Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opgave 4 A Co2+ og 2 Cl-.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opgave 4 A Co2+ og 2 Cl-."— Præsentationens transcript:

1 Opgave 4 A Co2+ og 2 Cl-

2 Opgave 4 B Maengde beregning = gratis point! :D
Stamoploesning = 0,00916 M (3 betydende) *0.012=0,00011 mol 0,00011 mol / 0,025 L = 0,0044 M

3 Opgave 4 C solve(0.331=374.78*x - 0.0083, x)  C(B) = 0,000905 M
Da B til R er 1:1 og det er den eneste opgivne maade at tabe B paa: C(R) = 0,0044-0,000905= 0,00350 M

4 Opgave 4 D Slope=-DeltaH/R  DeltaH=-slope*R =-6050,1*0,008134=50,3 kJ/mol Y-intercept=DeltaS/R -> DeltaS= 193,75 J/(mol*K)

5 Opgave 4 E Lyt young padawan.

6 Opgave 3 E 13 C atomer. Lyt og laer.

7 Opgave 3 F Lorcaserin pKb = 4,01.  pKa = ca. 9,99  7,4 < 9,99  altsaa er den paa syreform. Syreformen har ladning derfor kommer Kf til at vaere lille.

8 Opgave 3 A A er primaer Lorcaserin er sekundaer

9 Opgave 3 B Der aflaeses at den maksimale ln(ng) er omkring 8,73. vi finder da ved e^8,73 at resultatet er 6185,7 ng

10 Opgave 3 C Vi ved at det er en 1.ordens reaktion, da ln([A]) plottet imod tiden gav en ret linje. Dette passer med hvad vi ved om det integrerede hastighedsudtryk for en 1. ordens reaktion -> ln([A])=-kt+ln([A0]) Fra den ligning kan vi ogsaa se at haeldningen er –k. og for en foersteordens reaktion er halveringstiden  T1/2=ln(2)/k K=-( )/2 = .155  ln(2)/k = 4,47 timer

11 Opgave 3 D ln([A])=-kt+ln([A0]) ln([5]=-.155*x+8,73
Vi bruger lidt TI eller Maple magi  Sove X=45,9 timer + den time der er efter indtagelse, men for det bliver optaget I hjernen = 46,9 timer

12 Opgave 2 A Vaegt af Na2CO3∙10H2O (M) -> 2*Na+C+3*O+10*H2O -> 2* *16+10*18 = 286 g/mol Antal mol: n=m/M -> = 0,1888 mol Koncentration: c=n/V, V=1,0 L -> 0,1888/1.0 ≈ 0,19 Molaer

13 Opgave 2 B Vi har 0,19 M staerk base. Vi skal huske at carbonationen kan optage to protoner og at det stadig er en staerk base efter den har optaget den foerste proton. Vi bruger derfor og ganger Cb med to. 14 - (-log(2*0.19)) = 13,58

14 Opgave 2 C Paa grafen ses at aekvivalenspunktet ligger efter 33 mL af 0,097 M HCl. n=c*V -> 0,097 M*0,033 L = 0,0032 mol HCl. Da reaktionen ved titrering er 1:1 har vi da ogsaa 0,0032 M NaOH. Dette var I 5,0 mL af bagerens oploesning – vi skal her se bort fra fortyndingen der er lavet for at goere titreringen lettere. C=n/V -> 0,0032 mol/0,005 L = 0,64 M NaOH Bageren overholder altsaa reglerne.

15 Kemi A OPG 1

16 A – Marker C og H atomer.

17 B – Faerdiggoer reaktionsskemaet
Fischer esterification Gerne syrekatalyseret

18 C – Kend dine organiske reaktioner
Affarvning ved tilsaetning af bromvand. Brom adderer sig paa ikke aromatiske C=C bindinger. Altsaa maa det vaere ved linalool og citral der er affarvning. 2,4 dinitrophenylhydrazine reagerer med aldehyder og ketoner. Altsaa citral og menthon. Vi kan allerede nu deducerer at citral maa vaere I beholder D og menthon I A. 3+4 Fehlings vaeske og Tollens reagens reagerer med aldehyder, saa det matcher hvad vi allerede ved om beholder D. 5. Drejningen af polarisationsplanet betyder at molekylerne indeholder chirale centre. Vi ved allerede at B er linalool, saa det overrasker os ikke at den leger med lys. Vi ser at menthol har et chiralt center, carvacrol har ikke. Derfor maa menthol vaere E og carvacrol maa vaere C.


Download ppt "Opgave 4 A Co2+ og 2 Cl-."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google