Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dias 1 Introduktionsmøde med KU’s nye rådgivere 23. sept. 2009 kl. 13.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dias 1 Introduktionsmøde med KU’s nye rådgivere 23. sept. 2009 kl. 13."— Præsentationens transcript:

1 Dias 1 Introduktionsmøde med KU’s nye rådgivere 23. sept. 2009 kl. 13

2 Dias 2

3 Dias 3 Velkomst v/ Sven Bo Madsen Københavns Universitet UBST’s organisation vedr. vedligeholdelse Rådgiveres præsentation KU’s organisation vedr. vedligeholdelse Overordnet struktur vedr. udvendig og indvendig vedligeholdelse Årscyklus for vedligeholdelse på KU Bygningssyn 2010 Økonomihåndtering på vedligeholdelsessager Tegninger og Byggeweb Hvad nu? Dagsorden

4 Dias 4 Campus Service Sund Campus Service City Campus Service Søndre Campus Service Nord Campus Service Frederiksberg Universitets- bestyrelsen Rektorat og universitetsdirektø r Direktion Ledelsesteam (dekaner og direktion) Det Biovidenskabelige Fakultet Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabeli ge Fakultet Det Humanistiske Fakultet Det Juridiske Fakultet Det Samfundsvidenska belige Fakultet Det Teologiske Fakultet Det Sundhedsvidenska belige Fakultet Fællesadministrati onen

5 Dias 5 Campus Plan & Byg

6 Dias 6 Sekretariatsgruppen Planlægning af byggesager Peter Hancke Planlægning af vedligeholdelse og bygningssyn Sven Bo Madsen Økonomi i.f.m. bygge- og vedligeh. sager Margit Olsen Hatice Arik Charlotte Riis Bentzen Bygningsregister Ingrid Andersen Stefan Tousgaard Sekretariatet

7 Dias 7 BYG Campusbyggechef NØRRE Campus 470.000 m2 SUNDNØRRE FÆLLED Drifts- område 3 CITY Campus 153.000 m2 SØNDRE Campus 142.000 m2 FREDERIKSBERG Campus 187.000 m2 Drifts- område 4 Arkitekt vedligehold: Maja + Birgit Anette F. ½ Peter ½ Peter Ingeniør vedligehold: Ebbe (Sven Bo) Saqib ½ Annette N. ½ Annette N. Campusansvarlig: Lars Martin Einar Bo Lars Ole Anette P. ØSTER VOLD INDRE BY Drifts- område 4 Drifts- område 1 KUA Drifts- område 2 Drifts- område 5 LIFE Tåstrup Nødebo Djursland Hørsholm Bygningsgruppen

8 Dias 8 Skift til UBST

9 Dias 9 Område 1 CITY Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Ingeniør: EKJ rådgivende ingeniører as Område 2 SØNDRE Arkitekt: Hou & Partnere A/S Ingeniør: Alectia A/S Område 3 SUND Arkitekt: Arkitektfirma C.F. Møller Ingeniør: EKJ rådgivende ingeniører as Område 4 NAT/FARMA Arkitekt: Dissing + Weitling arkitektfirma a/s Ingeniør: EKJ rådgivende ingeniører as Område 5 LIFE Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Ingeniør: Alectia A/S KU’s rådgivere fra d. 15. sep. 2009

10 Dias 10 Campus Plan & Byg Campus service CITY Campus service SØNDRE Campus service SUND Campus service NORD del Øster Vold Campus service NORD del Nørre Fælled Campus service Frederiksberg Deltagelse i bygningssyn Oplæg til vedligeh. planer Krav til drifts- mæssige forhold Lokal koordinering Information af brugere Adm. af bygningssyn Vedligeh. planlægning Kontakt til UBST Udarb. af budget Udarb. af samlede vedligeh. planer Indgåelse af rådg. aftaler Tilrettelæggelse og godk. af projekter og projekt- ændringer Økonomistyring og regnskab Rådgivere Ansvar for opgavens løsning og udførelse UBST Adm. af udv. bygningssyn Planlægn. af udv. vedligeh. Organisation og roller vedr. vedligeholdelse på KU

11 Dias 11 Godk. budget Indv. bygn. syn udgives Planlægn. af indv. vedligeh. Planlægn. af udv. vedligeh. Udmelding af udv. vedligeh. Opstartmøder m. rådgivere Årlig redeg. om bygn. vedl. til KU’s ledelse Udarb. af budgetforslag Årscyklus

