Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pårørendekonference d. 23

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pårørendekonference d. 23"— Præsentationens transcript:

1 Pårørendekonference d. 23
Pårørendekonference d. 23. februar Misbrug i et relationsperspektiv HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

2 Program Problemets karakter
Den belaste(n)de relation Hjælpesystem – eller? Hvorfor arbejde relationsorienteret med misbrug? Hvad kan relationsorienteret misbrugsbehandling – behandling og forebyggelse? Effektive indsatser – hvad virker? HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

3 Præsentation Helle Lindgaard, cand.psych., ph.d. + terapeutisk efteruddannelse Selvstændig konsulent/Sundhedsstyrelsen-DK Center for Rusmiddelforskning/Aarhus Universitet + Århus Universitets-hospital – Cancer afd. Forskning, formidling/undervisning og rådgivning Pårørende, men især familier/børn Forebyggelse og behandling Primært alkoholmisbrug HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

4 Familieorienteret alkoholbehandling – et litteraturstudium af familiebehandlingens effekter
Følgevanskeligheder af misbrug for familien/børnene Familiebehandlingens effekt i forhold til familien/børnene Familiebehandlingens effekt i forhold til misbruger Evidensbaserede/effektive metoder Interventionsmæssige perspektiver ift familier med alkoholproblemer, herunder forebyggelsesperspektiver for børn i familier med alkoholproblemer HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

5 Afhængighed og relationer
I. De pårørendes perspektiv Hvem, hvor mange, hvordan, hvilke vanskeligheder II. Behandlings-perspektiver Hvorfor, effektive metoder, resultater, visioner III. Misbrugers perspektiv Hvilke vanskeligheder, forhold til partner, børn og familiebeh. HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

6 Familieorienteret alkoholbehandling i Danmark
Karakteristik af familien med alkoholproblemer far, mor, (voksne) børn Forandringer i forbindelse med (ambulant) behandling Familiebehandling Familiekurser (partner, børn) Individuelle forløb (uden misbruger) Alkoholbehandling med familiefokus HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

7 Dyreby: Familiebehandling
Interview-undersøgelse af ca. 20 familier (alkohol og stof, døgnbehandling) Særligt fokus på børn Forældreevne/Tilknytning/Empati/Trivsel Børnene som motivationsfaktor Opfølgning 1½ år efter HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

8 Scenen sættes! HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd.
Forskning, formidling og rådgivning

9 Alkohol- og stofmisbrug: Internationalt=”under én hat”
Delmængde: grad af misbrug, blandingsmisbrug, stoffet, alder... alkoholmisbrug stofmisbrug HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

10 Copello, Vellemann, Orford etc…..
Div. undersøgelser: Belastning - Partner, (voksne) børn, forældre Behandling Nordlie (2003) Svenkerud og Hansen (2005) Solvell (2001) Kvarv (2007) Copello, Vellemann, Orford etc….. HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

11 Hvad er et relations-orienteret perspektiv?
Man direkte/indirekte inddrager pårørende/relationen og har fokus på både de pårørende/relationen og misbrug HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

12 ”Systemteori” Alle dele i systemet påvirkes og påvirker
HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

13 Fra individ- til familie/relations-orienteret
Generel udvikling ….. Misbruger Pårørende/Børn Familie/relation Paradigme-skifte: Fra individ- til familie/relations-orienteret Udland – psykiatrien HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

14 Hvad er egentlig lige problemet?
HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

15 Dobbelt problemstilling
Vi har nogle pårørende, der lider og tager skade som følge af andres misbrug Vi har brug for at optimere og kvalitetssikre vores misbrugsbehandling - herunder få flere (tidligere) i behandling/differentiere HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

16 Den ene problemstilling
At misbrugers relationer påvirkes HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

17 Pårørende påvirkes direkte og indirekte
HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

18 Påførende påvirkes af misbrugers adfærd - direkte
Krænkelser/overgreb (psykiske, seksuelle) Trusler Vold Tyveri Svigt Kaos og uforudsigelighed HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

19 Pårørende påvirkes misbrugers adfærd - indirekte
Vidne til et andet menneskes selvskadende adfærd og de problemer, det medfører Aktiv deltager i misbrugers destruktive mønster Gentagne mislykkede løsningsforsøg HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

20 Hvordan påvirkes de pårørende?
HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

21 Fysiske/somatiske problemer
96% smerter i nakke/ryg/skuldre 72% alvorlig hovedpine 69% alvorlige mavesmerter 60% åndedrætsbesvær (angst) 20% lammelser/synsforstyrrelser 75% underlivsproblemer (Nordlie, 2003) HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

