Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

9. og 10. klassernes udskoling og tilmelding til ungdomsuddannelserne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "9. og 10. klassernes udskoling og tilmelding til ungdomsuddannelserne"— Præsentationens transcript:

1 9. og 10. klassernes udskoling og tilmelding til ungdomsuddannelserne

2 Uddannelsesparathed: ”Vurdering af den unges faglige, personlige og sociale forudsætninger” Foretages af UU-vejleder i samarbejde med skolen

3 Uddannelsesparathed skal vurderes i forhold til alle ungdomsuddannelser – fx erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser

4 Uddannelsesparathed skal ikke vurderes i forhold til 10
Uddannelsesparathed skal ikke vurderes i forhold til 10. klasse, produktionsskoler, EGU og STU samt erhvervsuddannelser, hvis en elev har en uddannelses-aftale med en virksomhed

5 Valg efter 9./10. klasse 10. klasse
EUD-Teknisk skole/Handelsskole (Merkantil) Gymnasiet (STX, HTX, HHX) HF - Højere forberedelseseksamen (kræver 10.kl. afgangsprøve) Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU) Produktionsskoler mm.

6 Videregående uddannelser
Uddannelsessystemet Korte videregående uddannelser 2 år Mellemlange videregående uddannelser 3-4 år Lange videregående uddannelser 5-6 år Videregående uddannelser Evt. supplerende kurser/fag Evt. supplerende kurser/fag Evt. supplerende kurser/fag Erhvervserfaring De Gymnasiale uddannelser STX, HHX, HTX, HF ( 2 år) De Andre ungdomsuddannelser Fx søfartsuddannelser, uddannelser i forsvaret Erhvervsuddannelserne: 12 indgange Teknisk skole (3-5 år)/ Merkantil (4 år) EUX Ungdomsuddannelser 10.Kl Efterskole Folkeskole Privatskole Highschool Ungdomshøjskoler Produktionsskoler 9.Kl Uddannelsessystemet

7 10. klasse 10.klassecenter (folkeskoler) / privatskoler / efterskoler
Herlev Kommunes tilbud – Hjortespring Skole Muligt at søge i andre kommuner Fx 10 KC i Gladsaxe, Egeskolen i Jonstrup Faglig forbedring, modning, afklaring mm. Brobygning, praktik, temalinier 10. kl. afgangsprøve = min. dansk, engelsk og matematik på 10. kl. niveau Mulighed for fysik/kemi og tysk/fransk (hvis man har haft faget i klasse) Evt. adgangsbillet til gymnasiet og HF

8 Erhvervsuddannelser Teknisk Skole, Merkantil (Handelsskole) og Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU) Adgang for alle med 9 års skolegang og uddannelsesparat Visse uddannelser kræver uddannelses-aftale for optagelse (fx frisør) Visse uddannelser har alderskrav (fx redder) Består af: grundforløb og hovedforløb Veksler mellem skole og praktik Visse uddannelser har mulighed for mesterlære

9 De 12 indgange på erhvervsuddannelserne
Produktion og udvikling (fx smed, pottemager mm.) Transport og logistik (fx chauffør, redder mm.) Strøm, styring og IT (fx elektriker, teatertekniker mm.) Bil, fly og andre transportmidler (fx mekaniker mm.) Bygge og anlæg (fx tømrer, maler, murer mm.) Mad til mennesker (fx bager, slagter, kok mm.) Medieproduktion (fx fotograf, mediegrafiker mm.) Merkantil (fx kontorudd., sundhedsservicesekretær mm.) Dyr, planter og natur (fx anlægsgartner, landmand mm.) Sundhed, omsorg og pædagogik (fx tandklinikass. mm.) Bygnings- og brugerservice ( fx sikkerhedsvagt mm.) Krop og stil (fx frisør, kosmetiker mm.)

10 Eksempel på en erhvervsuddannelse
Fx Bygningskonstruktør 3,5 år Videregående uddannelser Illustration: Grundforløb i Træfagenes byggeuddannelse (min. 20 uger) Indgang: Bygge og anlæg

11 Eksempel på en erhvervsuddannelse
Fx Sygeplejerske eller pædagog Videregående uddannelser Social- og sundhedsassistent 1 år og 8 mdr. Social- og sundhedshjælper: 1 år + 7 mdr. (inkl. grundforløbet) Grundforløb i Sundhed, omsorg og pædagogik Normalt 20 uger Indgang: Sundhed, omsorg og pædagogik

12 Gymnasiale uddannelser
STX – Alment gymnasium HTX – Teknisk gymnasium 3 år HHX – Handelsgymnasium IB – International Baccalaureate IBB – International Business Baccalaureate HF – Højere forberedelseseksamen – 2 år (kræver 10. kl. afgangsprøve)

13 Adgangskrav til gymnasiet
Have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler. Have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervis-ning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket for dig. Have en udfyldt uddannelsesplan og være erklæret uddannelsesparat

