Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Generalforsamling 3. november 2011 Hotel Nyborg Strand

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Generalforsamling 3. november 2011 Hotel Nyborg Strand"— Præsentationens transcript:

1 Generalforsamling 3. november 2011 Hotel Nyborg Strand
Den 23. generalforsamling Velkommen til den 24. generalforsamling i Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker. Indledningsvis vil jeg gerne præsentere medlemmerne af bestyrelsen, som udgør både den nuværende og kommende bestyrelse for 2012. Præsentation af bestyrelsen I november 2010, da bestyrelsen konstituerede sig, skete der også et formandsskifte, idet Lili havde varslet sin udtræden af bestyrelsen i At foretage formandsskiftet på daværende tidspunkt blev fundet mest ideelt, idet en ny formand – hvilket blev mig – således fik mulighed for at trække på Lili’s store erfaring som formand det kommende år. Kære Lili, jeg vil gerne sige dig tak for, at du dels var så fremsynet, og tak for den hjælp, som jeg har fået af dig, den har været uvurderlig for mig. Du skal også have tak for din stor indsats som formand gennem årene. Tak. Finanskrisen ramte også selskabet sidste år - eller rettere sagt landskurset. Antallet af udstillere var betydeligt lavere end tidligere år, hvilket blandt andet var medvirkende til et uventet, stort underskud på landskurset - trods et rekordstort deltagerantal. Bestyrelsen har derfor i det forløbende år bestræbt sig på at reducere selskabets udgifter, hvor det har været muligt uden at det går udover selskabets virke og formål. Derfor er alle bestyrelsesmøder afholdt i København - og udgivelsen af tidsskriftet er reduceret til x to årligt. Omtalen af landskurset på hjemmesiden og i tidsskriftet kom senere ud, end vi havde planlagt. Dette sammen med de aktuelle besparelser på mange af landets hospitaler medførte lidt bekymring i bestyrelsen for deltagerantallet ved dette års Landskursus. Der blev sendt elektronisk nyhedsbrev ud til medlemmer om blandt andet landskurset og taget kontakt til de kardiologiske, karkirurgiske og thoraxkirurgiske afdelinger i landet, hvor fra der endnu ikke var tilmeldt nogen sygeplejersker. Det er derfor meget glædeligt at se, at vi stadig er mange deltagere til Landskurset og her til generalforsamlingen. Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker har 776 medlemmer pr. 1. november 2011, hvilket gør os til et af de større selskaber under DSR. Medlemstallet har været meget stabilt over år. Desværre kan vi konstatere, at vi har mange medlemmer, som ikke har betalt kontingent for Disse medlemmer har fået muligheden for at betale deres restance og kontingentet for her i efteråret. Hvis dette ikke sker, bliver de slettet fra medlemslisten. Årsberetning november 2011

2 Årsberetning november 2011
Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Klinik, Gentofte, Rigshospitalet Anita Tracey, Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Thoraxkirurgisk Afdeling, Ålborg Sygehus Charlotte Simony , Risk Manager, Kvalitets- og uddannelsesafdelingen i Sygehus Syd, Region Sjælland Dorthe Stengaard Bødker, Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Kardiologisk Afdeling P, Gentofte Hospital Pernille Palm, Sygeplejerske med klinisk specialist funktion, Kardiologisk afsnit Y21, Bispebjerg Hospital Årsberetning november 2011

3 Årsberetning november 2011
Bestyrelsen Anne Dorthe Bjerrum, Oversygeplejerske, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Ida Elisabeth Højskov, Afdelingssygeplejerske, Hjertekirurgisk afsnit, Rigshospitalet Lili Vallebo, Sygeplejerske, Kardiologisk Laboratorium, Rigshospitalet Inge Schjødt, Klinisk sygeplejespecialist, Hjertemedicinsk afdeling B, Aarhus Universitetshospital Dejligt, at bestyrelsen er fuldtallig – og vi kan fortsætte vores gode og konstruktive samarbejde i Der glæder jeg mig meget til. Årsberetning november 2011

