Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orientering om HK/Kommunals OK11-resultat i Regionerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orientering om HK/Kommunals OK11-resultat i Regionerne"— Præsentationens transcript:

1 Orientering om HK/Kommunals OK11-resultat i Regionerne

2 Hovedpunkterne Samlet ramme på 3,03% - 2,61% i generelle lønstigninger
OK11–resultatet i Regionerne Hovedpunkterne Samlet ramme på 3,03% - 2,61% i generelle lønstigninger Seniorbonussen blev permanent Lægesekretærer m.fl. kommer over 15% pension Bedst mulige resultat i en krisetid 2-årig overenskomstperiode Regionerne fik det samme som KL Vi forhindrede forringelser på arbejdstid og forhandlingsret

3 Generel lønstigning på 2,61% i 2012
OK11–resultatet i Regionerne Generel lønstigning på 2,61% i 2012 Ingen lønstigning i 2011 Vi ”afbetaler” gælden på 1,22% fra reguleringsordningen i 2010 Lønnen skulle egentlig være sat ned! 1. Jan. 2012 1. Okt. 2012 I alt 2012 Generel stigning 1,67 0,21 1,88 Regul.ordning 0,09 0,64 0,73 1,76 0,85 2,61 Permanent seniorbonus 0,12% HK/Kommunals forhandlinger 0,30% Samlet ramme i alt 3,03%

4 Stor reallønsfremgang siden 2008
OK11–resultatet i Regionerne Stor reallønsfremgang siden 2008 Realløn skal ses over lidt længere periode end bare OK11 Vi holder skindet på næsen i 2012 Priserne stiger med 2,0% Lønnen med 2,6% Ingen lønstigning i 2011 Priser stiger 2,2% Reallønsfremgang på over 4% fra 2008 til 2013 For HK/Kommunal i både KL og Regionerne

5 Seniorbonus blev permanent!
OK11–resultatet i Regionerne Seniorbonus blev permanent! Hård kamp med Regionerne Ville have aldersgrænsen skulle følge folkepensionsalderen opad! Det skrev de i aftalen. Men den kan kun ændres ved enighed!!! 2% seniorbonus til alle året efter 60 år 60-årige kan veksle til 2 fridage af 0,4%. 61 til 3 dage, 62+ til 4 dage Resten udbetales Give besked hvert år inden 1. oktober, hvis der ønskes fridage Ingen seniorbonus til cheferne!

6 Lægesekretærer stiger 0,30% puljen
OK11–resultatet i Regionerne Lægesekretærer stiger 0,30% puljen Alle lægesekretærer kommer over 15% i pension 14,9% hæves til 15,03% Arbejdstidsaftalen for lægesekre-tærer og telefonister forbedres Fra Aften- og nattillæg bliver pensions-givende med 2% til en start 1. maj bliver hel fridag (i stedet for halve fridage 1. maj og grundlovsdag) Kan byttes om på enkelte sygehus Undgik flytning af aftentillæg fra kl. 17 til 18, længere normperiode m.m. ATP-bidrag stiger fra C til E-sats Stiger 390 kr årligt – betaler selv 130 kr Voksenelever på G 12½ Fra G 11. Er trådt i kraft. 80% af læge-sekretæreleverne

7 Sundhedskommunom til lægesekretærer
OK11–resultatet i Regionerne Sundhedskommunom til lægesekretærer Mere fokus på lægesekre-tærer og uddannelse Ét ekstra hold Sundheds-kommunom i hver region Ét fuldt forløb Mindst 15 deltagere Et projekt der skal styrke og udvikle uddannelsen Skal give input til at styrke sundhedskommunom og placeringen i fagets udvikling Finansieret af KTO’s ATP-pulje

8 Kontor- og IT m.fl. stiger 0,30% puljen
OK11–resultatet i Regionerne Kontor- og IT m.fl. stiger 0,30% puljen Grundløn 30½ kontor forhøjes til G ( ) Med fuldt gennemslag fra Gælder alle på G 30½ på kontor, IT, lab-miljø. Både specialister og assistenter G 12½ og 21½ kommer over 15% pension Hæves fra 14,9% til 15,03% fra IT-personale på grundløn 21½ Omfattes af 6-trins projektet Alle tandklinikassistenter rykker ½ trin til G 22 og G 27 Med fuldt gennemslag Voksenelever på grundløn 12½ Fra G 11. Er trådt i kraft ATP-bidrag stiger fra C til E-sats Målet er A-bidrag til alle Stiger 390 kr årligt – betaler selv 130 kr

9 OK11–resultatet i Regionerne
9.819 kr. mere om året… Til en lægesekretær på G 22½ med en samlet løn på 30½ i tillæg (område 2) Oveni lønstigningen kommer stigningen i pensionsbidraget og den afledte virkning på særlig feriegodtgørelse Årsløn nu Stigning 1. januar 2012 5.366 Stigning 1. oktober 2012 2.592 Årsløn 1. oktober 2012 Pension m.m. 1.861 Stigning i alt 9.819 Kronetillæg er i grundbeløb Fx ny grundløn (niveau , årligt) Aktuelt: trin kr. årligt

