Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Portfolio. Portfolio – what? Portfolio is used in more ways –Product or presentation –Process –Learning –Evaluation Often we distinguish between a learning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Portfolio. Portfolio – what? Portfolio is used in more ways –Product or presentation –Process –Learning –Evaluation Often we distinguish between a learning."— Præsentationens transcript:

1 Portfolio

2 Portfolio – what? Portfolio is used in more ways –Product or presentation –Process –Learning –Evaluation Often we distinguish between a learning and a profesionel portfolio

3 Portfolio – why? A tools that helps you on your way to being information architects –Knowing about all the IA related subjects –Being a reflective and self-confident information architect Knowing and being are different but still weaved together – for a deeper understanding I turn to Schön and Bruner Information architects have 3 qualities –Knowing in practice – now I do this –Reflection-in-action – my reason for doing so is … –Reflection-on-action – I could actually have done something else … Schön

4 Bruner on knowing ”Det ser ud til, at mennesker organiserer og håndterer deres viden om verden på to alment udbredte måder, som de endda også bruger til at strukturere deres umiddelbare oplevelser. Den ene synes at være specialiseret til at tage sig af fysiske ”ting”, den anden til at tage sig af mennesker og deres forhold. Disse to er almindeligvis kendt som logisk-videnskabelig tænkning [logical-scientific thinking] og narrativ tænkning.” (Bruner 1999: p. 95). Bruner skriver endvidere, at det er karakteristisk for det menneskelige selv at konstruere ”et begrebssystem, der så at sige organiserer et ”arkiv” over handlingsmøder med verden, et arkiv, der har forbindelse til fortiden (det vil sige en ”selvbiografisk hukommelse”), men som også forudskriver fremtiden (…)” (Bruner 1999: pp. 90)

5 Bruner on knowing Eksternaliseringen ”legemliggør vore tanker og hensigter i en form, der er mere tilgængelig for refleksion.” (Bruner 1999: p. 75). ”Eksternalisering redder kort sagt kognitiv aktivitet fra at være implicit og gør den mere offentlig, forhandlelig og ”solidarisk”.” (Bruner 1999: p. 76) –Human being organise their knowledge through logical-scientific and narrative thinking –Archive acts of meaning in and with the world –Externalisation makes our thoughts more accessible for reflection –Externalisations makes cognitive acts public, negotiable and solidary

6 Portfolio – why? IA competence – logical-scientific (+ elements of knowing in action, reflection in action, reflection on action) IA identity – the narrative about me being IA (+ elements of knowing in action, reflection in action, reflection on action) Portfolio, the externalisation and meeting between the two

7 The collaborative element… Mutual validation of logical-scientific knowing Mirroring of identity expressed through the narrative

8 Portfolio – how? Typo3 What we ask for and suggest is –Brief summaries of the subjects you work with –Your products, diagrams, drawings, … –Your reflection on the production and learning process (could be what you learned, what the challenges were, developments in interests, what you lack and need to learn in the future, …) –And the extra one: What for, how and why do you use your (our) pda?

9 What I expect on Friday A Typo3 based portfolio Week 36+37 portfolio A presentation of portfolio and reflection –This is serious – presenting solutions to customers is part of what information architects do

10 What I expect you to bring tomorrow A portfolio design ready to be implemented A decision on which template you want to build on

11 References Almeborg, S. (2007): E-portfolio som konstruktion. I B. Lund (red.) [portfolioantologi med ukendt titel]. Aalborg Universitetsforlag Bruner, J. (1999): Uddannelseskulturen. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. Schön, D. (1995): The Reflective Practitioner: how professionals think in action. Arena.


Download ppt "Portfolio. Portfolio – what? Portfolio is used in more ways –Product or presentation –Process –Learning –Evaluation Often we distinguish between a learning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google