Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad ved du om affald? Fessor kan lære dig mere om, hvad der sker med dit affald på www.affald.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad ved du om affald? Fessor kan lære dig mere om, hvad der sker med dit affald på www.affald.dk."— Præsentationens transcript:

1 Hvad ved du om affald? Fessor kan lære dig mere om, hvad der sker med dit affald på

2 Indsamling Hvor kan man aflevere flasker til genbrug?
I glas-containeren I skoven Til sin mormor Hvad er en container? En kæmpestor kasse, hvor man fx kan smide affald i En robot, der sorterer affaldet En slags skib Hvordan bliver genbrugs-containerne tømt? Med en kranbil Med en tryllestav De væltes, så affaldet vælter ud Hvor bliver affaldet kørt hen bagefter? Til kontorer Til månen Til fabrikker Hvorfor skal affald samles ind? Så det ikke ligger og flyder Så vi kan få meget af det samme til genbrug Så det kan hjælpe de fattige Hvad gør skralde-manden med affaldet fra din skraldespand? Sorterer det til genbrug Kører det til forbrænding Læsser det af ude i skoven Hvad er en genbrugs-plads? En plads foran en genbrugs-fabrik En losseplads Et sted hvor man samler affald ind til bl.a. genbrug Hvor kan man ikke aflevere affald til genbrug? I genbrugsbutikken På genbrugspladsen På lossepladsen

3 Behandling Hvad er det bedste? At genbruge affaldet?
At lægge affald på lossepladsen? At brænde affaldet? Hvad har papir, metal og glas til fælles? De kan brænde De kan genbruges De kan smelte Hvad sker der med affaldet i skralde-spanden? Det hele bliver brændt Det hele bliver genbrugt Det bliver sorteret og noget bliver genbrugt og noget brændt Hvad betyder genbrug? At vi bruger affaldet til noget nyt At vi brænder affaldet At vi skal bruge vores ting flere gange, inden de bliver til affald Hvad sker der, når man brænder affald? Man kan brænde sig Vi får varme og strøm til husene Vi kan bruge det til at lave mad på Hvad er et deponi? En dessert Et lager af affald Et tøjmærke Hvorfor skal vi tænke over, hvad vi gør ved vores affald? Fordi forskelligt affald behandles på forskellige måder Fordi det er ulækkert Fordi det lugter Kan farligt affald genbruges? Ja, det hele Nej, ikke noget af det Noget af det kan. Det bliver sorteret inden det bliver kørt til behandling

4 Kompost Hvad kan ikke komposteres? Haveaffald Madaffald Mælkekartoner
Hvad kalder vi rester af frugt og grøntsager? Grønt affald Genbrug Snask Hvad må man putte i spanden til grønt affald? Alle ting, der er grønne Æbleskrog Snotpapir Hvad kan grønt affald blive til? Jord Luft Vand Hvad kan man bruge kompost til? Bygge huse af Til at spise Gødning Hvilke dyr laver grønt affald til kompost? Fugle og pindsvin Orme og bænkebidere Bladlus og myg Kan man bruge madaffald på en anden måde end kompost? Ja, man kan lave biogas af det Ja, man kan bygge huse af det Nej, kompost er eneste måde at genbruge det på Hvad sker der med madaffaldet i skraldespanden? Det bliver til kompost Det bliver brændt Det ender på deponi

5 Papir Hvad er papir lavet af? Af træ Af madaffald Af tøjfibre
Hvordan bliver træ til papir? Man skærer det i tynde skiver Man koger træet med vand og kemikalier Man plukker papiret på grenene Hvordan laver man genbrugspapir? Man trykker på den anden side af papiret Man river papiret i stykker og limer stykkerne sammen Man fjerner bogstaver og billeder og laver et stort vandbad. Hvor meget papir bruger en dansker om året? Lige så meget som mus vejer Lige så meget som vægten på en hund Lige så meget som vægten på en lille elefant Hvilken slags papir kan genbruges? Tegninger Madpapir Ispapir Hvad skal man gøre med gamle aviser og reklamer? Gemme dem til andre, der vil læse dem Brænde dem i brændeovnen Aflevere dem til genbrug Hvorfor skal man aflevere papir til genbrug? Så det kan blive til nyt papir og spare nogle træer? Så vi sparer penge Så vi sparer på lyset Bruger man meget vand, når man laver papir? Ja, både til nyt papir og til genbrugspapir Nej, der skal kun bruges kemikalier Nej, træet rives på et rivejern – så har man papir

6 Henkastet affald Hvad betyder henkastet?
Når nogen kaster fx et håndklæde hen til dig At nogle har smidt noget fra sig Når man spiller bolden videre i håndbold Hvilken slags affald smider børn ofte? Cigaretter Aviser Tyggegummi Hvilken slags affald ligger længst tid i naturen? Æbleskrog Hundelort Plasticpose Hvor længe kan en sodavandsdåse ligge i naturen? 100 år 500 år 1000 år Kan man få en bøde for at smide affald? Ja, det kan man godt Nej, det kan man ikke Kun hvis det er inde i en privat have Hvor ligger der mest affald? På legepladserne I private haver På togskinnerne Hvem smider mest affald fra sig? Børn Unge Voksne Hvad er farligst for naturen? En sodavandsdåse Et batteri Glasskår


Download ppt "Hvad ved du om affald? Fessor kan lære dig mere om, hvad der sker med dit affald på www.affald.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google