Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra grundskole til ungdomsuddannelse Seminar for UU-medarbejdere og medarbejdere på de tekniske skoler. Sorø den 27. marts 2006 og Middelfart den 3. april.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra grundskole til ungdomsuddannelse Seminar for UU-medarbejdere og medarbejdere på de tekniske skoler. Sorø den 27. marts 2006 og Middelfart den 3. april."— Præsentationens transcript:

1 Fra grundskole til ungdomsuddannelse Seminar for UU-medarbejdere og medarbejdere på de tekniske skoler. Sorø den 27. marts 2006 og Middelfart den 3. april 2006. ved/ Annette Ernst Lauridsen, vicedirektør Aarhus tekniske Skole.

2 2 Disposition Situationen i dag og den nye udfordring I risiko for afbrud - elev der mistrives Eksempler på afbrudstendenser Handlemuligheder og samarbejdsflader Hvordan kan vi komme videre? Spørgsmål og debat

3 3 Situationen i dag 95% påbegynder - 78% gennemfører en ungdomsuddannelse – der er lang vej! Flere unge med anden etnisk baggrund i de store byer – stiller nye skærpede krav til frafaldsindsatsen Den offentlige debat fokuserer næsten udelukkende på den ”svage” elev – og at det teoretiske niveau er for højt i erhvervs- uddannelserne!

4 4 Den nye udfordring 95% af ungdomsårgangen skal gennemføre en ungdomsuddannelse Erhvervsskolerne forventes at spille en stor rolle Erhvervsskolerne skal kunne tiltrække såvel stærke som svage elever. Vi må ikke gå på kompromis med fagligheden Erhvervslivets og samfundets behov versus den unge

5 5 En elev der mistrives! Følgende tendenser ser ud til at betyde øget risiko for afbrud: Hvis man har afbrudt en uddannelse tidligere Hvis man kun har 9. kl. som baggrund og er under 19 år Hvis man er to-sproget (overrepræsenteret) Hvis man er ældre og har økonomiske forpligtigelser Hvis man ikke kan få en praktikplads Hvis man har skuffede forventninger

6 6 En dårlig vane! ”Vi kender ingen lykkelige Zappere” citat: Ungdomsvejledningen i Århus Afbrud behøver ikke være negativt – men bliver til en negativ gentagelse, hvis den unge blot starter forfra igen og igen.

7 7 Alder! Tendens til, at unge ikke vælger teknisk skole direkte efter Folkeskolen Tendens til, at de unge der kommer - har vanskeligt ved at klare sig Tendens til, at det er de unge, der indtil i dag er endt i skolepraktik Så hvem fravælger hvem? Det bider vist sig selv i halen! Tag særlig hensyn til den unge og lav forebyggende handlinger

8 8 Handlemuligheder og samarbejdsflader Realkompetencevurdering Samarbejde med Ungdommens Uddannelses- vejledning (UU) Samarbejde med produktionsskolen i forhold til frafaldstruede elever Arbejde med begrebet ”Praktikparat” på grundforløbet Uddannelsesguide/mentorordning for etniske minioritetsunge Bevidsthed om ”før-fagsprog” - om sproglige barrierer for etniske minioritetsunge

9 9 Realkompetencevurdering Formelle og uformelle kompetencer vurderes ved uddannelsesstart – fx faglige og personlige kompetencer, engagement, håndelag, læringsstil, forventninger til uddannelsen m.v. Uddannelsesplanen laves på baggrund af kompetencevurderingen som en kontrakt mellem elev og kontaktlæreren/skolen. Ikke frit valg på alle hylder! En fast plan kan også være en individuel uddannelsesplan.

10 10 Realkompetencevurdering Hvis eleven siger nej – resulterer det i et omvalg i langt højere grad end i et frafald Hvis eleven siger ja – er de mere vedholdende og gennemfører uddannelsen med større tilfredshed.

11 11 Samarbejde med UU Fintmasket netværk om udsatte elever Kvalificer uddannelsesplanen fra FS med relevant information - problemer kan afhjælpes fra dag et. Frafaldstruede elever håndbæres tilbage til UU med baggrundsinformation. Analyse af konkrete elever, der har et eller flere afbrud bag sig HOT-line i forhold til sociale/psykiske problemstillinger – skrøbelige elever! Handlemuligheder – vi kan gøre det bedre!

12 12 Produktionsskoler Nogle elever har brug for at modnes før uddannelsesstart – det behøver ikke altid af være efter et personligt nederlag at produktionsskolen vælges! Samarbejde mellem UU, erhvervsskoler og produktionsskoler om frafaldstruede elever Kvalificere EGU for elever, der har vanskeligt ved at gennemføre en EUD

13 13 Uddannelsesguide 38 etniske minioritetsunge har tilknyttet en uddannelsesguide 38 startede og alle er fortsat i uddannelse Uddannelsesguiden hjælper med det, der er behov for – lektiehjælp, ansøgninger, samtaleteknik, besøg i familien, på virksomheden osv. Voksenkontakt – jeg vil dig!

14 14 Før- fagsprog Problemer med ”Før-fagsprog” afføder manglende engagement og deraf umotiverede etniske minioritetsunge Større bevidsthed hos alle undervisere omkring det sprogliges betydning for læreprocessen og afbrud Fokusområde for kompetenceudvikling for alle undervisere i områder med mange etniske minoriteter

15 15 Praktikparat Virkelighedschok – fra en fælles skole- identitet til at stå alene i en virksomhed Forventningsafklaring – begge veje Vær ærlig om barrierer i EUD – fx om praktikpladssituationen Lav virksomhedsforlagt undervisning som afklaring ved usikkerhed eller manglende bevidsthed om egne personlige kompetencer

16 16 Opsamling – vores fælles opgave Afbrud er resultat af manglende samspil mellem forskellige faktorer i den unges liv. Alle omkring den unge bør være bevidst om afbrudsårsager og handle proaktiv Konsekvens, nærhed og netværk skal støtte op om den enkelte unge Samarbejde mellem institutioner skal øge bevidstheden om årsager og handlemuligheder og dermed bidrage til kompetenceudvikling af undervisere, vejledere m.v. i bred forstand

17 17 Opsamling – for TS medarbejdere Gå ikke efter den mindste fællesnævner men stil krav, der matcher den enkelte elev. Sæt faglighed i centrum – sociale kontakter skabes i arbejdsfællesskabet Tag hånd om den enkelte elev også hvis vedkommende ikke ønsker at fortsætte på skolen Insister på samarbejde mellem institutioner og især UU Indgå aktivt i netværk i lokalområdet for at give modbilleder til et lidt støvet image Deltag i den offentlige debat med nye vinkler på hvad erhvervsuddannelserne står for

18 18 Hvordan kan vi komme videre? Ved at erkende, at det vi har gjort tidligere ikke er godt nok! Ved at sætte spørgsmål ved egen praksis! Ved at være åben overfor at prøve nyt! Ved at indgå i dialog og samarbejde Ved at tro på, at man altid kan blive klogere og bedre igennem et større kendskab til hinanden.


Download ppt "Fra grundskole til ungdomsuddannelse Seminar for UU-medarbejdere og medarbejdere på de tekniske skoler. Sorø den 27. marts 2006 og Middelfart den 3. april."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google