Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fælles forældremøde 0.-4. klasse om 2014 Mål: At forældrene går fra mødet med et klart billede af deres børns skole- og fritidsdag fra skoleåret 14/15.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fælles forældremøde 0.-4. klasse om 2014 Mål: At forældrene går fra mødet med et klart billede af deres børns skole- og fritidsdag fra skoleåret 14/15."— Præsentationens transcript:

1 Fælles forældremøde klasse om Mål: At forældrene går fra mødet med et klart billede af deres børns skole- og fritidsdag fra skoleåret 14/15

2 Dagsorden Velkommen Kort rids over reformens indhold
Overordnede politiske beslutninger i Tårnby Kommune Visionen Samarbejdet mellem pædagoger og lærere Nye fag og længere skoledag Skoledagens struktur og indhold klasse Skole/hjem-samarbejdet i reformlys Vores tiltag Spørgsmål og input fra forældrene

3 Skolereformens mål At alle elever bliver så dygtige de kan
Mindske betydningen af social baggrund Tilliden til og trivselen i folkeskolen skal øges Øget faglighed Øget trivsel 95% skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse 96% af eleverne skal modtage undervisning i almenundervisningen. I 2020 skal elever i 8. klasse kunne det samme som elever nu kan i 9. klasse.

4 Hovedtræk i reformen Længere og mere varieret skoledag
Tidligere sprogstart Samarbejde mellem lærere og pædagoger Partnerskaber og samarbejde med det omkringliggende samfund Motion og bevægelse 45 min om dagen Tilbud om lektiecafé og faglig fordybelse Understøttende undervisning

5 Overordnede politiske beslutninger
Fritidshjem bliver til SFO Lærerne skal undervise 45% af deres arbejdstid Lærerne arbejder på skolen i 40 timer i gennemsnit i 42 uger, i alt 1680 timer Arbejdstiden placeres i tidsrummet 7-17 Der indrettes arbejdspladser til lærerne, så 3 deler 2 arbejdspladser Den understøttende undervisning varetages af pædagoger og lærere: I : P/L = 75/25 M: P/L = 50/50 U: P/L: 60/40

6 Visionen Vi er én samlet institution, hvor vi anerkender og respekterer de forskellige medarbejderes opgaver og kompetencer ligeværdigt. Vi arbejder for, at alle børn fagligt og socialt kan nå så langt, som de kan. Vi arbejder anerkendende, tydeligt og med barnet i centrum. Vi lærer til livet

7 Samarbejde mellem pædagoger og lærere
Fysisk placering af klasse i F-bygningen 0.-2. klasse på Ko-sfo, 3. klasserne på Al-sfo Morgenåbning for alle klasser på Ko-sfo Ferier og indeklemte fridage klasse på Ko-sfo Teamet omkring en klasse består af: Dansklærer, matematiklærer og skolepædagog. De har ligeværdigt ansvar for børnene.

8 Samarbejde mellem pædagoger og lærere (0.klasse)
Der er to pædagoger i 0. klasse. Der er tilknyttet en Sfo-pædagog til klassen, som kan deltage ved ture ud af huset mv., men som er fritidstilbuddets voksne kontaktperson. Denne pædagog bliver klasseteammakker med dansk- og matematiklæreren i klasse. Klassedannelsen sker i løbet af efteråret i samarbejde mellem skole og SFO

9 Samarbejde mellem pædagoger og lærere (1.-3. klasse)
Pædagogen er med i undervisningen fra 8.30 på almindelige dage. Pædagogen følger med børnene til SFO og er med indtil Det er pædagogen, som følger med klassen, når de skal overdrages til miniklubben. Teamet har fælles forberedelsestid til fx at planlægge understøttende undervisning og projekter/ture/skolehjem-samarbejde/ elevsamtaler mv. De tre i teamet er ligeværdige kontaktpersoner.

10 Samarbejde mellem pædagoger og lærere (4. klasse)
Der tilknyttes en pædagog fra miniklubben til årgangen i et antal timer. Tager fx med på ture, er med i projektorienterede forløb osv. Kontaktperson for fritidsdelen. En medhjælper/pædagog fra SFO kan deltage i understøttende undervisning (fx Håndværk og design) eller indgå som leder af legepatrulje, færdselsundervisning osv.