4 Årsberetning november 2011
Bestyrelsesmøder 1. december 18. januar 11. & 12. april 14. juni 7. oktober - alle møder er holdt i København I november 2010, da bestyrelsen konstituerede sig, skete der også et formandsskifte, idet Lili havde varslet sin udtræden af bestyrelsen i At foretage formandsskiftet på daværende tidspunkt blev fundet mest ideelt, idet en ny formand – hvilket blev mig – således fik mulighed for at trække på Lili’s store erfaring som formand det kommende år. Kære Lili, jeg vil gerne sige dig tak for, at du dels var så fremsynet, og tak for den hjælp, som jeg har fået af dig, den har været uvurderlig for mig. 2011 har været kendetegnet ved planlægning og afholdelse af kongresser på nationalt, skandinavisk, nordisk baltisk og europæisk niveau. Forude venter Spring Meeting i marts 2012, hvor FS K&T er medværter. En meget stor opgave. Jeg vil gerne sende en meget stor tak til Pernille Rees Andersen, der forlod bestyrelsen sidste år. Det er Pernille Rees’ kæmpe store fod arbejde, der førte til, at Spring Meeting kom til Danmark. Finanskrisen ramte også selskabet sidste år - eller rettere sagt landskurset. Antallet af udstillere var betydeligt lavere end tidligere år, hvilket blandt andet var medvirkende til et uventet, stort underskud på landskurset - trods et rekordstort deltagerantal. Bestyrelsen har derfor i det forløbende år bestræbt sig på at reducere selskabets udgifter, hvor det har været muligt uden at det går udover selskabets virke og formål. Derfor er alle bestyrelsesmøder afholdt i København - og udgivelsen af tidsskriftet er reduceret til x to årligt. Omtalen af landskurset på hjemmesiden og i tidsskriftet kom senere ud, end vi havde planlagt. Dette sammen med de aktuelle besparelser på mange af landets hospitaler medførte lidt bekymring i bestyrelsen for deltagerantallet ved dette års Landskursus. Der blev sendt elektronisk nyhedsbrev ud til medlemmer om blandt andet landskurset og taget kontakt til de kardiologiske, karkirurgiske og thoraxkirurgiske afdelinger i landet, hvor fra der endnu ikke var tilmeldt nogen sygeplejersker. Det er derfor meget glædeligt at se, at vi stadig er mange deltagere til Landskurset, og her til generalforsamlingen. Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker har 776 medlemmer pr. 1. november 2011, hvilket gør os til et af de større selskaber under DSR. Medlemstallet har været meget stabilt over år. Desværre har vi mange medlemmer, som ikke har betalt kontingent for , derfor har vi valgt, at slette disse medlemmer, hvis de ikke betaler deres kontingent nu for det foregående og kommende år. Årsberetning november 2011

5 Årsberetning november 2011
Selskabets revisorer Birgitte Larsen & Betina Petersen, Kardiologisk Laboratorium, Rigshospitalet Selskabets ”ansatte” Mirla Bergh, DSR - Regnskab Heidi Klixbüll, Kongreskompagniet - Landskursus Bestyrelsen kan ikke klare sig uden hjælp ude fra. Selskabets revisorer for 2011 er Birgitte Larsen & Betina Petersen, Kardiologisk Laboratorium, Rigshospitalet. Vi betaler os til hjælp til: Selskabets regnskab hos DSR – varetages af Mirla Bergh - i samarbejde med Lise Westerlin Praktiske opgaver i forbindelse med Landskurset varetages af Kongreskompagniet - Heidi Klixbüll I slutningen af 2010 valgte bestyrelsen at afslutte samarbejdet med Anja Andersen, der som timelønnede - stod for medlemsregistrering. Denne opgave varetages nu af to fra bestyrelsen i et samarbejde med DSR (Mirla Bergh). Arbejdsfordelingen - og arbejdsgangene fungerer rigtig godt. Årsberetning november 2011