10 Pas på modregning! Grundlønsforhøjelse med fuldt gennemslag
OK11–resultatet i Regionerne Pas på modregning! Grundlønsforhøjelse med fuldt gennemslag Alle på grundlønnen får forhøjelsen, selvom de lønnes højere Fuldt gennemslag kan blive sat ud af kraft… Hvis der i en aftale om lokalt løntillæg står noget om mulighed for modregning 6-trins tillæg kan også sættes ud af kraft ved modregnings-klausuler Skriv ikke under på modregnings-klausuler! Kontakt HK-afdelingen!

11 Stor udfordring for Ny Løn!
OK11–resultatet i Regionerne Stor udfordring for Ny Løn! Ingen forlodsfinansiering i 2011 og 2012! Ikke sikkert den kommer tilbage, selvom HK/Kommunal gerne vil Og vi fik ikke ret til vores tilbageløbsmidler Regionerne fik ikke ændret i forhandlingsretten og ikke afskaffet de årlige forhandlinger TR skal fastholde de årlige forhandlinger Selvom der kun er tilbageløbs-midlerne og evt. Regionens egne midler Selvom det kan virke svært, så ingen vej udenom! Ellers løber andre med tilbageløbsmidlerne!

12 Individuel udviklingsplan
OK11–resultatet i Regionerne Individuel udviklingsplan Ret til individuel udviklingsplan i alle OK’er Og Regionen har pligt til at lave dem Men kun 40% af HK’erne har en. Og 30% vil gerne have…. Skriftlig plan Skal revideres årligt Nu skal lederuddannelse med i planen Drøftelse af status og tilrettelæggelse – mindst én gang i OK-perioden TR og HK må tage initiativet! Udviklingsplaner også et grundlag for lønudvikling! Mere uddannelse betaler sig! Giver bedre lønnede jobs/funktioner Stikprøve viser lønforskel på kr. pr. uddannelsesniveau - om måneden Fra assistent til Kommunom-niveau og til Diplom-niveau

13 Funktionsløn til arbejds-miljørepræsentanter
OK11–resultatet i Regionerne Funktionsløn til arbejds-miljørepræsentanter Der skal indgås forhåndsaftale Fleksjobberne fik intet Det var helt umuligt at få det igennem overfor Regionerne Vi må kæmpe lokalt Overenskomster sammen-skrives med kontor- og IT Tandklinikassistenter og Lab-miljø Kan fortsat vælge TR, hvis organisatorisk selvstændigt Den grafiske overenskomst fortsætter som selvstændig OK Se på evt. sammenskrivning Nye i kontoroverenskomsten Finansøkonomer, kontor-serviceuddannede og –elever Derudover anvendes kontoroverenskomsten til de, der ikke dækkes af andre OK’er Uden HK-uddannelse indplaceres på G 12½ eller G 32

14 Uændret regule- ringsordning
OK11–resultatet i Regionerne Uændret regule- ringsordning Færre skal-opgaver i MED Vi får 80% af det de private evt. stiger mere Regionerne ville have ny ordning Alene baseret på lønudviklingen i Regionerne Farligt fordi strukturforskydninger (flere højtlønnede og færre lavtlønnede) ville se ud som lønstigninger - og give lavere ekstraregulering til de ansatte i Regionerne Enighed om særskilt regional ordning fra 2013 Indtil da udvalgsarbejde om strukturforskydninger Overordnet drøftelse Af emner og indsatsområder Der skal arbejdes med de obligatoriske opgaver Uanset om de er i ”planen” eller ej De vigtige af de nuværende Enkelte ”skal” opgaver er blevet til ”kan” Alder for seniorsamtaler og indhold, deltidsansattes flere timer, integrations- og oplæringsstillinger, kompetenceudvik-ling, barselsudligning Forhandling om TR-vilkår sker fremover med organisationen

15 Urafstemningen går i gang
OK11–resultatet i Regionerne Urafstemningen går i gang Urafstemningsavis hos alle i uge 11 Særnummer af Kommunalbladet Urafstemningen løber frem til 4. april 23:59 Stemmes via hjemmeside, SMS eller brev (senest 1. april) Resultatet offentliggøres 5. april Fælles HK/Kommunal-urafstemning Særskilt statistik for KL og Regionerne Urafstemningen bestemmer Om der er en ny HK/Kommunal-overenskomst Eller der skal varsles konflikt KTO gør resultatet op 13. april Herefter gør KL og Regionerne deres stilling op

16 OK11–resultatet i Regionerne
HK/Kommunals forbundssektorbestyrelse anbefaler alle medlemmer i Regionerne at stemme JA!


Download ppt "Orientering om HK/Kommunals OK11-resultat i Regionerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google