Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til forældre, foreningslivet og øvrige interessenter Aftenens program i overskrifter: 19.00 Velkomst ved skolens ledelse 19.05 Bestyrelsens årsberetning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til forældre, foreningslivet og øvrige interessenter Aftenens program i overskrifter: 19.00 Velkomst ved skolens ledelse 19.05 Bestyrelsens årsberetning."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til forældre, foreningslivet og øvrige interessenter Aftenens program i overskrifter: 19.00 Velkomst ved skolens ledelse 19.05 Bestyrelsens årsberetning v/Per Malmberg 19.20 Reformens implementering på Holmegaardskolen 20.15 Pause og input 20.30 Spørgsmål og kommentarer fra salen 20.50 Afrundning og tak for i aften

2 Oplæg om skolereform Skolereformen i store træk Den overordnede ramme for arbejdet Hvordan kommer vi i gang på Holmegaardskolen Sådan arbejder vi med implementering af skolereformen Hvordan kommer elevernes hverdag til at se ud? Hvad gør vi, som andre ikke gør? Hvordan følger interessenter med i reformarbejdet?

3 Skolereformen i store træk At gøre en god skole bedre At give folkeskolen et fagligt løft

4 Skolereformen i store træk Udfordringer på landsplan: Niveauet i læsning og matematik er ikke højt nok De faglig svage/stærke elevers potentiale udvikles ikke nok Udskolingen klæder ikke eleverne tilstrækkeligt på til at vælge ungdomsuddannelse

5 Skolereform i store træk Overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

6 Skolereform i store træk Indsatsområder: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

7 Skolereform i store træk Skolen indgår i samarbejde/partnerskaber med: Det lokale kultur-, idræts- og foreningsliv Kunst- og kulturskoler Kommunale musik- og ungdomsskoler

8 Skolereform i store træk En længere og mere varieret skoledag: Øget undervisningstid Flere fagopdelte timer Understøttende undervisning 45 min. bevægelse i gennemsnit/skoledag

9 Skolereform i store træk Engelsk fra 1. klasse og tysk/fransk fra 5. klasse Madkundskab og håndværk og design 0.-3. kl.: 30 timer/uge i gennemsnit (1200) 4.-6. kl.: 33 timer/uge i gennemsnit (1320) 7.-9. kl.: 35 timer/uge i gennemsnit (1400) Pauser og lektiehjælp indgår i den samlede undervisningstid.

10 Lektiehjælp fra 1. august 2014 Lektiehjælp er et tilbud Det kan benyttes fra gang til gang Der skal ugentlig tilbydes 2 timer i indskolingen, 3 timer på 4.-6. klassetrin og 2 timer på 7.-9. klassetrin Lektiehjælp skal placeres sidst på elevens skoledag, og det kan i indskolingen ikke erstatte SFO-tid

11 Understøttende undervisning På sigt skal der udvikles en kanon Eksterne samarbejdspartnere skal inddrages Placeres primært i ydertimer Tidlig information ved omlægning De timeløse fag placeres primært i disse timer

12 Valgfag Alle elever fra 7. klasse skal vælge et valgfag Holmegaard skolen udbyder 5 valgfag i skoleåret 14/15: Billedkunst (delvis i samarbejde m. Ungdomsskolen) Friluftsliv (i samarbejde med foreningslivet m.fl.) Innovation/entreprenørskab Musical/drama (i samarbejde med Ungdomsskolen) Kinesisk (i samarbejde med ZBC)

13 Hvad sker der hos os? Skemaets organisering Hvilke tanker har vi gjort os på Holmegaardskolen?

14 Skemaets organisering/tanker Parallellægning giver øget mulighed for holddeling og niveaudeling Øget modulskemalægning Vi beholder ”klassen” som grundstruktur Lektiehjælp spredes over ugen Fagkompetencer styrer opgaveløsningen

15 Skoledagens organisering – ET EKSEMPEL 1. klasse/30 t.MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 08.00 – 08.45DanskMatematikDanskMatematikDansk 08.45 – 09.30DanskMatematikDanskMatematikDansk 09.30 – 10.00PAUSE 10.00 – 10.45 Matematik/ Billedkunst DanskIdrætDanskMusik 10.45 - 11.30 Matematik/ Billedkunst DanskIdrætDanskMusik 11.30 – 12.05Pause 12.05 – 12.50Natur/teknikDanskKristendom Engelsk 12.50 – 13.35Understøtt. til 13.40 Understøtt. 13.35 – 14.15 Lektiehjælp /SFO Lektiehjælp /SFO Lektiehjælp /SFO SFO (fra kl. 13.40) SFO 14.15 – 17.00SFO SFO (til16.00)

16 Skoledagens organisering – ET EKSEMPEL 9. klasse/35 tMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 08.00 – 08.45DanskHistorieEngelskDanskMatematik 08.45 – 09.30DanskKristendomEngelskDanskMatematik 09.30 – 10.00Pause 10.00 – 10.45MatematikSamfundsfagDanskFysik/kemiTysk 10.45 - 11.30MatematikSamfundsfagDanskFysik/kemiTysk 11.30 – 12.05Pause 12.05 – 12.50EngelskFysik/kemiBiologiMatematikIdræt 12.50 – 13.35TyskDanskGeografiTyskIdræt 13.35 – 13.45Pause 13.45 – 14.00 Valgfag 13.45 - 14.30 Understøtt. 14.00 – 15.00Valgfag 14.30 – 15.15 LektiehjælpUnderstøtt.LektiehjælpUnderstøtt. kun til 14.45

17 Hvad gør vi anderledes? SOM DEN ENESTE SKOLE OPRETTER VI KINESISK HÅNDVÆRK OG DESIGN TO ÅR FØR, DET BLIVER OBLIGATORISK NY NORDISK SKOLE KOMPETENCER STYRER OPGAVELØSNINGEN KANON FOR UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING UDVIDET SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

18 Nu vil vi gerne have input fra jer, mens I holder pause Alle de spørgsmål, tanker, input og inspiration, som I kan komme med I er med til at kvalificere de beslutninger, vi skal træffe Målet er, at vi kan skabe den bedste skoledag for jeres børn Implementeringen er en dynamisk proces med start i 2014….


Download ppt "Velkommen til forældre, foreningslivet og øvrige interessenter Aftenens program i overskrifter: 19.00 Velkomst ved skolens ledelse 19.05 Bestyrelsens årsberetning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google