6 Indsats i det forgangne år
Spring Meeting Landskursus Tidsskrift Regnskab DSR Dasys Hjemmeside Spring Meeting Anne Dorthe, Pernille og Charlotte ansvarlige. En kæmpestor opgave, der kræver meget arbejde af jer. I har arbejdet hårdt for, at gøre jeres indflydelse gældende i planlægningen af konferencen – herunder programmet, at relevante danske sygeplejersker bliver repræsenteret på sessionerne m.m. Unik mulighed for at præsentere danske forsknings- og udviklingsprojekter inden for kardiologisk, karkirurgisk og thoraxkirurgisk sygepleje - og skabe internationale kontakter og netværk. Det forlyder, at der er indkommet mange abstrakts til Spring meeting. Ca. 13 % er danske. Mere senere Landskursus Anita og Anne Dorthe ansvarlige. Et stort arbejde – et flot program. Dette år huskes for:? Tak til Hjerteforeningen for økonomisk støtte til gennemførelse af landskursus Pga. Spring Meeting – er der ikke landskursus i november Arbejder i stedet med tanker om en temadag. Tidsskrift Tidsskriftet fik i 2011 nye redaktører - Ida & Anne Dorthe, som allerede har sat deres præg derpå. Der kommer flere og flere faglige artikler. Udgifterne til trykning og forsendelse udgør en stor post på budgettet. Udsendelse af tidsskriftet fastholdes for nuværende, men bestyrelsen besluttede at reducere antallet af udgivelser til to gange pr. år – februar & august - gældende allerede fra 2011. Muligheder for billigere trykning – elektronisk distribution undersøges nærmere. Regnskab Lise varetager det daglige arbejde med regnskabet i tæt samarbejde med Mirla Bergh, DSR. Nu hvor regnskabet varetages af DSR regnskabsafdeling, er der ikke længere behov for eksterne revisorer. På nuværende tidspunkt skal alle medlemmer af bestyrelsen underskrive dokumenter vedr. selskabets økonomi m.m. Bestyrelsen stiller forslag om ændringer af vedtægter for FS K&T under pkt. 8., der skal gøre disse arbejdsgange nemmere. DSR Et nyt forslag til et mere forpligtende samarbejdsaftale mellem FS’erne og DSR så sit lys i Formålet med samarbejdsaftalen er at tydeliggøre mulighederne for et tættere samarbejde – og sikre grundlaget for et mere forpligtende samarbejde samt styrke fundamentet for de faglige selskaber yderligere, medlemsmæssigt, økonomisk og indholdsmæssigt. På bestyrelsesmødet i oktober indgik FS K&T en treårig samarbejdsaftale med DSR. Dasys Charlotte Simony har på grund af andre opgaver arbejdsmæssigt trukket sig fra uddannelsesrådet. FS K&T er dog stadig repræsenteret godt repræsenteret i Dasys – i dens bestyrelse , forsknings- og uddannelsesråd. På FS K&T’s hjemmeside er der en oversigt over udvalg m.m., hvor FS K&T har en repræsentant siddende. Desuden har Pernille Højbak, Trombosecenteret, Aalborg Sygehus og Charlotte Anker, Hjertesvigtsklinikken, Odense Universitetshospital deltaget i Sundhedsstyrelsens workshop vedr. egen- og hjemmebehandling, foråret 2011. Dasys har 10 års jubilæum i 2012, hvilket vil blive fejret d. 11. juni i Tivoli’s kongrescenter. Sæt kryds i kalenderen. Hjemmeside FS’ ernes hjemmesider ligger fortsat på den gamle portal. DSR og 4 af de faglige selskaber er gået sammen om udarbejdelsen af grundskabelonerne til de nye hjemmesider. FS’erne vil løbende blive lagt på den nye portal i løbet af Tidsperspektivet for FS K&T kendes ikke. Årsberetning november 2011

