Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Usability-evaluering af www.forbrug.dk ”Searchability is the art of getting traffic to your website. Usability is the art of keeping them around and turn.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Usability-evaluering af www.forbrug.dk ”Searchability is the art of getting traffic to your website. Usability is the art of keeping them around and turn."— Præsentationens transcript:

1 Usability-evaluering af www.forbrug.dk ”Searchability is the art of getting traffic to your website. Usability is the art of keeping them around and turn them into buyers” (Citat: japansk blogger) IT-universitet 2007 Jesper Høffner Krogh, Maitreyee Krishnaswamy, Maja Tølløse, Kenneth Torben Riis-Jensen, Mette Hvidberg, Kristian Pinholt

2 Agenda Hvorfor anvende usability på forbrug.dk Formål og forbehold i rapporten Forslag til forbedringer Resultater Anvendte metoder

3 Hvorfor anvende usability? Strategi i organisationens planlægning Fordele ved en brugerorienteret tilgang –Man kan ikke lade som om man er bruger –Hjemmesiden er primært til for brugeren (ikke organisationen)

4 Formål og forbehold Empiriske testresultater og teori Fremgangsmåde baseret på vores kursus-form Vejledende anbefalinger baseret på testresultater Fokus på brugeren og cases Mangel på viden om brugernes behov Med udgangspunkt i forsiden

5 Forslag til forbedringer Fokus på brugerens behov for at løse konkret problem Effektivisere søgefeltet. Sikre en præcis, simpel, overskuelig opbygning. –Tilføje menupunkter der tager udgangspunkt i brugernes behov for problemløsning –Lave underpunkter og links der indsnævrer valgmuligheder –Samle links i siden eller forneden

6 Forslag til forbedringer –Reducere antallet af sider og links –Sørge for konsistent opbygning (links, sidelayout osv) Præcisere ordvalget. –Anvende alment forståelige ord og begreber –Præcisere betydning (fx fladskærm til tv eller computer) –Oprette et synonymkatalog over de mest brugte søgninger –Være særligt opmærksomme på menupunkter

7 Metoderesultater Heuristisk evaluering Det største problem: Hjemmesiden er svær at bruge til konkret problemløsning. Siden er præget af et nyhedsagtigt indhold. Herudover: Der er mangel på konsistens, i forhold til links og opbygning af niveau 1 sider. Der er mangel på stringent opbygning, så brugeren hele tiden kan orientere sig

8 Problembeskrivelse Alvorligheds-grad 1-4 Type problem Hvorfor have en vigtig funktion, hvis den ikke fungerer? (http://www.forbrug.dk/skabeloner-til- klagebreve/) Udprintning af klagebrev – Visibility of system status Manglende konsistens i sprog (http://www.forbrug.dk/english/) Den engelske version benytter danske kategorinavne – samt forskel i layout fra den ” danske ” forside. Nærmest umuligt at ”klage” over et produkt via hjemmesiden. Vanskelig navigation Formidling og kontakt problem? (http://www.forbrug.dk/fs/kontakt/beske d/kort/) Benytter 2 forskellige email-adresser: forbrug@forbrug.dk og fs@fs.dk. Hvilken é n skal anvendes ved kontakt? (Bilag3) forbrug@forbrug.dkfs@fs.dk Heuristisk Evaluering

9 Konkret problem

10 Manglende konsistens på sitet

11 Kortsortering Som forbrug.dk ser ud nu, er menupunkterne: ”Klage og rettigheder. Test og priser. Råd og vejledning. Er det farligt? Forbrugerombudsmanden.” Testpersoners ideer: At slette ”forbrugerombudsmanden” At tilføje ”Ren besked”, ”Test og priser”, ”Jura/love og regler”. At link der i bunden eller i siden er links: Nyheder, fokuspunkter, selvbetjening eller evt. noget for børn og unge. At tilføje helt nyt menupunkt: Computer og IT

12 Kortsortering excel

13 Tænke-højt test Sidens opbygning er baseret på organisationens struktur 5 primære hovedmenupunkter virkede umiddelbart logiske tvivl om hvilket link videre i strukturen de skulle følge. Selve navigationen (antallet af links) er for omfattende. Problemer med at finde rette søgeord (bruges mange tekniske betegnelser, fagudtryk eller indforståede ord, fx ”ombudsmand”)

14 Tænke-højt udsagn Test1: Respondent2: ”Forsiden…finder test, men ikke af fladskærme…test og prøver…testbasen, der er ikke noget… hov! til computer så kigger jeg selvfølgelig på computer og IT…der skete ikke rigtig noget.. der er et link…hmmm computerkøb… jeg kigger på siden.. skærm og grafikkort..der var helt sikkert noget…” Respondent2: ”På det her tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at se nogle test… test og priser… der ligner det samme sted som før… digital lyd og billede.. digital a-z der var ikke noget… skærme..det var bare en ordbog” Test2: Respondent1: ” Finder genveje p å forsiden … lov og regler … forbrugerlove … k ø beloven … k ø belovsguide … afhj æ lpning/reparation ” Respondent1: ” Kommentar: ikke hensigtsm æ ssigt at man skal browse alle love igennem. ”

15 Eye-tracking Ud fra konkret opgave: Overraskende mange klik og undersøgelser af de forskellige muligheder. Flere af overskrifterne var upræcise Relevant information ikke tilgængelig på sitet.

16 Eye-tracking heatmap

17 Tilgængelighedstest Forbrug.dk bestod både Cynthia og Bobby tests, men der var følgende advarsler: Der skal være alternative muligheder for at læse/forstå multimedie præsentationer. Manglende skriftlig beskrivelse af billeder Grafisk tydeliggørelse af information, der kan være svær at skelne for blinde eller svagtseende Alternativ information til scripts, applets og objekter generelt M.fl

18 Modenhedstest Det er tydeligt, at dele af organisationen er klar til et mere dybdegående usability arbejde, men der er bådeorganisatoriske, værdimæssige og ressourcemæssige barrierer. Et egentligt usability arbejde er dog endnu ikke implementeret. Af disse årsager kan organisationen betragtes som værende på niveau B.


Download ppt "Usability-evaluering af www.forbrug.dk ”Searchability is the art of getting traffic to your website. Usability is the art of keeping them around and turn."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google