Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fjellerup valgmenighed Hvem er vi? Hva vil vi? Hva er mitt bidrag? 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fjellerup valgmenighed Hvem er vi? Hva vil vi? Hva er mitt bidrag? 1."— Præsentationens transcript:

1 Fjellerup valgmenighed Hvem er vi? Hva vil vi? Hva er mitt bidrag? 1

2 Hvem er vi? Fjellerup Valgmenighed er et fællesskab af kristne 2

3 Hva vil vi? Fjellerup Valgmenighed ønsker at være en menighed med fokus på Kristusglæde, Omsorg og Mission. 3

4 1. Hvordan er vi blitt slik (KOM)? Dette siger Herren: Den vise skal ikke være stolt af sin visdom, den stærke skal ikke være stolt af sin styrke, den rige skal ikke være stolt af sin rigdom. v23 Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig. 1. Ved: Å kjenne Herren (Jer 9,22f) 4

5 2. Hvordan er vi blitt slik (KOM)? 2. Ved å kjenne: Min nådegave (mine nådegaver) Rom 12,6-8 Mitt kristne liv (Rom 12,9-21) 5 Med MENIGHEDEN i sentrum

6 Tre knagger for meg og menigheten Å kjenne den treenige Gud Å utrustes til tjeneste (nådegaver) Å gå der Gud og Kirken kaller meg/oss (det kristne livet) 6

7 Kall og tjeneste Både JEG og FJELLERUP VALGMENIGHED har et kall: 1) I menigheden og 2) I verden 7

8 Utgangspunkt: Rom 12,1-2 Åndelig gudstjeneste – De kristnes liv v1 Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. v2 Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Med GUD i sentrum 8

9 Mål Apostelen Paulus sitt utgangspunkt var å hjelpe menigheten til: å se hvem de var - målt med Guds målestokk peke på veien videre - i lydighet mot Guds ord utfordre den enkelte - til å gi sitt bidrag Å være en kristen og en kristen menighet er å være i bevegelse: Rom 12,2b: Lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne. 9

10 Selvbilde Rom 12,3 v3 I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer: Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. Selvbilde 1: 10 Den som vil realisere seg selv, må finne et annet sted å gjøre det!

11 Legemet og lemmene Rom 12,4-5 v4 For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, v5 således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Selvbilde 2: 11 Eller for å si det på en annen måte: Fjellerup Valgmenighed er et fællesskab af kristne

12 Nådegaver De som er nevnt i Rom 12: profetisk gave diakonitjeneste lærer sjelesørger forvalter forstander den gode samaritan 12 De som ikke er nevnt spesielt her:

13 Nådegaver: Profetisk gave Rom 12,6 v6 Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen; 13

14 Nådegaver: Diakonitjeneste Rom 12,7a v7a den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste; 14

15 Nådegaver: Lærer Rom 12,7b v7b den, der underviser, sin undervisning; 15

16 Nådegaver: Sjelesørger Rom 12,8a v8a den, der formaner, sin formaning; 16

17 Nådegaver: Forvalteren Rom 12,8b v8b den, der giver, skal give rundhåndet. 17

18 Nådegaver: Forstanderen Rom 12,8c v8c Den, der er forstander, skal være det med iver, 18

19 Nådegaver: Den gode samaritan Rom 12,8d v8c og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. 19

20 De kristnes liv 20 Det som er nevnt i Rom 12: kærligheten broderkærlighet villighed håpet trængsel bønnen omsorg for kristne velsigne forfølgere medfølelse enighed fred Guds vrede storsinn overvinnelse Det som ikke er nevnt her:

21 Livet efter Guds vilje: Kærligheten Rom 12,9a v9 Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Det gode 21

22 Livet efter Guds vilje: Broderkærlighed Rom 12,10 v10 Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. Det som behager Gud 22

23 Livet efter Guds vilje: Villighed Rom 12,11 v11 Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Det fullkomne 23

24 Livet efter Guds vilje: Håpet Rom 12,12a v12a Vær glade i håbet, 24

25 Livet efter Guds vilje: Trængsel Rom 12,12b v12b udholdende i trængslen, 25

26 Livet efter Guds vilje: Bønnen Rom 12,12c v12c vedholdende i bønnen. 26

27 Livet efter Guds vilje: Omsorg for de kristne Rom 12,13 v13 Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. 27

28 Livet efter Guds vilje: Velsigne forfølgere Rom 12,14 v14 Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og forband ikke. 28

29 Livet efter Guds vilje: Medfølelse Rom 12,15 v15 Glæd jer med de glade, græd med de grædende. 29

30 Livet efter Guds vilje: Enighed Rom 12,16 v16 Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. 30

31 Livet efter Guds vilje: Fred Rom 12,18 v18 Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. 31

32 Livet efter Guds vilje: Guds vrede Rom 12,19 v19 Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: »Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,« siger Herren. 32

33 Livet efter Guds vilje: Storsinn Rom 12,20 v20 Men »hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke; for gør du det, samler du glødende kul på hans hoved.« 33

34 Livet efter Guds vilje: Overvindelse Rom 12,21 v21 Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. 34

35 Hva er tegnet på at vi ikke er i bevægelse? Det er de andre som må forandre seg! 35

36 Luk 18,11 v11 Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. v12 Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Alt er i skønneste orden! Trenger ingen bevægelse! 36

37 Hva er tegnet på at vi er i bevægelse? Jeg kan forvandles! Mitt sind kan fornyes! At troen vokser! Hebr 11,6: Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. 37

38 Luk 18,13 v13 Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Trenger bevegelse som Rom 12,2 ”Lad jer forvandle, ved at sindet fornyes!” 38

39 Utfordring: Fjellerup Valgmenighed er et fællesskab af kristne og ønsker at være en menighed med fokus på Kristusglæde, Omsorg og Mission. Det krever at vi er hele tiden i bevægelse og at Rom 12 får vise seg i praksis i menighedens fællesskab og i den enkeltes liv! 39


Download ppt "Fjellerup valgmenighed Hvem er vi? Hva vil vi? Hva er mitt bidrag? 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google