7 Indsats i det forgangne år
SIG Uddannelses og udvikling Europæisk samarbejde Nordisk baltisk samarbejde SATNU Legater Valg til bestyrelsen SIG Der er stor faglig interesse og energi i selskabets medlemmer. Igen i år blev der etableret en ny SIG, nemlig SIG EKKO, således at der aktuelt er 5 SIG grupper. Grupperne beretter selv senere ifølge vedtægterne. SIG ernæring og EKKO bliver støttet økonomisk af FS K&T. Mulighederne for økonomisk støtte fra sponsorerer er de seneste år blevet forringet, og vi ser også nu, at nogle af grupperne går andre veje for at tilvejebringe midler, så deres arbejde kan fortsætte. Uddannelses og udvikling Sygeplejefaglig efteruddannelse inden for kardiologisk, karkirurgisk og thoraxkirurgisk felt er stadig et væsentligt indsatsområde. Mere herom senere ved Charlotte, der sammen med Ida er ansvarlige på dette område. Europæisk samarbejde Har jeg nævnt i forhold til Spring Meeting Nordisk baltisk samarbejde Består, pågår - og har fortsat sin berettigelse, hvilket blev klart gennem planlægning og afholdelse af NBCC i Riga, juni Meget lille sygeplejefaglig kongres, men meget givende, gode muligheder for networkning. Anne Dorthe vil berette mere om dette samarbejde senere. SATNU Skandinavisk selskab for thoraxkir. sygeplejersker, der afholder sygeplejefaglig kongres hver andet år. Anita er ansvarlige – og desuden præsident for SATNU. Legater Tak til Hjerteforeningen, økonomisk mulighed for at uddele pengene. Uddelt kr. ca i år kr. til rådighed. Bestyrelsen har besluttet at øremærke legaterne i 2012 til deltagelse i Spring Meeting. Der stilles forslag om ændring af vedtægterne senere - under pkt. 8. Valg til bestyrelsen Alle bestyrelsesmedlemmer på valg genopstillede. Ingen nye kandidater meldte sig. Afholdt valg for at afgøre, hvem der er bestyrelsesmedlem og hvem der er suppleant. I det daglige arbejde er der ingen forskel på medlemmerne og suppleanterne. Fortsat ikke mange medlemmer, der gør deres indflydelse gældende ved valg til bestyrelsen. Tak Årsberetning november 2011

8 Årsberetning november 2011
Tak……. Årsberetning november 2011

9 SIG-Lipid

10 SIG-Lipid SIG-Lipid har speciel interesse for de sygeplejefaglige aspekter i forhold til pleje og behandling af patienter med dyslipidæmi.

11 Medlemmer 2011 SIG-Lipid gruppen har eksisteret siden 1999 og består i dag af 11 medlemmer med forskellig baggrund inden for det kardiovaskulære område. Gruppens medlemmer kommer alle fra forskellige sygehuse i landet og Hjerteforeningen.

12 Sponsor 2011 Økonomisk støtte fra Pfizer ophører
Ændrede vilkår for sponsorstøtte, søger ny sponsor

13 Mødeaktivitet 2011 Planlagt 4 endagsmøder

14 Ekstern undervisning Lipoprotein(a) v. Ib Chr. Klausen
Motionens indvirkning på konditionen og omsætning af fedt og kulhydrater v. Martin Walsøe Fysisk rehabilitering, sportskardiologi v. Lars Juel Andersen Nye forskningsresultater og ESC nye retningslinier v. Erik Berg Schmidt

15 Erfaringsudveksling/undervisning
Kliniske problemstillinger fra hverdagen Lokale og nationale retningslinier Kolleger med specialviden om forebyggelse af kardiovaskulær sygdom lipidbehandling

16 Temadage 2012 27. sept. Auditoriet Gentofte sygehus.
Planlægning er i gang.

17 Kurser og kongresser Møde i Lipidforeningen arr. MSD
Webcastmøde vedr. kardiovasculære patient American College of Scientific session and Innovatin i New Orleans, Berit EAS satelite meeting, Genetics and Epidemiology of Cardiovascular Disease, Berit Prevent, Geneve, Lis

18 FS K&T Indlæg til blad, faktabox ”Kvinder og hjertesygdom”, senere faktabox om kokos og artikel vedr. ”Kvalitetssikringsprojekt vedr. implementering af dyslipidæmibehandling efter AKS” Stand på Landskursus Formandsmøde

