Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Plan for eftermiddagen:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Plan for eftermiddagen:"— Præsentationens transcript:

1

2 Plan for eftermiddagen:
Udviklingsprojektet Baggrund for Klassetrivsel.dk Gennemgang af hjemmesiden Gruppearbejde Plan for projektet Implementering på skolerne

3 Udviklingsprojektet er et samarbejde mellem
lærere, pædagoger, skolerne, PPR, PU-Randers, Randers Kommune, Skolevisioner og forskellige ressourcepersoner. Alle forslag og ideer er velkomne.

4 Hvem er bag Klassetrivsel.dk?
Kai Pedersen er uddannet folkeskolelærer og har mere end 25 års undervisningserfaring og erfaring i arbejdet med adfærd og trivsel. Har derudover undervisningserfaring fra efterskole, skolehjem, alternativklasser, sociale projekter og ungdomsskole. Har i en årrække arbejdet internationalt med undervisning og vidensudveksling. Har opstartet hjemmesiden AKT4U, og har siden 2005 været redaktør af AKT-bladet. Jakob Skjødt er uddannet folkeskolelærer og AKT-lærer. I sine 7 år som lærer har han fungeret som AKT og trivselsmedarbejder i folkeskolen. Med udgangspunkt i interesse for forbedring af undervisningen har han udviklet og igangsat flere IT baserede undervisningsmaterialer og evalueringsredskaber. Lars du Jardin Nielsen er uddannet folkeskolelærer med liniefagene fysik/kemi og matematik, og har undervist 19 år i folkeskolen. Han har fungeret som Naturfagskoordinator i Ry kommune gennem 3 år. Har arrangeret kurser og naturfagsevent. Har derudover arbejdet på Silkeborg Seminarium i 5 år som underviser på Natur/teknik-liniefagshold og efteruddannelseskurser af lærere. Kaare Linderoth er Bachelor i Informationsvidenskab, og har de sidste 9 år arbejdet med programmering og systemudvikling. Han har arbejdet med Internet løsninger for en række større firmaer, og har undervist i systemudvikling igennem mange år. Har bl.a. arbejdet med undersøgelse og afrapportering af medarbejdertrivsel i erhvervslivet.

5 Klassetrivsel.dk: Er ikke udsprunget af eller på anden måde tilknyttet en bestemt teori. Skal udvikle sig i samarbejde med brugerne. Udviklingen sker med udgangspunkt i brugernes behov og ny viden indenfor fagområdet

6 Ideen med Klassetrivsel.dk er at skabe:
et undersøgelsesværktøj, som er let at bruge og som giver indsigt i, hvordan eleverne oplever hverdagen i klassen. en vidensbase, som kan give viden og inspiration til nye tiltag

7 Hjemmesidens opbygning
Et undersøgelsesværk hvor læreren kan vælge mellem forskellige undersøgelsesområder. På baggrund af elevernes svar laver hjemmesiden rapporter, som bl.a. indeholder sociogrammer Vidensbasen, som er en artikelsamling med inspiration til, hvilke handlinger man kan sætte i værk i forhold til forskellige konkrete problemstillinger. AKT-bladet med Kai Pedersen fra AKT4U.dk som redaktør. Bladet udkommer 11 gange om året og indeholde artikler, eksempler på praktisk AKT-arbejde rundt om i landet, boganmeldelser og oversigt over kursustilbud.

8 Historien om/Udvikling af Klassetrivsel.dk
2006-7 Første Excel-udgave lavet og afprøvet på Mølleskolen, Ry 2008, januar-oktober Hjemmesiden udvikles 2008, november- 2009, februar Første beta-version afprøves i samarbejde med 120 skoler 2009, februar- Alle skoler tilbydes en gratis 2 mdr. prøveperiode 2009, august Kai Pedersen fra AKT4U faglig redaktør AKT4U og Klassetrivsel.dk starter en sammenlægningsproces Udviklingsprojekt med Randers Kommune

9 Eksempler på anvendelse af klassetrivsel:
AKT-lærerens kontakt med en klasse Lærerens forberedelse af: Undervisningen Elev-, og skole-hjem-samtaler Forældremøder Lærerteams arbejde med en klasse

10 Undersøgelsesværktøjet

11 Undersøgelsesområder
Elevens netværk Kammeratskabet i klassen Mobning og drillerier Uro i klassen Tonen og sproget mellem eleverne Grupperinger Elevens forhold til skolen Elevens forhold til undervisningen Drenge pige relationer Konflikter i klassen Klassekammeraternes tillid/tryghed til hinanden Elevernes samvær udenfor skolen Nye pladser og arbejdsgrupper i forskellige fag

