Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

D-klasserne på Borupgårdskolen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "D-klasserne på Borupgårdskolen."— Præsentationens transcript:

1 D-klasserne på Borupgårdskolen.
Helsingør kommunes heldagstilbud til normalt begavede elever med diagnosen ADHD. Der modtages også elever fra Fredensborg- og Hørsholm kommune.

2 Visitation til D-klasserne
Al henvendelse vedr. visitation går gennem ledende psykolog Finn Brunberg i Børne ungerådgivningen. Vi optager elever primo august, men har mulighed for akut optagelse primo november og primo marts, hvis indskrivelsesfristerne overholdes.

3 Yderligere information
Viceskoleleder Bo Bentsen Bente Velling Johansen

4 Fakta om os. Vi er et helheds tilbud med åbent fra 8.00 – hver dag. Vi er 52 elever fordelt i 4 team. Vi er 16 pædagoger og 16 lærere. Vores adresse er Borupgårdskolen, Smakkevej 2, 3070 Snekkersten.

5 Beskrivelse af skolen Undervisningen/fritidsdelen er tilrettelagt med specielt hensyn til den enkelte elev samt et udvidet samarbejde mellem lærere, pædagoger og forældre. Der tages udgangspunkt i det udvidede undervisningsbegreb, og der tilsigtes helhed og sammenhæng i elevernes hverdag. Det pædagogiske fokus er særlig rettet mod stor forudsigelighed, rutiner, vejledning via led- og trindeling, successikring samt behovet for særregler og at skabe overblik for eleven.

6 Skoledagen Skoledagen begynder klokken 8.
Når eleverne ankommer, bliver de taget imod af en kendt voksen. På morgenmødet gennemgås dagens program meget tydeligt, kun en voksen taler og der suppleres med piktogrammer, som understøtter det talte. Alle pauser er strukturerede med klart definerede aftaler, om hvilke aktiviteter der skal foregår, hvor henne, med hvem og i hvor lang tid.

7 Undervisningen Vi tager udgangspunkt i fagrækken fra folkeskolen og følger fagenes trin mål. Undervisningsplanen omhandler også social færdighedstræning. Hvor det er relevant etableres kontakt til klasser på Borupgårdskolen for praktik eller forløb i de almindelige klasser. I forbindelse med udskoling fra D-klasserne arbejdes tæt sammen med UU øresund.

8 Fritidsdelen Som en støtte til barnet gennem hele dagen arbejdes der også i fritidsdelen med de 8 H´er: Hvad skal vi lave - Indhold Hvorfor skal vi lave det – skabe mening Hvornår laver vi det – tidspunkt Hvor skal vi lave det – placering Hvem laver vi det med – voksne, børn Hvordan laver vi det - metode Hvor længe laver vi det – tidsperspektiv Hvad skal vi lave bagefter – indhold


Download ppt "D-klasserne på Borupgårdskolen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google