Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Valg til skolebestyrelsen - en orientering om de regler, der gælder for skolebestyrelsesvalget 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Valg til skolebestyrelsen - en orientering om de regler, der gælder for skolebestyrelsesvalget 2010."— Præsentationens transcript:

1 Valg til skolebestyrelsen - en orientering om de regler, der gælder for skolebestyrelsesvalget 2010

2 Den ny skolebestyrelse De nye skolebestyrelsesmedlemmer tiltræder den 1. august 2010 Forældre bliver valgt ind i skolebestyrelsen frem til 1. august 2014 Der skal vælges 4 forældrerepræsentanter samt suppleanter.

3 Valgret Skolebestyrelsens medlemmer vælges af og blandt de personer, der på valgtes tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen og Valhalla samt af og blandt de forældre, der i henhold til bekendtgørelsen kan tillægges valgret og valgbarhed.

4 Følgende kan tillægges valgret og valgbarhed 1.Personer, der har et barn i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, hvis de har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen og at den tilladelse/godkendelse er meddelt senest 1 år før valget 2.Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning 3.Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne giver sin tilslutning

5 Følgende kan tillægges valgret og valgbarhed 4.Faderen til et barn, hvis faderskabet er fastslået og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet 5.Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden og som ikke bor sammen med forældremyndigheds- indehaveren. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning – og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

6 Opstilling til valg Personer der er ansat ved den pågældende skole kan ikke vælges til eller være forældrerepræsentant i skolebestyrelsen Valgberettigede som ønsker at stille op som kandidat til skolebestyrelsesvalget skal rette henvendelse herom til skolens leder. Dette kan ske før valgmødet, på valgmødet eller senest 10 dage efter valgmødet, dvs. senest den 17. april

7 Fredsvalg Hvis de opstillede kandidater senest 14 dage efter valgmødet, dvs. senest den 21. april indgår aftale om prioriteringen af kandidatlisten, hvor det klart fremgår, hvilke kandidater der indtræder som medlemmer i skolebestyrelsen og rækkefølgen af stedfortrædere, indgås der fredsvalg.

8 Afstemningsvalg Såfremt der ikke indgås fredsvalg afgøres sammensætningen af skolebestyrelsen ved afstemningsvalg. Alle kandidater har mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedr. skolebestyrelsesarbejdet i det materiale valgbestyrelsen udsender til forældrene, hvis der bliver afstemningsvalg. Dette materiale skal være skolelederen i hænde senest den 27. april. Valgbestyrelsen kan fastsætte rammer herfor.

9 Afstemningsvalg II Afstemningen foregår ved brev. Senest den 3. maj vil hjemmene blive orienteret om valget og får adgang til stemmematerialet. Der vil være mulighed for at stemme frem til den 12. maj.

10 Afstemningsvalg III Valgbestyrelsen tæller og underretter de valgte og kommunalbestyrelsen om resultatet af afstemningsvalget. Kommunalbestyrelsen bekendtgør efter valget valgresultatet


Download ppt "Valg til skolebestyrelsen - en orientering om de regler, der gælder for skolebestyrelsesvalget 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google