Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra IP til strategiske partnerskaber DGI-byen 20. september 2013 Tove Heidemann Head of International Relations University College Syddanmark,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra IP til strategiske partnerskaber DGI-byen 20. september 2013 Tove Heidemann Head of International Relations University College Syddanmark,"— Præsentationens transcript:

1 Fra IP til strategiske partnerskaber DGI-byen 20. september 2013 Tove Heidemann Head of International Relations thei@ucsyd.dk University College Syddanmark, 22. august 2014

2 RIF - RESEAU D’INSTITUTION DE FORMATION 1989-1995 Mega udviklingsarbejde iværksat af Kommissionen på baggrund af resolution om den europæiske dimension i undervisningen 1988. 200 læreruddannelser i tematiske netværk udviklede og afprøvede kurser for lærerstuderende og færdiguddannede lærere. Erfaringerne dannede grundlag for Erasmus IP’erne og Comeniuskurserne i Sokratesprogrammet fra 1996. University College Syddanmark, 22. august 2014

3 ERASMUS IP: SMILE Strengthening Minority Identity and Language Education Hvordan undervise børn fra autoktone mindretal ? Svensk i Finland Gælisk i Nordirland Ungarnsk i Rumænien Tysk i Ungarn Italiensk i Slovenien Dansk i Sydslesvig Tysk i Sønderjylland - University College Syddanmark, 22. august 2014

4 KURSETS INDHOLD Besøg på danske, tyske og frisiske skoler Udvikling og afprøvning af undervisningsforløb mindretalsskoler Sprogtilegnelse Historie og identitetsdannelse Nuværende politisk situation for de deltagende mindretal – forskere fra European Center for Minority Issues i Flensborg University College Syddanmark, 22. august 2014

5 HVORFOR MINDRETALSPÆDAGOGIK? Fordi UC Syddanmark ligger i grænselandet Fordi læreruddannelsen i Haderslev modtager studerende fra det danske mindretal Fordi vi har et Center for Mindretalspædagogik med en ph.d. studerende ansat Fordi det er virkelig udfordrende ! University College Syddanmark, 22. august 2014

6 HVORDAN GØRE DET YDERLIGERE UDFORDRENDE? Ved at kombinere med et nordisk-russisk projekt under NMR om mindretal, mobilitet og demokrati Jyväskula Universitet, St. Petersborg og Niznevartovsk Fordele: Vores 7 studerende får også en rejse ud af det: St. Petersborg i november. Vi lægger de to kurser oven i hinanden i maj på Højskolen Østersøen University College Syddanmark, 22. august 2014

7 HVAD BETYDER INTERNATIONALE PROJEKTER FOR UC SYDDANMARK? Medarbejderes og studerendes udbytte Projekternes betydning for internationaliseringen Generering af nye viden og videndeling Interviews med deltagere/ledere af 10 afsluttede projekter af alle slags http://www.ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/international/internationalt_2012/intprojekt_1 __Jacob_nov_12.pdf University College Syddanmark, 22. august 2014

8 INDIVIDUELT UDBYTTE FOR LÆRERNE Interkulturel kompetenceudvikling – sprogfærdigeder, samarbejdsevner Dannelse af faglige netværk Kendskab til undervisningstraditioner og metoder i andre lande Øget bevidsthed om egen pædagogiske praksis - kvalitetsudvikling University College Syddanmark, 22. august 2014

9 HVAD ER DET GODE PROJEKT FOR UC’ET ? Involverer både studerende og lærere – helst mange af hver slags - gennemslagskraft Generer ny viden, som efterfølgende kan omsættes i almindelig undervisning – målbar effekt Involverer flere uddannelser og campusser - sammenhængskraft University College Syddanmark, 22. august 2014

10 HÆNGEPARTIER For lidt systematisk videndeling For lidt ledelsesopbakning og –anerkendelse For meget ildsjælearbejde Underfinansierede projekter University College Syddanmark, 22. august 2014

11 FREMTIDSPERSPEKTIVERNE At kombinere den hidtidige bottom-up proces med top-down strategier. Bolognaprocessen FIVU’s nationale strategi Institutionens Erasmus University Charter Udviklingskontrakten Institutionens internationale strategi At undersøge mulighederne for små projekter finansieret af staff mobility midler University College Syddanmark, 22. august 2014


Download ppt "Fra IP til strategiske partnerskaber DGI-byen 20. september 2013 Tove Heidemann Head of International Relations University College Syddanmark,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google