11 Nye fag og længere skoledag
Engelsk fra 1. klasse Bevægelse indgår 45 min. om dagen i fagene og/eller som selvstændig aktivitet Understøttende undervisning Lektiecafe m/uden forældre 0.-3. klasse = 30 klokketimer pr uge (28 obligatoriske) 4.-6. klasse = 33 klokketimer pr uge (30 obligatoriske)

12 Nye fag og en længere skoledag 2
Håndværk og design fra 4. klasse. Vi organiserer os således: Klasserne har delehold. Holdet har enten sløjd, håndarbejde eller madkundskab i en tredjedel af året i tre lektioner ad gangen. Fx de første 13 uger: 4a1 hånd, 4a2 sløjd, 4b1, mad, 4b2 hånd. De næste 13 uger: 4a1 sløjd, 4a2 mad, 4b1hånd, 4b2 sløjd De sidste 13 uger: 4a1 mad, 4a2 hånd, 4b1 sløjd, 4b2 mad

13 Nye fag og længere skoledag 3
Understøttende undervisning er fx hyppige elevsamtaler, hvor elev og voksen sætter læringsmål for faglig og/eller social udvikling. Er også projektorienterede forløb, som fx skraldeuge på AL-SFO i samarbejde med n/t eller middelalderuge på Ko-sfo i samarbejde med historie/krist/dansk eller Færdselsundervisning, sundhed, UEA eller…

14 Nye fag og en længere skoledag 4
Lektiecafe klasse to lektioner/uge, klasse tre lektioner/uge. FRIVILLIGT, men… Lektiecafe med forældre indskoling og mellemtrin Hvis man ikke ønsker sit barn på lektiecafe… Hvis man gerne vil have sit barn fast på lektiecafe… Hvis man gerne selv vil deltage på lektiecafe…

15 Skoledagens struktur Sådan kan dagen komme til at se ud (eks klasse) 4.-6. klasse forlænges tilsvarende til 33 ugentlige timer (30 obligatoriske) mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Læse-bånd 8.30 – 11.40 Fag-delt uv. + aktivi-teter, læ+ pæd 11.40- 12.10 Aktivi-tet og spis-ning Aktivi-tet og spisning Aktivitet og spisning 12.10- 12.40 Pause 12.40 – 13.25 Lektie cafe Fag-delt uv 13.25 – 14.00 Fordybelse afrunding klassemøde andet

16 Skole/hjem samarbejdet i et reformlys
Ny skolebestyrelse tiltræder 1. august. Deres fornemste opgave vil være at laver principper for skole/hjem samarbejdet. Der vil helt sikkert blive: Fælles forældremøde (1-2), skole/hjem samtale (r), social (e) arrangement(er). Klasselæreropgaven er i klasse tre-delt: 2 lærere og en pædagog. Kontakten foregår i skoletiden.

17 Skole/hjem samarbejdet i et reformlys 2
Intra bruges allerede nu som informationskilde i stort omfang (ugeplaner, årsplaner, beskedsystem osv.). Dette fortsætter vi med at udbygge: Mål: alle forældre på intra!

18 Vores tiltag Projekt overgange (0. klasse) Læseløft (1. klasse)
TMTM (2. klasse) Lektiecafe (0.-9. klasse) Lektiecafe med forældre (0.-6. klasse) Pusterummet Intensivt sprogforløb (marts-august 0* klasse) Uvm. Følgegruppe ( klasse indtil 2020) Uvm. Forsøg sproglig indsats (4a og 5a)

19 Hvad kan forældrene gøre?
Følg med og hjælp til Mindre computer Mindre sukker Gode madpakker Mere søvn Søvnbehov 1-2-årige… timer 3-årige… timer 4-5-årige… timer 6-9-årige… timer årige… 9-10 timer årige… 9 timer årige…8-9 timer Voksne… 7,5 timer

20 Spørgsmål og input


Download ppt "Fælles forældremøde 0.-4. klasse om 2014 Mål: At forældrene går fra mødet med et klart billede af deres børns skole- og fritidsdag fra skoleåret 14/15."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google