12 Dias 12 Bygningssyn - Udvendigt syn - Gennemføres hvert andet år (lige år) - UBST gennemfører med egen synsrådgiver - BYG og driften deltager - Resultat i UBST’s synsdatabase på ekstern server - Indvendigt syn - Gennemføres hvert år; dog ingeniørsyn i ”tørre” bygninger og arkitektsyn hvert andet år - Gennemføres med KU’s rammeaftale rådgivere - BYG og driften deltager - Resultat som pdf-dokumenter findes på Byggeweb og G:\BYG\Vedligeholdelse\Bygningssyn (intern KU)

13 Dias 13 Prio. 1 - indvendig Prio. 2 - indvendig Prio. 3 - indvendig Prio. 1 - udvendig Prio. 2 - udvendig Prio. 3 - udvendig Bygningssyn, indvendigt

14 Dias 14 Midler til vedligeholdelse Bidrag fra UBST til udvendig vedl. Bidrag fra UBST til indvendig vedl. KU bevilling

15 Dias 15 KU:Rådgiver: - Fordeling af midler - Planlægn. af projekter i samarb. m. driftsomr. - Opstartmøder m. rådgivere- Overdraget projekter - Sende rekvisition på start- honorar- Forbereder projekter / skriver opstartnotater - Godkende opstartnotater / revidere rekvisition - Projektering og udbud - Indstilling - Godkendelse af indstilling / revidere rekvisition - Gennemføre projekt Indvendig vedligeholdelse

16 Dias 16 Udvendig vedligeholdelse UBST: - Udmelde projekter KU:Rådgiver: - Planlægn. af projekter i samarb. m. driftsomr. - Opstartmøder m. rådgivere- Overdraget projekter - Fremsender underskrevet tillægsaftale Herefter som ved indvendig vedligeholdelse

17 Dias 17 Midler til vedligeholdelse: 1. KU-bevilling 2. UBST-bevilling 3. UBST-indv. (UBST bidrag til lejers vedligeholdelse) Udvendig: UBST-bev. Indvendig: KU-bev. UBST-indv. Bygninger KU lejer af UBST Bygninger KU lejer af anden udlejer Ca. 860.000m²Ca. 90.000m² Bygninger KU ejer (donerede) Ca. 25.000m² Udvendig: Udlejer eller KU (afh. af lejekontrakt) Indvendig: KU-bev. Udvendig: KU-bev. Indvendig: KU-bev. Finansieringskilder til vedligeholdelse på KU

18 Dias 18 Økonomihåndtering Campus Plan & BygRådgiver Rekvisition Betalingsplan Godk. bet. plan Midler til ”KU-konto” Rådgiver godkender og betaler entreprenørfakturaer Entreprenør fakturaer Honorar fakturaer KU godkender og betaler honorarfakturaer

19 Dias 19 BVF Bygge- og vedligeholdelsesfakturering

20 Dias 20 VFS Vedligeholdelsesfakturerings- system

21 Dias 21 Tegninger og Byggeweb KU’s bygningstegninger ligger på Byggeweb Hvor der ikke foreligger digitale tegninger, vil de blive etableret i.f.m. byggeprojekter Rådgivere anmoder KU (SBM) om adgang til Byggeweb

22 Dias 22 ”Hvad nu?” Kommende møder: Informationsmøde om Bygningssyn 2010 (d. 1. okt. kl. 13.00, Campus Plan & Byg) Informationsmøde om økonomihåndtering Lokale møder i driftsområderne for at lære hinanden at kende samt ”hvordan gør vi her?” Opstartmøder med nye projekter (primært udvendig vedligeholdelse)

23 Dias 23 Bilag Kontaktpersoner vedrørende vedligeholdelse på KU Ydelsesbeskrivelse vedr. henholdsvis UBST’s og KU’s opgaver Tillæg til Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand, projektrådgivning Roller og ansvar ved gennemførelse af vedligeholdelsesopgaver Roller og ansvar ved gennemførelse af byggeopgaver (Brugerønsker) Statusmøder


Download ppt "Dias 1 Introduktionsmøde med KU’s nye rådgivere 23. sept. 2009 kl. 13."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google