22 Psykiske problemer Skam Skyld Selvforagt Lavt selvværd Depression
Angst HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

23 Sociale problemer Sociale problemer (ex. begrænsninger i aktiviteter udenfor hjemmet) Arbejds-skoleliv problemer Økonomiske problemer HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

24 Brug af lægeordineret medicin/sygemeldinger
33% det sidste halve år brugt Benzodiazepiner Anti-depressiva Stærkt smertestillende Neuroleptika Afhængighed Mange og lange sygemeldinger 25% ikke i arbejde, heraf 33% langtidssygemeldt (halvdelen som følge af et barns misbrug) HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

25 Brug af sundhedssystemet
Misbrugers familiemedlemmer (børn og ægtefæller) anvender flere medicinske ressourcer/sundhedssystemet (op til 4 x mere) Som følge af f.eks.: ADHD, astma, for højt blodtryk, diabetes, ryg/hovedsmerter etc. Værst for familien til en kvindelige misbruger (Ray et al., 2007) HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

26 Forældre til stofmisbrugende børn/unge
14% vold fra barnet 39% trusler om vold 2% seksuelle overgreb fra barnet 5% mistet barnet ved dødsfald 45% vidne til barnets selvmordsforsøg/trusler 75% verbale overgreb fra barnet 16% andre krænkelser 43% skamfølelse 23% social fordømmelse 23% mistet venner 80% begrænset på aktiviteter udenfor hjemmet 50% økonomiske problemer 73% arbejdssituation negativt påvirket (Svenkerud & Hansen, 2005) HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

27 Forældre til stofmisbrugende børn/unge (kvalitativ)
Indledende mistro/formodninger Desperate forsøg på begrænsning/ophør, opgivelse/brud Skadesreduktion (hepatitis/selvmord) Sorg, hjælpeløshed, magtesløshed Leve med skyld/skam (oplevet/påført), ambivalens: skyld barnets tilstand+neg.følelser mod barnet Forsøge at overleve Vælge/redde sig selv frem for barnet (Usher et al., 2007) HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

28 Traumeteori: Udbrændthed og stress
Misbrug = krig/naturkatastrofer Belastende, langvarigt, uforudsigeligt, fastlåst - magtesløshed PTSD, stress/depression/udbrændthed Mestrings-strategier, aktiv HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

29 Norsk undersøgelse (Kvarv, 2007)
171 deltagere (Landsforbundet mod Stof) Især forældre (mødre) Søskende Ægtefæller Misbruger: typisk år (14-63 år) Misbrugets start: gns 19 år (12-32 år) Misbrugets varighed: <5 år/>5 år (½) Misbrugets status: aktiv/prøver/”clean” (1/3) HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

30 Oplevede belastninger
Blive løjet for 100% Stjålet fra 75% Truet for penge 44% Håndgemæng 55% Fysisk skade 32 % Truet på livet 34% Uforudsigelighed 100% Selvmordstrusler 81% Overdosis 66% Angst (syg/død) 99% Skamfølelse 92% Skyldfølelse 99% HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

31 Kvalitative svar: Usikkerhed/uforudsigelighed/vagtsom
Angst/utryghed/kontroltab Rædsel for dødsbudskab Sorg over barnets tabte liv, at se barnet lide Skam (dårlig forælder, andre) Skyld Magtesløshed/hjælpeløshed/håbløshed Løgn og bedrag Økonomisk belastning Konsekvenser for søskende Egen sygdom/sygemelding Frustration manglende hjælp fra det offentlige HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

32 Kontakt til misbruger HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd.
Forskning, formidling og rådgivning

33 Relation ved misbrugsstart/nu
HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

34 Hvorfor brud? Behandlers råd 7%
Støtten blev ikke brugt konstruktivt 4% Mistede håbet efter gentagne mislykkede forsøg 11% Følte ikke viljen til at stoppe 18% Følte min hjælp var destruktiv/det blev værre 11% Andet 50% (periodevise brud) HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

35 Negativ påvirkning af øvrige relationer
Parforholdet (75%, mødre) Relationen til andre søskende (100%) Relationen til de øvrige børn (60%) HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

36 Hele familien påvirkes
Centrering Misbruget bliver ”det organiserende princip” Misbruget definerer familiens måde at være familie på (ikke familiens værdier, ikke barnets tarv/behov) Især børn – udviklingsforstyrrelser/langsigtede skader HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