14 De gymnasiale udd. -Obligatoriske fag/ profiler
STX ● Dansk A ● Historie A ● 2.fremmedsprogA/B ● Engelsk B ● Idræt C ● Religion C ● Oldtidskundskab C ● Matematik C ● Fysik C ● Samfundsfag C ● Kunstnerisk fag C HHX ● Dansk A ● Engelsk A ● 2.fremmedsprogA/B ● Virksomhedsøk. B ● Afsætning B ● Int. Økonomi B ● Samtidshistorie B ● Matematik C ● Samfundsfag C ● Erhvervsret C HTX ● Dansk A ● Teknik A ● Engelsk B ● Fysik B ● Kemi B ● Matematik B ● Teknologi B ● Biologi C ● Komm./IT C ● Samfundsfag C ● Teknologihistorie C

15 E-vejledning Det er politisk besluttet, at ca. 70% af eleverne primært skal søge vejledning på nedenstående vejledningsportaler:

16

17 www.genvej.nu Vejledningsportal - hovedstaden

18 www.minfremtid.dk bruges med UNI login

19 Ansøgning til ungdoms-uddannelser (10. kl
Ansøgning til ungdoms-uddannelser (10.kl., gymnasiale uddannelser og erhvervs-uddannelser) foregår ved hjælp af: 1) 2)

20 www.minuddannelse.net Uddannelsesplan (U-plan)
Bruges med UNI login

21 www.optagelse.dk Ansøgning til uddannelser – digital signatur

22 Tidsplan – generel - 1 Senest den 18. februar skal alle elever i 9. og 10. klasse have udfyldt skemaet på samt have angivet uddannelsesønsker på I feltet ’grundlag’ på skal der ikke skrives noget, da dele* af det eleven har skrevet på vil blive overført hertil af vejlederen. Det er muligt allerede nu at udfylde skemaet på mens først åbner i begyndelsen af januar. Eleven skal anvende sit UNI-login for at få adgang til begge hjemmesider. Skolen sørger for at overføre karakterer.

23 Tidsplan – generel - 2 Senest den 25. februar godkender vejlederen uddannelsesplanen digitalt, hvorefter planen ’låser’, så eleven ikke længere kan ændre i planen.

24 Tidsplan – generel - 3 Senest den 25. februar godkender vejlederen uddannelsesplanen digitalt, hvorefter planen ’låser’, så eleven ikke længere kan ændre i planen.

25 Tidsplan – generel - 4 Senest fra den 26. februar til og med den 1. marts skal forældrene underskrive uddannelsesplanen på med deres digitale signatur eller NEM-id. Har eleven blandt sine uddannelsesønsker søgt en gymnasial og/eller en erhvervsuddannelse, skal forældrene tillige erklære sig enige eller uenige i vejlederens parathedsvurdering af eleven. Vejlederen sender herefter uddannelsesplanen digitalt til 1. prioriteten.

26 Tidsplan – generel - 5 Senest den 1. juni får eleven besked om optagelse fra den uddannelsesinstitution, eleven er kommet ind på.

27 Tidsplan – Ikke uddannelsesparat - 1
Senest den 18. februar skal alle elever i 9. og 10. klasse have udfyldt samt Senest den 25. februar godkender vejlederen uddannelsesplanen digitalt og markerer at eleven ikke er uddannelsesparat. Senest fra den 26. februar til og med den 1. marts skal forældrene underskrive skemaet digitalt og kommentere uddannelsesparathedsvurderingen på hvorefter vejlederen sender ansøgningen digitalt til 1. prioriteten. Fra 15. marts til 15. april skal eleven uddannelsesparathedsvurderes på uddannelsesinstitutionen.

28 Tidsplan – Ikke uddannelsesparat - 2
Senest den 15. april modtager UU-centrene besked om uddannelsesparatheds-vurderingerne fra uddannelsesinstitutionerne. Fra den 26. til den 29. april revideres uddannelsesplanerne af UU-vejlederen i samarbejde med elev/ forældre og gensendes til 1. prioriteten. Senest den 1. juni får eleven besked om optagelse fra den uddannelsesinstitution, eleven er kommet ind på.

29 Vigtige links www.uu-nord.dk – UU-Nords hjemmeside
- Information om alle uddannelser - national vejledningsportal - vejledningsportal for hovedstadsreg. – her udfyldes U-planen – Ansøgning om optagelse på en uddannelse foregår fra denne hjemmeside – Information om erhvervsudd. – information om teknisk gymnasium - information om handelsgymnasiet og HG – Information om alle efterskoler

30 UU-vejledere på Lindehøjskolen:
Kontaktoplysninger Hovedkontor: UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: UU-vejledere på Lindehøjskolen: Helge Seliger Ryan Ferdinandsen Mobil: Mobil:


Download ppt "9. og 10. klassernes udskoling og tilmelding til ungdomsuddannelserne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google