19 Handleplan 2012 Laves ved novembermødet Temadag Undervisning
Fortsat erfaringsudveksling Indlæg til bladet Ny sponsor Evt. nyt navn Opfølgning på ny foretningsorden

20 Hvis du vil vide mere... Har du eller din afdeling brug for mere viden indenfor området, så kan du enten kontakte gruppens formand eller din lokale kontaktperson. Oplysninger på K&T´s hjemmeside

21 Det er ikke bare en atrieflimren
SIG atrieflimren Det er ikke bare en atrieflimren Årsberetning november 2011

22 Ansvarlige og medansvarlige
Dorthe Bødker formand Louise Støier næstformand I SIG gruppen deltager p.t. sygeplejersker fra Gentofte Universitets Hospital, Århus Hospital, Aalborg Sygehus, Glostrup Hospital, Bispebjerg Hospital, Rigshospitalets Hjertecenter, Slagelse Sygehus, Vejle Sygehus, Hvidovre Hospital og Hillerød Hospital. Årsberetning november 2011

23 Årsberetning november 2011
Baggrund Eksisteret siden 25. maj 2010. udviklingsforum, hvor vi på tværs af landet kan udveksle viden og erfaringer. at tage aktivt del i at udvikle kvaliteten af sygeplejen til patienter med atrieflimren på såvel nationalt som internationalt plan. Årsberetning november 2011

24 Årsberetning november 2011
Formål At skærpe opmærksomheden på det at leve med atrieflimren for sundhedspersonale, patienter og pårørende. At udvikle den gode, den kloge og den rigtige sygepleje til patienter med atrieflimren.(Aalborg Sygehus. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje. Strategi for sygepleje-forskningen 2004 – 2008.) At udbrede og udveksle viden om sygepleje til patienter med atrieflimren nationalt og internationalt. At tilbyde sig som ressourcepersoner for at implementere ny viden om det at leve med atrieflimren. At udvikle skriftlig informationsmateriale til patienter Årsberetning november 2011

25 Indsats i det forgangne år
Udarbejdet kommissorium med formålsbeskrivelse Foretaget interview med 3 kvinder der lever med atrieflimren mhp. udarbejdelse af patientpjece Artikel til FS K & T tidsskrift Undervist på session til landskursus 2011 Årsberetning november 2011

26 Årsberetning november 2011
Plan for næste år Systematisk gennemgang af alt informationsmateriale vedr. atrieflimren i DK Udarbejdelse af patientpjece i Årsberetning november 2011

27 Årsberetning november 2011
TAK Tak til Sanofi Aventis for et godt samarbejde og økonomisk støtte. Årsberetning november 2011

28 SIG EKKO Formand: Susan Sigvardsen Næstformand: Annie Larsen
Gentofte Hospital Næstformand: Annie Larsen Aalborg Sygehus syd Årsberetning november 2011

29 Årsberetning november 2011
SIG EKKO Baggrund På landsplan er der gennem de seneste 15 år opstået ny gruppe af sygeplejersker med specialfunktion i udførsel af Ekkokardiografi, i alt ca. 60 sygeplejersker Der findes ingen formaliseret uddannelse i Ekkokardiografi, derfor store forskelle i kvaliteten og forventning til oplæring på de enkle hospitaler Det er vores indtryk at der er meget stor forskel i de kompetencer, sygepleje og ansvarsområder den enkle ekkosygeplejerske har Det kan være svært at få en fagidentitet hvis man arbejder på mindre hospitaler Det kan være vanskeligt at få undervisning og supervision som sygeplejerske, det der findes er ofte forbeholdt læger Der findes en gruppe på tværs af landet bestående af bioanalytikere og sygeplejersker der udføre Ekkokardiografi som mødes til undervisning 2 gange årligt – men der er udelukkende fokus på ekkoteknik, således ingen vinkel i forhold til sygeplejen. Årsberetning november 2011

30 Årsberetning november 2011
SIG EKKO Formål Vores kommissorium inkl. formål er under udarbejdelse, forvendtes godkendt i morgen Årsberetning november 2011