37 Problemfeltet – børn/unge
Psykisk, kognitivt, socialt, fysisk: Depression, angst, selvmord Psykosomatik Misbrugsproblemer Spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd Isolation og ensomhed Afvigende adfærd – Kriminalitet, vold og lign. Forstyrret skolegang/uddannelse Parforhold, forældreevner, job Etc. HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

38 Skader som kan følge børnene resten af deres liv ……!
HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

39 Og som kunne have været forebygget!
HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

40 De pårørende belastes af misbruger ….
Så hvad er problemet? De pårørende belastes af misbruger …. men også af relationen til ”systemet”, eller måske snarere mangel på samme …. HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

41 Pårørende og Familiesystem omsorgs-/sundhedssystem
Konflikt Pårørende og Familiesystem Professionelt omsorgs-/sundhedssystem HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

42 Konflikt Frustration over frivillighed/neglect
Frustration over manglende involvering af pårørende Pårørende (især forældre) føler sig utilstrækkelige (skyldige som forældre) Forældre skal dele omsorgsfunktionen med det professionelle hjælpesystem HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

43 Sammenfatning Pårørende påvirkes negativt af misbruger
Direkte og indirekte Somatisk/fysisk, psykisk, socialt Det er især mor, der har kontakt til misbruger, men også far/søskende/bedsteforældre Der er en udpræget ”aktiv relation” til misbruger, øges over tid Der kan være en værdi- og interessekonflikt mellem pårørende og det offentlige system HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

44 Der er al mulig grund til, at pårørende tilbydes hjælp
Konklusion Der er al mulig grund til, at pårørende tilbydes hjælp - Ikke mindst ift børnene, hvor der er et særligt forebyggelsesperspektiv HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

45 Men …… Der er faktisk også en anden grund til at arbejde med
et pårørende/relations-orienteret perspektiv HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

46 Pårørende misbrug(-er)
Pårørende påvirker misbruger/-et Pårørende påvirker behandlingen Pårørende kan komme til at modarbejde misbrugets ophør/udløse tilbagefald Pårørende kan motivere misbruger til behandling HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

47 Det viser sig også i evidensen
Relationsorienteret misbrugsbehandling er blandt de mest effektive misbrugsbehandlingsmetoder - ofte bedre end individorienterede metoder adfærdsterapeutisk parterapi Social adfærdstræning CRA/Community Reinforcement approach HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

48 En ikke-misbrugende pårørende:
Er en oplagt, umiddelbart tilgængelig ressource-person Har som ofte en tidligere erkendelse og motivation til at arbejde med misbrug/relationen = tidlig indsats/forebyggelse HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

49 Det er også vigtigt at være opmærksom på:
Misbrugets ophør løser ikke altid alt……. Ikke altid aktivt misbrug, der er værst –men de mellemliggende perioder Pårørende ikke følge med/ændringspotentiale Pårørende har taget skade som følge af misbrug Relationen dysfunktionel før misbrug Pårørendes vanskeligheder ikke nødvendigvis en direkte følge af misbrug Især overgreb/vold vigtigt at undgå Vold udbredt i alkoholfamilier, familiebeh. Pos. Effekt på vold. Tilknytning, emotionelle bånd, nærhed, samhørighed Konfliktniveau, kommunikation, ritualer/rutiner, HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

50 Konklusion - inddrag pårørende for misbrugers skyld
Pårørende påvirker misbruger og misbrugers behandling Relationsorienterede metoder er ofte ligeså gode eller bedre end individorienterede metoder Pårørende kan få misbruger til at starte/blive i behandling HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

51 Pårørende og misbrug indgår i gensidig vekselvirkning
Misbruger/-et Pårørende HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

52 Samlet konklusion Inddrag pårørende for misbrugers og de pårørendes skyld Fordi alle parter har gavn af det og fordi tingene hænger sammen HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

53 Relationsorienteret misbrugsbehandling – hvorfor?
– fordi det virker ….. noget om effekt HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

54 Hvad kan relationsorienteret misbrugsbehandling - effektforskningen
Forbedre behandlingen: Motivere misbruger til at starte i beh./tidlig indsats Motivere misbruger til at blive Få misbruger til at stoppe/reducere misbrug Forlænge effekten Forebygge tilbagefald Reducere kriminalitet, vold, hospital HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

55 Hvad kan relationsorienteret misbrugsbehandling også?
Forbedre familie- og par kvaliteten Øge familiens generelle funktion Forbedre familiens problemløsnings-adfærd Reducere familiens symptomer på belastning Reducere familiens konflikt- og stressniveau Reducere vold i familien Reducere skilsmisser HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

