Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naturalizing Phenomenology Mental Representations and/or Intentionality?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naturalizing Phenomenology Mental Representations and/or Intentionality?"— Præsentationens transcript:

1 Naturalizing Phenomenology Mental Representations and/or Intentionality?

2 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 2 Første halvdel af det 21. årh. Logisk Positivisme Behaviorisme

3 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 3 Eliminativ Reduktionisme: “[A]ll sentences of psychology are about physical processes, namely about the physical behaviour of humans and other animals” (R. Carnap) Senere genoptaget af f.eks. Churchland & Churchland

4 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 4 Mulighedsbetingelser for Kognitionsvidenskaben Bedre forklaringer end behaviorismen Erkendelse af separate videnskabers begrænsninger (psykologi, analytisk filosofi, lingvistik, computervidenskab, neurovidenskab, antropologi) Opfindelsen af computeren

5 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 5 Tre grupperinger af kognitionsvidenskabelige paradigmer Computationalistisk-symbolsk (klassisk) Connektionistisk-dynamisk Alternativ (Gibsoniansk økologisk, Heideggeriansk, Wittgensteiniansk etc.) Seneste årti: Særligt Cognitive neuroscience fremtrædende

6 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 6 Marr´s niveauer Computational Algorithmic Hardware

7 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 7 Kriterier for Kognitionsvidenskab Mentale repræsentationer? Gardner (1985), Newell (in press). Afhænger givet af synet på kognitionsvidenskabens opgaver? ”The real character of cognitive science is the attempt to explain mental phenomena through an understanding of the mechanisms which underlie those phenomena” (Rummelhart, McLelland et al., 1986).

8 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 8 Kognitionsvidenskabens største problem: Fænomenalitet Conscious Experience. ”There is something it is like to be a conscious organism” (Nagel 1974) Analytisk filosofisk diskussion af bevidsthedens status, plads i naturalismen etc. (Chalmers, Dennet, Searle, Flanagan, Churchland etc). “The hard problem” (Chalmers)

9 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 9 ”The irony is that the return of the mind to psychology attending the demise of behaviorism and the rise of cognitivism did not mark the return of consciousness to the science of mind. Mind without consciousness. How is that possible?” (Flanagan 1992).

10 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 10 Fænomenologien Moderne fænomenologi grundlagt af Edmund Husserl. Udførlige analyser af bevidstheden (modsat meget analytisk filosofi) Tager bevidstheden som sit udgangspunkt og som ireducibel.

11 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 11 Naturalizing Phenomenology Berigelse mellem på den ene side fænomenologien og på den anden side kognitionsvidenskaben og analytisk filosofi.

12 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 12 Men hvordan? Epistemologiske problemer: F.eks. 1., 2. eller 3.person?(Overgaard 2003) Blot deskriptiv fænomenologi (fænomenologisk psykologi) eller inklusiv transcendentalfilosofi? (Zahavi 2002) Metodiske problemer: F.eks. Neurophenomenology (Varela) Hvor/hvad er da kognitionspsykologien? Teoretiske problemer

13 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 13 Centralt teoretisk problem: Intentionalitet (aboutness, directedness) vs Mentale Representationer (problem of reference)

14 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 14 Mentale repræsentationer - gennemsyrer kognitionsvidenskaben, men har der såvel som historisk vidt forskellige betydninger og funktioner Symboler (Locke, Fodor, Pylyshyn m.m.fl.) LOT (Fodor) Images (Berkeley, Hume, Shephard, Kosslyn) Schemata (Kant ( Syntetisk apriori ) Bartlett, Piaget, McLelland, Rummelhart), scripts Mental maps (Tolman) HOT (Rosenthal) Representationalister (Tye, Dretske, Cummings, Stich, Silvers, Seager)

15 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 15 Intentionalitetsbegrebet (Aristoteles) (Skolastikerne) Brentano Meinong,Twardowski, m.fl. Husserl Chisholm m.fl. Dennet, Searle

16 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 16 Husserls Intentionalitetsanalyser Psykologismekritik I Logische Untersuchungen 5. og 6. logiske undersøgelse undersøger Husserl, hvad det overhovedet vil sige at være bevidst. Særligt undersøger han i sin analyse af bevidsthedens væsensstruktur den gruppe af oplevelser, som er karakteriseret ved at være bevidst om noget, ved deres intentionalitet. Ingen interesse i private oplevelser, men derimod i bevidsthedens strukturer som der kan opnås intersubjektiv enighed om.

17 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 17 4 hyppige misforståelser af fænomenologien 1 PERCEPTION Akten intenderer et objekt FANTASI Akten intenderer intet objekt 2Akten intenderer et objekt som eksisterer bevidsthedsimmanent 3Akten intenderer et objekt som eksisterer bevidsthedstranscendent Akten intenderer et objekt som eksisterer bevidsthedsimmanent 4Akten intenderer et objekt som eksisterer både bevidsthedsimmanent og bevidsthedstranscendent Akten intenderer et objekt som eksisterer bevidsthedsimmanent

18 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 18 Husserls forståelse: PERCEPTION FANTASI Akten intenderer et transcendent objekt som eksisterer Akten intenderer et transcendent objekt som ikke eksisterer. Akten er således bærer af en reference, men har ingen referent.

19 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 19 Akt, mening og indhold Aktens intentionale indhold (noesis)(essens)(kvalificerede mening) –Aktkvaliteten –Aktmaterien (mening) (bestemmer hvilken genstand og som hvad den intenderes) Aktens reelle (immanente) indhold (hyle)(psykiske forløb) (Forløber i tid. –I visse tifælde inkl. sanseindtryk (En del af det at opleve, men ikke det der opleves) Aktens intentionale genstand (noema) (=den intenderede genstand)

20 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 20 Signitiv og intuitiv fremtrædelse og evidens Eksempler på fremtrædelsesformer: –Signitive (funderede) –Imaginative (funderede) –Perceptive (formentlig intuitive)

21 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 21 Løsninger? Fænomenologisk afklaring af repræsentationsbegrebet. Konceptuel klarhed (Marbarch 1993). Er der pointer hos representationalisterne der i så fald mistes/må genforklares (evt. vha. intentionalitetsbegreber)? ”Husserls Intentionality and Cognitive Science” (Dreyfys, 1982). En samling af meget uheldige og fundamentale misforståelser af Husserls fænomenologi. Kan analytisk filosofiske naturalister tilføje noget vedr. intentionalitet? (f.eks. Dennet, Searle). Er der skjulte momenter af repræsentationalisme i Husserls fænomenologi? Så vidt jeg kan se, ville det være en alvorlig misforståelse a la Drefus’s. Der har dog været heftig debat mellem en ”East-coast interpretation” og en ”West-coast interpretation” af Husserls noema.

22 Patrick RenaultNaturalizing Phenomenology - Mental Representations and/or Intentionality? 22 Implikationer Teoretiske? Metodiske?


Download ppt "Naturalizing Phenomenology Mental Representations and/or Intentionality?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google