12 Koder til eleverne

13 Online spørgeskemaer Programmet genererer selv spørgeskemaet til eleverne som får deres egen unikke brugernavn og password

14 Med forskellige diagramtyper - sociogram
Online rapporter Med forskellige diagramtyper - sociogram

15 Med forskellige diagramtyper - Søjlediagram
Online rapporter Med forskellige diagramtyper - Søjlediagram

16 Med forskellige diagramtyper - cirkeldiagram
Online rapporter Med forskellige diagramtyper - cirkeldiagram

17 Online rapporter Tabeller

18 Grupper og pladser Programmet laver selv forslag til nye grupper og pladser ud fra elevernes svar. Læreren bestemmer selv hvilke spørgsmål der skal danne baggrund for grupperne eller pladserne

19 Vidensbasen indeholder
Artikler som dækker undersøgelsesområderne Eksempler på handleplaner AKT bladet som udkommer 11 gange om året Værktøjskasse – konkrete dokumenter fx til elevsamtaler

20 AKT bladet AKT-bladet er et blad om børns trivsel og adfærd.
AKT-bladets redaktør Kai Pedersen vil holde brugerne opdateret om trivsel og adfærd gennem; artikler, boganmeldelser, kursusbeskrivelser m.m.

21 Gennemgang af hjemmesiden

22 Gruppearbejde med to opgaver:
Hvad kan I uddrage af rapporterne? Opret en undersøgelse på hjemmesiden.

23 Tidsplan for Klassetrivsel.dk:
Januar Ny udgave af hjemmesiden med få tilføjelser bl.a. udvidelse af vidensbasen med et søgeværktøj og en større artikelsamling

24 Tidsplan for Klassetrivsel.dk:
2. Sommeren 2010 – Mange tilføjelser blandt andet med undersøgelsesområder til LP-modellen, Strategi mod mobning, undervisningsmiljøundersøgelser måske til kl.

25 Tidsplan for Klassetrivsel.dk:
3. Sommeren 2011 Tilføjelser er ikke planlagt endnu

26 Før en ny udgave af hjemmesiden:
Kontakt med forskellige resourcepersoner Modtager især gerne input fra jer som f.eks. Forslag til undersøgelsesområder Forbedring af det eksisterende Forslag til videovejledninger O.s.v.

27 Implementering på skolerne

28 Udbyttet af rapporterne afhænger af at man:
Sammenholder flere diagrammer og dele af rapporten og ikke kun læser et diagram ad gangen. Får sparring fra andre i læsningen af rapporterne. Det kunne være en anden lærer eller AKT-lærer. Bruger værktøjet og rapporterne i lærer-team.

29 Hvordan sikre man at Klassetrivsel
Hvordan sikre man at Klassetrivsel.dk ikke kun bliver AKT-lærerens værktøj, men også lærernes?: Støtter lærerne i brugen af hjemmesiden og i læsning af rapporterne. Uddanner et hold ”almindelige lærere” til ”super-brugere”. Introduktion til alle lærere.

30 Forslag til implementeringsplan

31 Forslag til implementeringsplan :
Lær at bruge hjemmesiden

32 Forslag til implementeringsplan:
2. Opstil plan Inddrag ledelsen Orienter PR

33 Forslag til implementeringsplan:
3. Udvælg, uddan og støt en lille gruppe lærere i brugen af hjemmesiden, læsning af rapporter og efterfølgende tiltag Fordeling på f.eks. årgangsteam Forudsætninger mht. IT og AKT – vælg ikke nødvendigvis dem med bedst forudsætninger – snarere tværtimod

34 Forslag til implementeringsplan:
4.Introducer resten af lærergruppen for Klassetrivsel.dk evt. som et større punkt på PR-møde Brug den uddannede lærergruppe som resourcepersoner Hvis skolen er stor kan det overvejes at introducere de resterende lærere i 2 omgange

35 Brochurer og plakater

36 Kontakt os: Mail: Tlf.:

37 Arbejdsmodel Udfordringen opstår
Der laves en undersøgelse af udfordringen – Klassetrivsel.dk Rapporterne analyseres Lærerne kan blive inspireret i Vidensbasen Teamet finder tiltag Der laves en handleplan Der evalueres Ændring ikke tilstrækkeligt Udvikling positiv Arbejdsmodel


Download ppt "Plan for eftermiddagen:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google