Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Objektorienteret Middleware Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, underviser, undervisnings- og eksamensform.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Objektorienteret Middleware Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, underviser, undervisnings- og eksamensform."— Præsentationens transcript:

1 Objektorienteret Middleware Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, underviser, undervisnings- og eksamensform

2 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 2 af 20 Indhold i denne præsentation Hvem er underviseren? Motivation for faget: hvorfor OOMI Hvad kan I i forvejen? Præsentation af: –hvem jeres underviser er – og hvad hans baggrund er for at undervise jer –hvad I skal lære (pensum) –hvordan (litteratur, øvelser, projektarbejde) –hvornår og hvilken fordeling (mellem øvelser og teori) –hvad I skal kunne til eksamen

3 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 3 af 20 Underviser CV Stefan Wagner Ansat som Adjunkt ved Ingeniørhøjskolen i Århus i august måned 2002 CV: –Studentereksamen fra SAG –Uddannet fra IHA i 1997 som Ingeniør E-retningen –Egen virksomhed fra 1995-98 –Mærsk Data Food & Agro 1997-2003 (tidligere LEC) Softwareudvikler (Windows & Internet programmering) IT Arkitekt Teknisk Projektleder –Multimedia Science på Århus Universitet Multimedia Science handler om medier, herunder hypermediesystemer som f.eks. Internettet

4 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 4 af 20 Kontakt info Adjunkt Stefan WagnerStefan Wagner Email: sw@e.iha.dksw@e.iha.dk Hjemmeside: http://userportal.iha.dk/~sw/ Kontor: 407c Tlf. 8730 2423

5 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 5 af 20 Hvorfor faget OOMI? Fremtiden er distribueret – men distribution er ikke nyt Processorer i alting – kommunikation mellem alting? BlueTooth, WLAN, GPRS, UMTS Marc Weiser, Poul Dourish – Pervasive Computing Stort forskningsområde – kraftigt på vej frem i industrien Det er der teknologier der understøtter –Man kan selv lave protokoller til kommunikation –Man kan anvende testede ideer og spare tid + få bedre kvalitet OO Middleware: SOAP, RMI, CORBA, (D)COM Vigtigt med en god forståelse for teknologierne Mange Ingeniører kommer til at anvende disse til: –Kommunikationsprodukter (mobiltelefoner m.v.) –Proces- og overvågningsudstyr - dataopsamling –Administrative systemer Vigtig Ingeniørdisciplin: at forstå fordele og ulemper ved forskellige teknologier – så man har et godt grundlag til at vælge løsningsmodel Det får I forhåbentligt ud af OOMI I BLIVER DOG IKKE EKSPERTER

6 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 6 af 20 Hvad kan I? Hvad er distribuerede systemer –giv eksempler på distribuerede systemer Hvad er Objektorienteret Middleware –giv eksempler på Middleware –giv eksempler på anvendelsen af det Hvor meget har I nået i jeres kurser indtil nu? –Distribuerede Systemer og Sikkerhed, Concurrency, Distribuerede Realtidssystemer, andre? –Brug 5 minutter på at diskutere med sidemanden

7 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 7 af 20 Eksempler – behøver vi nogen? Skal nok gennemgå det mere detaljeret men hvis vi starter simpelt – så: Har vi i virkeligheden problemstillingen så snart vi ønsker at program A – på computer 1 - skal tale med program B på computer 2 –Hvordan gør vi det? –Kan vi ikke bare lave noget med UDP eller TCP og så finde på et ”relgsæt” for at overføre data –JO det kan vi – men hvorfor ikke bruge det der findes i forvejen? –Middleware – der findes værktøjer der kan klare arbejdet for os – således at det bliver transparent for udvikleren om der kaldes et lokalt objekt – eller et objekt på en anden maskine: API’er Generator værktøjer –Og så kan man vælge at bruge Objektorienteret Middleware Det gør vi i dette kursus!

8 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 8 af 20 Eksempel på distribueret system - CTR CTR – det Centrale Tilskuds Register Samtlige apoteker i DK skal rapportere Problemstilling: –Mange heterogene systemer –Store datamængder –Vigtigt med høj oppetid (duer ikke at apoteket er ”nede”) Løsning: –J2EE – Enterprise Java Beans – med CORBA –Flere Servere kan dele belastningen (UNIX) –CORBA er meget åbent

9 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 9 af 20 Eksempel II - Vestas Fra foredrag i Dansk Datateknisk Forening Kommunikation til styringen i vindmøller –Både internt (5 noder) –Og eksternt til kontrol Overvejede bl.a. CORBA – men valgte at lave sin egen Det kan man jo vælge: –Hvis der er råd til det –Hvis man har fornødent overblik –Hvis man tør Vestas valgte dog at basere sig på litteratur fra et lignende projekt Morale 1: tænk over hvad du gør – men opfind ikke den dybe tallerken Morale 2: Middleware koster performance og kan være svært at danse med. Du får tit meget mere end du har behov for

10 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 10 af 20 Eksempel III – AFP projekt CHR Kontrol Mad Cow Disease Central database Forretningslogik spredt mellem UNIX maskiner og Mainfraime – Oracle DB og DB2 (på MVS) (Mainframe teknologi er faktisk også Middleware –bare transaktions orienteret) – CICS eller Tuxedo Application Server på NT – hoster WAP og SOAP Klienter: –J2ME mobiltelefoner –MS SmartPhone –PDA –Embedded System til styring af automatiske port system Logisk afkobling via OO teknologi (nemt for udvikler) Genbrug fra eksisterende WAP løsning Middleware kan lettere skiftes ud Nye klienter kan nemt tilkobles (åbent og heterogent) Det handler om gode grænseflader (logisk og teknisk set)

