Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matrikulær sagsudarbejdelse Praktiske forhold Projektforløbet –kortlægning (Jens Juhl) –ejendomsændringer (Lars Ramhøj) Geodata (Esben Clemens) Vore erfaringer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matrikulær sagsudarbejdelse Praktiske forhold Projektforløbet –kortlægning (Jens Juhl) –ejendomsændringer (Lars Ramhøj) Geodata (Esben Clemens) Vore erfaringer."— Præsentationens transcript:

1

2 Matrikulær sagsudarbejdelse Praktiske forhold Projektforløbet –kortlægning (Jens Juhl) –ejendomsændringer (Lars Ramhøj) Geodata (Esben Clemens) Vore erfaringer fra sidste år (7. semesterstuderende) Gruppedannelse Introduktion 5. semester Semesterstart Check løbende www.lsn.auc.dk for generel og specifik studieinformation

3 Udstykningsprocessen Sekretær: Charlotte Hansen (FIB 11/9a) Semesterkoordinator: Lars Ramhøj (FIB 11/22) Medkoordinator skal vælges! Tilmeldte/fremmødte e-mail –alle: l5up-stud@i4.auc.dk –gruppe: l5up-04@i4.auc.dk (04 = gruppenummer) –vejledere: (AaU - navn/initialer@i4.auc.dk) Kopikort: 100 stk.kort til hver Gruppedannelse –grupperum –nøgler (adgangskontrol, udlevering/depositum) Introduktion 5. semester Praktiske forhold

4 Udstykningsprocessen Introduktion 5. semester Gruppenummer og placering 5.117 5.219 5.323b 5.425 5.527 5.629 - 5 personer 5.731 5.836 5.938 5.1040 5.1142 5.1244 Der skal dannes 1 5-personersgruppe !

5 Matrikulær sagsudarbejdelse 3 faser –kortlægning (NB! afleveringsfrister for h.h.v. kort og projekt) –matrikulær sag –FER Områder Instrumenter Lodsejerkontakt (brev) Vejledere (2 faglige - 1 special vedr. MIA) Lærebøger (se studievejledningen) –skelafsætning (kompendium) –matrikulære slides på: www.i4.auc.dk/lr Emne Projektforløbet

6 Matrikulær sagsudarbejdelse Introduktion 5. semester Semestrets struktur Faste rammer og parallelitet i indhold Klare termnier Skema - pres på lokaler, tilstræbt 2 hele projektdage pr. uge Ikke skemalagt undervisning (selvstudier, læseferie) Praktiske øvelser i fotogrammetri og GIS i det tidl. forår Ekskursion til Kbvn. primo marts

7 Udstykningsprocessen Forandringer af ejendomme Arbejde digitalt i den udstrækning, det er muligt (MIA) Projekter i det åbne land –større vandværk/renseanlæg/varmeværk –golfbane –råstofindvinding –campingplads –køreteknisk anlæg –… hvad I finder på Omlægning af en offentlig vej –for at etablere et grundlag for afsætning –i den matrikulære sag medtages det, der vedrører de aktuelle ejendomme Introduktion 5. semester Matrikulære projektforløb

8 Matrikulær sagsudarbejdelse nødvej servitutter –bortfald –stiftelse ved hævd betingelser for omlægning af private veje erstatning for øget færdsel administrativ praksis vedrørende digebeskyttelse erstatningsareal for ophævelse af fredskovspligt fortrinsstilling Emne FER - Fast Ejendoms Retsforhold Omfatter om muligt en uddybning af problemstilling fra den matrikulære sag

9 Udstykningsprocessen Erik Stubkjær - 3 gr. Lars Ramhøj - 3 gr. Henning Elmstrøm - 2 gr. (praktiserende lsp.) Hardy Jensen - 2 gr. (praktiserende lsp.) Poul Dollerup - 1 gr. (praktiserende lsp.) Søren Lange - 1 gr. (lsp. assistent) Introduktion 5. semester Vejledere Arealforvaltning (matrikelvæsen og fast ejendoms retsforhold) MIA vejledning: Lars Birk Jensen

10 Udstykningsprocessen Jens Juhl - 2 gr. Peter Cederholm - 2 gr. Karsten Jensen - 2 gr. Anders Brønnum - 2 gr. (praktiserende lsp.) Søren Bagger Jensen - 2 gr. (lsp. assistent) Peter Zacho - 2 gr. (praktiserende lsp.) Introduktion 5. semester Vejledere Geoinformatik (landmåling m.v.)


Download ppt "Matrikulær sagsudarbejdelse Praktiske forhold Projektforløbet –kortlægning (Jens Juhl) –ejendomsændringer (Lars Ramhøj) Geodata (Esben Clemens) Vore erfaringer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google