Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Slutevalueringen af VMP II

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Slutevalueringen af VMP II"— Præsentationens transcript:

1 Slutevalueringen af VMP II
v. Ruth Grant Danmarks Miljøundersøgelser

2 1. Vandmiljøplanerne - oversigt
2. Slutevaluering - metode 3. Slutevaluering - resultat 4. Kvalitetssikring - balanceopgørelser 5. Konklusion

3 Vandmiljøplan II - slutevaluering

4 Vandmiljøplanerne - oversigt

5 Vandmiljøplanerne - oversigt (2)

6 Oversigt over tiltag i VMP II

7 Oversigt over tiltag i VMP II (2)

8 Oversigt over tiltag i VMP II (3)

9 2. Slutevaluering - metode
Udgangspunkt i ny vurdering af kvælstofudvaskningen i midten af 1980’erne: “i størrelsesordenen tons kvælstof” (teknisk notat af november 2002) Modelberegninger til 1998 Derefter to spor: fortsatte modelberegninger til 2002 evaluering af de enkelte virkemidler Tillagt prognose for 2003

10 Modelberegninger 1) landsberegninger med SKEP/DAISY
2) landsberegninger med N-LES3 3) data fra 5 LOOP, N-LES3 Opskalering ved 1) og 2) på basis af data på kommuneniveau data fra DK’s Statistik data fra Plantedirektoratet Opskalering ved 3) ud fra sandjords- og lerjordsfordeling

11 3. Slutevaluering - resultat

12

13 Effekt af de enkelte virkemidler 1998-2002
Arealrelaterede antal ha x effekt pr. ha Forbedret foderudnyttelse baseret på udviklingen i normtallene for husdyrgødning Gødningsrelaterede tiltag samlet vurdering baseret på udviklingen i handelsgødningsforbruget

14 Prognose 2003

15

16

17 Usikkerheder på de indgående data på modelberegningerne
på arealopgørelser og effekter på fordelingen mellem de enkelte tiltag derfor: - flere forskellige metoder - kvalitetssikring vha. N-balanceopgørelser

18 Tilført N med handelsgødning og indkøbte fodermidler

19 Kvælstofoverskud, gns. af 3 år

20

21 5. Konklusion Beregningen af den samlede effekt af vandmiljøplanerne viser en reduktion i kvælstofudvaskningen på ca. 48 %. Dette resultat er meget tæt på den oprindelige målsætning. Målsætningen ligger indenfor den usikkerhed, som beregningerne er forbundet med


Download ppt "Slutevalueringen af VMP II"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google