11 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 11 af 20 Flere eksempler Flere eksempler introduceres af Emmerich

12 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 12 af 20 Fagets omfang Objektorienteret middleware (TI-Oomi) Efterår 2. og 3. semester, 5 ECTS point OOMI udbydes kun på Teknisk IT uddannelsen, og kan IKKE følges af IKT, ONK1 kan vælges her i stedet Altså overbygningsfag Jeg forventer altså at I arbejder selvstændigt Stort pensum – men dog kun en flig af hvad kurset kunne (burde) rumme

13 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 13 af 20 Hvad skal I lære ifølge kursusbeskrivelsen? Formål: Den studerende skal kunne redegøre for de grundlæggende principper og teknikker omkring interproceskommunikation over såvel lokalnetværk som Internettet. redegøre for principperne omkring transparens og heterogenitet (platforms- og programmeringssprogs uafhængighed) redegøre for anvendelsen af CORBA, Java RMI, DCOM, XML/SOAP (Webservices), herunder forskelle/ligheder, fordele/ulemper teknologierne imellem anvende objektorienterede teknikker til at designe og programmere netværksforbindelser ved brug af middleware, og bevise dette ved at konstruere og dokumentere to distribuerede systemer der gør brug af én eller flere af ovenstående teknologier

14 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 14 af 20 Hvad skal I lære – konkret Indhold: Transparens og heterogenitet i distribuerede systemer Distribueret objektmodel, livscyklus og arkitektur Distribuerede applikationer Persistens og transaktioner transaktioner og concurrency indgår også i dDistSik og gennemgås derfor kun i relation til OO Middleware Remote procedure call (RPC) og Suns Remote Method Invocation (RMI) (kun introducerende i forhold til CORBA) OMGs Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Microsofts DCOM arkitektur (kun introducerende eller selvstudie) Webservices, XML, SOAP, WSDL og UDDI Robusthed/sikkerhed dette bortfalder da det hører under dDistSik

15 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 15 af 20 Hvordan OOMI belaster jer med 5 ECTS point der fordeles mellem: –Forberedelse hjemme: læsning og øvelser –Teori forelæsninger i plenum (ca. 2x35 min. om ugen) –Jeg gennemgår ikke nødvendigvis det litteratur I allerede har læst. Det vurderer jeg at I kan … –Øvelser i LAB på IHA eller derhjemme (4x35 min.), herunder også projektarbejde Der anvendes slides af 3 årsager: –1) Du kan skrive dem ud og bruge dem til at skrive supplerende noter – så ryger din koncentration ikke mens du prøver at skrive fornuftige noter –2) Hvis du glipper en forelæsning kan du danne dig et indtryk af forelæsningens indhold – og hvad jeg lagde vægt på –3) Jeg har en forfærdelig håndskrift – så mine tavle kraterier skal helst ikke indeholde alt for meget tekst ; ) Slides (udover denne) er på engelsk

16 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 16 af 20 Pensum - grundbog Engineering Distributed ObjectsEngineering Distributed Objects By Wolfgang Emmerich Hardcover, 390 sider ISBN: 0471986577 Published: april 2000 Emmerich bogen giver en solid teoretisk ballast om principperne i moderne Middleware, eksemplificeret ved teknologierne CORBA, COM og RMI, og illustreret ved udstrakt brug af UML. Bogen mangler dog praktiske eksempler, og vil derfor fungerer som fagets grundbog og blive suppleret med artikler og uddrag fra andre bøger med praktiske eksempler.

17 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 17 af 20 Pensum - supplerende Til de praktiske øvelser finder vi supplerende litteratur – helst i form af artikler og kopier Det kan ikke udelukkes at I skal investerer i yderligere litteratur Links kan findes på kursets hjemmeside Bl.a. anvendes: –AXIS: Next Generation Java SOAPAXIS: Next Generation Java SOAP –af Romin Irani. Jeelani Basha fra Wrox Press Ltd. ISBN:1861007159

18 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 18 af 20 Hvornår og hvor? Onsdage: 6x35 minutter. –Vi starter som regel med teori og herefter kan I lave øvelser eller projektarbejde i LAB, grupperum eller derhjemme –Undervisning i 424, LAB ? -Der kan være problemer med at få lov til at installere den software vi gerne vil bruge, specielt efter den nye Firewall er installeret -Campusnet – til meddelelser, kalender, diskussioner -Studienet – til pensum plan, slides, artikler m.v.

19 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 19 af 20 Eksamen Vi skal lave to projektarbejder involverende OO Middleware. Der arbejdes i grupper af 3-5 studerende –Emne vil være valgfrit, men skal aftales med undertegnede. Alternativt stiller jeg et projekt der skal løses –Eksempel: opsamling af temperaturmålinger fra distribuerede måleenheder, der skal gemmes på database, og kunne tilgås via PC og mobilenhed –Tekknologi: først SOAP, herefter CORBA. Alternativer: DCOM Mundtlig eksamen efter 13 skalaen ELLER en mundtlig præsentation på klassen af projektarbejdet – dette er endnu ikke helt fastlagt

20 Ingeniørhøjskolen i Århus Slide 20 af 20 Hvad syntes I? Hvordan lyder det så? –Er det spændende eller hvad?


Download ppt "Objektorienteret Middleware Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, underviser, undervisnings- og eksamensform."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google