31 SIG EKKO Indsats i det forgangne år
Vi har foreløbig fået samlet en gruppe på 5 ekkosygeplejersker, og afholdte vores konstituerende møde i primo september Indlæg på ekkotemadag på Skeby i morgen hvor vi også håber at få flere medlemmer Årsberetning november 2011

32 SIG EKKO plan for næste år
Vi skal arbejde videre på at få SIG EKKO søsat : Økonomi Flere medlemmer Analysere spørgeskema med henblik på hvordan Ekkosygeplejerske i DK arbejder og få afdækket mere præcise indsatsområder som realistisk kunne ligge i vores regi. Årsberetning november 2011

33 Årsrapport 2011 SIG Ernæring Lotte Boa, Formand
SIG-Ernæring FS K&T

34 SIG Ernæring Opstart foråret 2008. Medlemmer:
Lotte Boa, Formand (Aalborg sygehus) Margaret B Jørgensen Næstformand (Gentofte hosp) Mette Wendelbo Johnsen (Aalborg sygehus) Karina Frederiksen (Gentofte hosp) (Barsel) . SIG-Ernæring FS K&T

35 Arbejdsopgaver 2011 Session Landskursus. ” Grønsager eller
flødekager” Nov 2010. Undervisningsaften ”Parenteral ernæring til voksne patienter” Maj Gentofte hosp. 1 Skriftlige indlæg i Tidsskriftet Via DSKE. Temadag omkring diabetes og Hjerte-kar sygdom Sept 2011. SIG-Ernæring FS K&T

36 Stand med forskellige aktiviteter Poster omkring ernæringsprojekt
Landkursus 2011 Stand med forskellige aktiviteter Poster omkring ernæringsprojekt SIG-Ernæring FS K&T

37 Målsætning for 2012 Udsende ansøgninger om økonomisk
støtte til ernæringsfirmaerne Status møde juni 2012 Undervisning; Ernæring til den kirurgiske patient. SIG-Ernæring FS K&T

38 Målsætning fortsat SIG ernæring håber at øge medlemstallet i gruppen
Håber at deltage med stand til landskursus 2012 SIG-Ernæring FS K&T

39 Tak for den økonomiske støtte SIG ernæring har fået af det faglige selskab, Fresenius Kabi og Baxter. Tak til de afdelinger som prioriterer at være repræsenteret i SIG ernæring. SIG-Ernæring FS K&T

40 SIG HJERTEINSUFFICIENS Formandsberetning
Årsberetning november 2011

41 Årsberetning november 2011
SIG HJERTEINSUFFICIENS siden år medlemmer - 1 på barsel. Bredt repræsenteret fra hele Danmark Århus , Skejby, Randers, Vejle,Horsens,Esbjerg,Aalborg,Hvidovre, Odense, Gentofte Årsberetning november 2011

42 Årsberetning november 2011
Formål: Højne kvaliteten af sygeplejen til patienter med hjertesvigt. Tage aktivt del i at udvikle sygeplejen. Skabe interesse/ekspertgrupper inden for sygeplejen. Studere, udvikle og udveksle ideer nationalt og internationalt, for at forbedre sygeplejen. Årsberetning november 2011

43 Årsberetning november 2011
SIDEN SIDST I SIG: INTERNATMØDE 16-17/ I ODENSE. INDHOLD: Foredrag ved læge Hans Mickley om hjertesvigt og seksualitet. Foredrag ved en kvindelig pt. med emnet: ”Hvad gør det ved parforholdet, at den ene bliver kronisk syg” Efter disse foredrag havde vi en drøftelse af indholdet og fortsatte iøvrigt med vanlig dagsorden. Årsberetning november 2011

44 Årsberetning november 2011
SIDEN SIDST FORTSAT: SIG GRUPPEN har i samarbejde med DSR afholdt et 3 dages kursus i hjertesvigt i Hillerød d.11-13/ deltagere. SIG gruppen har i samarbejde med Hjertemedicinsk afd. B, Århus Universitetshospital afholdt en temadag d.28/9 i Skejby med temaet : ”Patienter med hjerteinsufficiens – At leve med implanterbare devices”. 140 deltagere. Årsberetning november 2011

