Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Følgende temaer går som en rød tråd gennem målene og de strategier, der knyttes til dem: det multisektorielle ansvar for sundhed sundhed gennem hele livet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Følgende temaer går som en rød tråd gennem målene og de strategier, der knyttes til dem: det multisektorielle ansvar for sundhed sundhed gennem hele livet."— Præsentationens transcript:

1 Følgende temaer går som en rød tråd gennem målene og de strategier, der knyttes til dem: det multisektorielle ansvar for sundhed sundhed gennem hele livet sundhed som en grundlæggende menneskeret solidaritet og retfærdighed på sundhedsområdet (både mellem landene og i de enkelte lande) inddragelse af relevante sundhedspartnere (hjem, skole, arbejdsplads, lokalsamfund mm.) enkeltpersoners og bl.a. lokalsamfundets deltagelse i og ansvar for sundhedsudviklingen fortsat vægt på sygdomsforebyggelse- og bekæmpelse

2 Kilde: Sundheds-& sygelighedsundersøgelserne Statens Institut for Folkesundhed

3

4 Kun ca. 40% af de kortest uddannede mod ca. 70 % af de længst uddannede mener, at egen indsats er vigtig for helbredet. Kilde: Sundheds-& sygelighedsundersøgelserne Statens Institut for Folkesundhed

5

6 Forventet restlevetid og kvalitetsjusteret restlevetid (QALY) for 30-årige opdelt på uddannelsesniveau

7 Lovgivning Økonomi Personale Værdier Holdninger Arbejdsprincipper Metoder Organisation Kultur Medicinen Medmennesket Familie Netværk Uddannelse Beskæftigelse Helbred Økonomi Bopæl Politiske visioner Socialpolitik Samfunds- økonomi MV Lokalsamfund Arbejdsmarked Boligmiljø MV ? Etik

8 SYGDOMSBEGREBER - NØGLEORD Menneskelig praksis er udtryk for begrebsbesiddelse Kan vi rent videnskabeligt fastslå hvad der er sygdom? Der er modstridende begreber om hvad der er sygdom og sundhed - derfor opstår der filosofiske og praktiske problemer Hvad skal vi stille op når vi har forskellige sygdomsbegreber der synes helt uforenelige - et subjektiv og et objektivt? Problemet er ikke kun af filosofisk interesse - men tillige rent praktisk fordi vi skal leve med begge opfattelser i vort samfund og sundhedssystem Misforhold mellem vore "klager" og det der accepteres som "objektiv" sygdom - eller misforhold mellem ressourceallokering og det rent faktiske behov - medfører at den fredelige sameksistens mellem det subjektive og objektive sygdomsbegreb forsvinder Kan sygdomsbehandling sidestilles med varer på et frit marked? - selve markedsbegrebet kræver et sygdomsbegreb (situationsorienteret praksis) - hvorfor det ikke kan overlades til den enkelte at afgøre hvad der er sygdom eller ej. Markeds modellen forudsætter en veloplyst forbruger - at man er i stand til at træffe valg på et veloplyst grundlag - det forudsætter den frie forbruger Modstillingerne mellem det objektive og subjektive sygdomsbegreb er falske og ubrugelige modstillinger. Sygdom kan ikke bare afgøres biologisk - men det betyder ikke at der er tale om at man kan definere sygdom ud fra ens personlige smag.

9 Nøglebegreber vedrørende såvel sygdom - sundhed - livskvalitet - helhedstænkning bliver således: HANDLEEVNE UDVIKLINGSMULIGHEDER Hermed nødvendiggøres en inddragelse af den enkeltes perspektiv (mål og værdier) - men disse mål og værdier er ikke nogle der kommer af sig selv til den enkelte men udvikles i et samspil med omgivelserne. De professionelle må udvikle evner til at vurdere dette samspil og til at støtte den enkelte i udviklingen (& artikuleringen) af disse mål og værdier.


Download ppt "Følgende temaer går som en rød tråd gennem målene og de strategier, der knyttes til dem: det multisektorielle ansvar for sundhed sundhed gennem hele livet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google