,10,0 Fysiske rammer og materialer0,163,420,0-0,1 Ressourcer og kontinuitet0,213,540,0 Skolens ledelse0,143,400,0-0,1 SjællandUndervisningen0,573,760,0 Inklusion0,353,780,0 Fysiske rammer og materialer0,193,520,0 Ressourcer og kontinuitet0,173,520,0-0,1 Skolens ledelse0,183,430,0-0,1 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

22 RESULTATERNE I TAL – SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (2) *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat (afrundet til én decimal) Afv. på tilfredshed ift. landsresultat (afrundet til én decimal) SyddanmarkUndervisningen0,543,730,0-0,1 Inklusion0,363,780,0 Fysiske rammer og materialer0,153,510,0 Ressourcer og kontinuitet0,213,590,0 Skolens ledelse0,223,510,10,0 MidtjyllandUndervisningen0,573,800,0 Inklusion0,443,820,10,0 Fysiske rammer og materialer0,203,520,0 Ressourcer og kontinuitet0,183,580,0 Skolens ledelse0,133,520,0 NordjyllandUndervisningen0,603,920,00,1 Inklusion0,413,920,00,1 Fysiske rammer og materialer0,303,630,1 Ressourcer og kontinuitet0,303,640,1 Skolens ledelse0,123,710,00,2

23 HJEMMEPLEJE

24 FAKTORERNES SAMMENSÆTNING Content slide Kontinuitet og rettidighed Tilfredshed med hjælp til: -At vaske dig? -Den personlige pleje samlet set? -At gå i bad? -Af- og påklædning? -Toiletbesøg? Tilfredshed med hjælp til: -Den praktiske hjælp samlet set? -Hjælpen til rengøring? -Hjælpen til tøjvask? -Hjælpen til indkøb? -Er hjælperne venlige over for dig? -Udviser hjælperne respekt over for dig? -Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? Personlig pleje Praktisk hjælp Hjælperne -Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? -Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? -Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? -Hvordan er kontakten til din kontaktperson i kommunen? Kontaktperson i kommunen -Hvad synes du om maden, du får leveret? Maden Bemærk: Spørgsmål vedrørende hjælperne samt kontinuitet og rettidighed er stillet på en 3-punktsskala, hvor de øvrige spørgsmål er stillet på en 5-punktsskala. I beregningen af gennemsnittet er 3-puntksskalaen omregnet til en 5-punktsskala, således at gennemsnitsberegningerne er sammenlignelige.

25 PRIORITERINGSMATRICE FOR HJEMMEPLEJEOMRÅDET LANDSGENNEMSNIT: BETYDNING FOR SAMLET TILFREDSHED SAMMENHOLDT MED TILFREDSHEDSNIVEAU Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af faktorernes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for faktorerne.

26 RESULTATERNE I TAL – SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (1) Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat (afrundet til én decimal) Afv. på tilfredshed ift. landsresultat (afrundet til én decimal) AllePersonlig pleje0,414,38 Praktisk hjælp0,484,01 Hjælperne0,244,83 Kontinuitet og rettidighed0,403,65 Kontaktperson i kommunen0,083,65 Maden0,174,09 HovedstadenPersonlig pleje0,474,240,1-0,1 Praktisk hjælp0,473,950,0-0,1 Hjælperne0,304,770,1-0,1 Kontinuitet og rettidighed0,423,530,0-0,1 Kontaktperson i kommunen0,03*3,62-0,10,0 Maden0,183,920,0-0,2 SjællandPersonlig pleje0,234,34-0,20,0 Praktisk hjælp0,573,880,1-0,1 Hjælperne0,164,88-0,10,0 Kontinuitet og rettidighed0,313,65-0,10,0 Kontaktperson i kommunen0,163,420,1-0,2 Maden0,10*3,96-0,1 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

27 RESULTATERNE I TAL – SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (2) *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat (afrundet til én decimal) Afv. på tilfredshed ift. landsresultat (afrundet til én decimal) SyddanmarkPersonlig pleje0,414,440,00,1 Praktisk hjælp0,464,070,00,1 Hjælperne0,274,830,0 Kontinuitet og rettidighed0,443,810,00,2 Kontaktperson i kommunen0,103,690,0 Maden0,08*4,10-0,10,0 MidtjyllandPersonlig pleje0,434,440,00,1 Praktisk hjælp0,474,030,0 Hjælperne0,184,84-0,10,0 Kontinuitet og rettidighed0,373,600,0-0,1 Kontaktperson i kommunen0,073,750,00,1 Maden0,304,200,1 NordjyllandPersonlig pleje0,474,460,1 Praktisk hjælp0,334,15-0,20,1 Hjælperne0,184,89-0,10,1 Kontinuitet og rettidighed0,413,760,00,1 Kontaktperson i kommunen0,123,780,00,1 Maden0,214,320,00,2

28 Endslide.


Download ppt "Title slide ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google