45 Årsberetning november 2011
Siden Sidst fortsat Gruppen afholdt vores 2. møde d.29.9 i Århus i forbindelse med temadagen. SIG- gruppen har været samlet til 2 ordinære planlægningsmøder, hvor alle var til stede. Hjemmeside og litteraturliste er løbende holdt ajour. Årsberetning november 2011

46 Årsberetning november 2011
SIDEN SIDST FORTSAT: 2 MEDLEMMER Inge og Irene har færdiggjort en forskningsbaseret patientvejledning ”Træthed hos patienter med hjerteinsufficiens” Elin fra Vejle har været med i udgivelsen af en patientinformation med titlen ”Kærlighed.... i medgang og modgang” Der har været artikel i FK&T’s Tidsskrift ”Hvad laver de i HIK-klinikkerne” af Elin, Anette og Birgit Årsberetning november 2011

47 Hjerteforeningens lokalkomite.
I løbet af dette år har flere af SIG- medlemmerne holdt foredrag om hjertesvigt i hjerteforeningens lokalkomiteer. Årsberetning november 2011

48 Årsberetning november 2011
ØKONOMI SIG-hjerteinsufficiens har ingen sponsor. Gruppen lever af overskud fra kurset i Hillerød og temadagen i Århus. Årsberetning november 2011

49 FREMTIDEN SIG gruppen deltager i ”Spring Meeting”
Afholder vores vanlige møder 2 gange årligt. Gennemfører endnu et 3 dages hjertesvigt kursus. Pjecen om træthed trykkes Årsberetning november 2011

50 FREMTIDEN FORTSAT: Der planlægges IKKE temadag i 2012, men i 2013 – forslag til tema modtages. Mulige EMNER i støbeskeen: Vi vil se på symptomet ”dyspnoe” Planer om at arbejde med palliation og hjertesvigt. Evt. skrive artikel om det at holde foredrag i hjerteforeningen. Årsberetning november 2011

51 Uddannelse og udvikling
Ansvarlig: Charlotte Simonÿ Medansvarlig: Ida Højskov Årsberetning november 2011

52 Årsberetning november 2011
Baggrund Der er behov for fokus på kardiovaskulære og thoraxkirurgiske sygeplejerskers muligheder for videreuddannelse Årsberetning november 2011

53 Årsberetning november 2011
Formål At skabe målrettet grobund for bæredygtig udvikling af sygeplejefaglig uddannelse og udvikling indenfor det kardiologiske, thoraxkirurgiske og karkirurgiske område. Årsberetning november 2011

54 Indsats i det forgangne år
Der er i 2010 indsamlet svar på spørgsmål om eksisterende uddannelsesprogrammer for kardiologiske sygeplejersker i landet Årsberetning november 2011

55 Årsberetning november 2011
Fund Indhold: Kursernes indhold har generelt mest fokus på den medicinske behandling og mindre på sygepleje. Længde: undervisningsforløbet strækker sig fra få dage (3-5) til 22 dage. Organisation: Kardiologisk efteruddannelse er organiseret på meget forskellig vis. Nogle har det som en naturlig del af den samlede introduktion til klinisk sygepleje i kardiologisk afdeling, andre laver formaliserede undervisningsforløb (typisk på regionsniveau) og andre har etableret kurser med særligt fokus på sygepleje til hjerteptt på diplomniveau i cvu-regi. Årsberetning november 2011

56 Årsberetning november 2011
Plan for næste år Der gennemføres lignede undersøgelse inden for det thoraxkirurgiske felt Der skabes basis for yderligere netværks-samarbejde mellem uddannelsesplanlæggere Der fremsættes forslag om formel uddannelse for kardiologiske sygeplejersker i SST Årsberetning november 2011