56 Hvad kan relationsorienteret misbrugsbehandling også?
Forbedre børnenes trivsel Reducere psykosociale problemer blandt børnene Forebygge problemudvikling blandt børnene Forebygge misbrug blandt (voksne) børn Tidlig/målrettet indsats mulig HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

57 Sammenfatning Relationsorienteret misbrugsbehandling kan:
Forbedre misbrugsbehandlingen Forbedre de pårørendes funktion Forbedre evt. børns trivsel, samt forebygge fremtidige problemer HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

58 Har vi råd til at gøre noget ved det?
Har vi råd til at lade være …? HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

59 Økonomiske perspektiver
Vi ved det er bedre at forebygge end vente på at skaden sker Vi ved det er bedre at årsagsbehandle end at symptombehandle HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

60 Økonomiske perspektiver
Vi kan optimere misbrugsbehandlingen Vi så de mange skader på de pårørende… Pårørende anvender 4x så mange medicinske ressourcer 44 % af anbringelser er direkte misbrugsrelaterede 40% af alkohol-misbrugere er børn af misbrugere Etc…… HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

61 Økonomiske betragtninger
Udgiften forbundet med at lave Adfærdsterapeutisk Parterapi (alkohol) spares 5x når vi ser på skadesreduktion som følge af behandlingen vold i hjemmet, hospital, fængsel Øvrig skadesreduktion: Vold, spritkørsel/trafikuheld, andres hospital, læge, arbejdsløshed/sygemelding, etc…. HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

62 Økonomiske betragtninger
Pårørendes skadesreduktion: privat praktiserende læge Hospital/skadestue Sygemelding/arbejdsløshed Skole/PPR Socialforvaltningen Krisecenter Anbringelsessager/døgninstitution Langsigtede skader i børnenes voksenliv, næste generation HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

63 Sammenfatning økonomi
Skadesreduktion ift pårørende Tidligere og bredere indsats Forebyggelse af fremtidige skader Årsagsbehandling frem for symptombehandling Omfordeling af midler i de rette kasser HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

64 Ikke et spørgsmål ”om” vi skal arbejde relationsorienteret,
I min verden Ikke et spørgsmål ”om” vi skal arbejde relationsorienteret, men et spørgsmål om ”hvordan” HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

65 Relationsorienteret misbrugsbehandling
Hvordan? HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

66 Relationsorienteret behandling - evidensbaserede metoder
Ensidig familieterapi CRAFT (Community reinforcement and family training) UFT (Unilateral Family Therapy) Adfærdsterapeutisk par terapi Andet (sparsom dokumentation) Systemisk familieterapi Netværks-terapi Beh. med fokus på mestrings-strategier Sygdomsorienteret beh./selvhjælpsgrupper (NA/AA) Børnegrupper Flerfamilie-behandling HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

67 Vigtige faktorer i den optimale misbrugsbehandling
Misbrugsfaglig indsats er omdrejningspunkt Relationsorienteret (visitation+behandling) Helhedsorienteret indsats, herunder tværsektorielt/tværfagligt samarbejde* HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

68 Relations og helhedsorienteret indsats
Helhedsorienteret indsats betyder samarbejde bredt Relationsorienteret indsats i misbrugsbehandlingen PPR Arbejdsplads Hosp. + læger Daginst. + skoler Soc.forv. Familie+job HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

69 Vigtige faktorer i den optimale misbrugsbehandling
Misbrugsfaglig indsats er omdrejningspunkt Relationsorienteret (visitation+behandling) Helhedsorienteret indsats, herunder tværsektorielt/tværfagligt samarbejde* Tværfaglige kompetencer Tilbud (differentierede) til Misbruger Pårørende, også uafhængigt af misbruger Alene og/eller sammen Før, under, efter behandling HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

70 Samlet konklusion Misbrug og pårørende indgår i en gensidig vekselvirkning Relationsorienteret misbrugsbehandling har positiv effekt på såvel misbrug som pårørende (behandling, skadesreduktion og forebyggelse) Relationsorienteret misbrugsbehandling giver mulighed for en tidligere, mere målrettet indsats (misbruger + pårørende + børn) HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning

71 Samlet konklusion Vi står midt i et samfundsmæssigt og organisatorisk paradigmeskifte, hvor vi bevæger os mod en en relations-orienteret misbrugsindsats og et misbrugsorienteret omsorgs- og sundhedssystem HELLE LINDGAARD, cand.psych., phd. Forskning, formidling og rådgivning


Download ppt "Pårørendekonference d. 23"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google