57 Nordisk Baltisk samarbejde
Ansvarlig: Anne Dorthe Bjerrum Medansvarlig: Inge Schjødt Årsberetning november 2011

58 Årsberetning november 2011
FS K&T har fået opbygget et solidt netværk Det fungerer som et professionelt netværk mellem Norge, Sverige, Finland, Letland og Danmark. Her er et fælles engagement og en stor interesse for at styrke fagligheden Her er respekt og ligeværdighed i samarbejdet – vi hjælper hinanden med at styrke den kardiologiske sygepleje Vi kender til hinanden - har et godt indtryk af hinandens kontekst, f.eks. har vi indblik i hinandens uddannelsestilbud – i forsknings- og udviklingsmæssige aktiviteter osv. osv. Kort sagt: Der er etableret et kardiologisk sygeplejefagligt forum, som sygeplejefagligt, geografisk og kulturelt har et godt ”naboskab”….. Årsberetning november 2011

59 Årsberetning november 2011
FS K&T ønsker at: skabe/styrke en nordisk - baltisk enhed inden for den kardiologiske sygepleje medvirke til, at samarbejdet udvikler sig til et solidt fagligt forum, hvorfra faglige tiltag kan udspringe fra styrke den nordiske - baltiske kardiologiske sygepleje ved at give- og indhente ideer og inspiration til videreudvikling af vores fag initiere forskningsfællesskaber - dels generelt ved at dele hinandens viden og derved skabe fælles læring, og - dels ved konkrete multicenterstudier på tværs af landegrænserne formidle studiebesøg over landegrænserne - være vært og gæst, (ophold af kortere eller længere varighed) Årsberetning november 2011

60 Indsats i det forgangne år
Nordisk - baltisk møde i København marts 2011 mhp. fremtidige samarbejdsaftaler. I forbindelse med mødet arrangerede vi studiebesøg på Gentofte Hospital og Rigshospitalet Medvirket i planlægning og afholdelse af NBCC 2011 (Nordisk Baltisk kardiologisk kongres i Riga, juni 2011) Uformelt møde v. Spring Meeting i Bruxelles vedr. NBCC Deltagelse i NBCC. Danmark var flot repræsenteret med flere postere og mundtlige præsentationer. Bestyrelsen var aktive som chairpersons I tilslutning til NBCC i Riga fik vi mulighed for at besøge Kardiologisk Center på Universitetshospitalet i Riga. Et interessant studiebesøg med efterfølgende erfaringsudveksling mellem danske og lettiske sygeplejersker. Årsberetning november 2011

61 Videre strategi for det næste år
Nordisk - baltisk møde i Finland ultimo november 2011 Planlægning af NBCC i Oslo juni 2013 Fortsat arbejde med udvekslingen Fortsat være opsøgende i f. t. multicenterstudier Bruge hinanden/invitere hinanden - f.eks. som indlægsholdere til symposier, interne kurser og kongresser Årsberetning november 2011

62 SATNU Scandinavian association of thoracic nurses
Anita Tracey, President Årsberetning november 2011

63 Årsberetning november 2011
Baggrund SATNU blev etableret 2008 på den 56. kongres for thoraxkirurger og perfusionister. Der blev på den stiftende general forsamling valgt en bestyrelse med en repræsentant fra hvert af de skandinaviske lande, Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. Årsberetning november 2011

64 Årsberetning november 2011
Formål At deltage i planlægningen af den årlige skandinaviske kongres sammen med thoraxkirurger og perfusionister At medvirke til skandinavisk samarbejde blandt sygeplejersker Årsberetning november 2011

65 Indsats i det forgangne år
Arrangeret kongres i Tampere, Finland Søgt sponsor til en sygeplejepris Fået trykt SATNU’s logo på 2 flag og en roll-up til præsentation Årsberetning november 2011

66 Årsberetning november 2011
Plan for næste år Kommende kongres i Vilnius, Litauen, 2012 At skaffe flere medlemmer Udarbejde en kogebog for afholdelse af en kongres i skandinavisk regi At forbedre SATNU’s hjemmeside Årsberetning november 2011


Download ppt "Generalforsamling 3. november 2011 Hotel Nyborg Strand"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google