Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Håndtering af Koblede Antibiotika i Lukket System

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Håndtering af Koblede Antibiotika i Lukket System"— Præsentationens transcript:

1 Håndtering af Koblede Antibiotika i Lukket System
Cand. pharm., Jóhann Urtzi Urionabarrenetxea

2 Baggrund Juni 2004, udarbejdes ”Anbefalinger vedr. håndtering af antibiotika på afsnittene” i samarbejde mellem sikkerhedsleder ved Aalborg Sygehus og Sygehusapoteket. Foråret 2007, etablering af arbejdsgruppe bestående af sikkerhedsleder, arbejdsmiljøkonsulent, hygiejnesygeplejerske, farmaceuter, farmakonom og sygeplejerske. Formål – udarbejde retningslinier, der sikrer, at tilberedning og administration af AB foregår efter gældende love og regler, og at udarbejde en mini-MTV vedr. den foreslåede teknologi. ”Arbejde med stoffer og materialer skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås (jf.§§4 og 16 i bekendtgørelse nr 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse)”. Efterår 2009, vedtager RN retningslinierne.

3 Litteratur for fejlmedicinering
Barber N, Taxis Katja. Etnographic study of incidence and severity of intravenous drug errors. BMJ 2003;326:684. Mål: at fastslå hyppigheden af fejl i forbindelse med forberedelsen og administration af i.v. præparater identificere hvor, under processen, de fejl opstår evaluere den kliniske betydning af de fejl 113 sygeplejerske og 1 læge var observeret over 76 dage

4 Kilder for fejlmedicinering I
249 fejl ud fra 430 administrerede doser var identificeret ved i.v. lægemidler. Fejl ved tilberedning (32 doser, 7%) Fejl ved administration (155 doser, 36%) Fejl ved både tilberedning og administration ( 25 doser, 6%) Fejl sorteret efter sværhedsgrad Potentielt alvorlige (3 doser, 1%) Potentielt moderate (126 doser, 29%) Potentielt mindre moderate (83 doser, 19%) De fleste fejl opstod ved bolus indgivelsen (172 ud af 235, 73%). 52% var potentielt moderate

5 Kilder for fejlmedicinering II
• Adm. i.v. lægemidler • Sværhedsgrad ■ % korrekt ■ potentielt alvorlige ■ potentielt moderate ■ potentielt mindre moderate ■ % korrekt ■ fejl ved administration ■ fejl ved både tilber./adm. ■ fejl ved tilberedning

6 Kilder for fejlmedicinering III
Fejl ved tilberedning Tilberedning af forkert lægemiddel Tilberedning med forkert solvent og mængde solvent Tilberedning af forkert dosis Fejl ved administrationen Administration til forkert patient Hurtig periferisk administration af bolus dosis Hurtig central administration af bolus dosis Inkompabilitetsfejl

7 Løsning med koblede antibiotika
• Antibiotika er koblet til infusionsvæsken • Der bruges den rigtige solvent og mængde • Tilberedes den rigtige dosis • Infusionen vil normalt køre over min, dette forhindrer at patienter får en alt for hurtig bolus dosis • Færre phlebitter • Lukket system, personalet/patienter bliver ikke udsat for slip (allergi, resistens…) • Hele systemet bliver koblet under hele behandlingen og kasseres koblet. Man ved hvad patienten har fået.

8 Koblingsmuligheder i dag
Følgende systemer skal anvendes ved tilberedning af AB i prioriteret rækkefølge: A. Antibiotika koblet til infusionspose. Koblingen foretages aseptisk af sygehusapoteket (6 måneders holdbarhed). B. Minibag, hvor mulighed A ikke er mulig (24 timer). PVC. Der er andre alternativer uden PVC på vej. C. Til Antibiotika, som er i hætteglas med ukurant krave, anvendes ”lukket” optrækskanyle i både hætteglas og opløsningsmedium. Kan herefter overføres nålefrit til infusionspose via ”overføreingsslange”.

9 System A – koblet AB leveret fra Sygehusapoteket
Viaflo + Vial-Mate Intracon + Divibax

10 Hvad kan vi levere som koblet på dette tidspunkt?
Diclocil 1 g                    mL Benzylpenicillin 2 mill IE mL Cefuroxim 750 mg         mL Cefuroxim  1500 mg mL

11 Hvordan bruger man Vial-Mate?
Aktivering 1.- Hold om stemplet og drej Vial-Matens base mod uret for at åbne stemplet. 2.- Hold i Viaflo posens hårde port og skub stemplet ind i basen indtil aktivering sker. Dette gøres nemmest ved at stille hætteglasset på et bord og presse ned. 2 1

12 Hvordan bruger man Vial-Mate?
Blanding 3.- Hold posen med hætteglasset nedad. Pres posen indtil hætteglasset er halvt fyldt med væske. Opløs tørstoffet med cirkelbevælgelser – ryst ikke hætteglasset. 4.- Hold posen med hætteglasset opad. Pres posen så opløsningen løber fra hætteglasset tilbage i posen. (Trin 3 og 4 kan gentages indtil alt tørstof er opløst og overført til Viafloposen) 3 4

13 Hvordan bruger man Vial-Mate?
Deaktivering 5.- Hold i toppen af Viaflo posen og træk stemplet ud af basen 6.- Vial-Matens base drejes med uret for at lukke stempet 5 6

14 Hvordan bruger man Divibax?
Overføringskanylen DivibaX® skal påsættes lodret på infusionsbeholderen Skub hætteglasset ind i den grønne omløber Drej den grønne omløber med uret ½ omgang (2 klik), så hætteglasset låses fast. Fjern sikkerhedslåsen ved at skubbe med tommelfingeren

15 Hvordan bruger man Divibax?
Pump væsken ned i hætteglasset ved at trykke på unfusionsbeholderen. Omryst, til tørstoffet er opløst. Pump væsken tilbage i infusionsbeholderen. Skyl efter ved at pumpe væsken frem og tilbage mellem hætteglas og infusionsbeholder. Hold på den grønne omløber og drej den med uret helt i bund Fjern beskyttelseshætten fra DivibaX®. Desinficer gummiproppen med sprit Isæt infusionssæt ved at dreje og presse spidsen gennem gummi-proppen. Infusionssættetlukker for tilbageløb af væske til hætteglas

16 Divibax/Vial-Mate og infusionssæt
Administration 1. Fyld et to-grenet infusionssæt med NaCl fra den ene gren. 2. Sæt AB posen på den anden gren 3. Vend posen et par gange 4. Tilslut infusionssættet til venekanyle 5. Åben klemmen på gren nr.2 med antibiotikablandingen 6. Infusionshastigheden indstilles med rulleklemmen 7. Lad infusionssættet løbe tomt 8. Åbn klemmen på gren nr.1 – hermed skylles (restdosis)

17 Affaldshåntering Sygehus Region Nordjylland
• Når infusionssystemet er helt tomt, skal det forblive samlet • Fjernes og bortskaffes systemet, inkl. hætteglas • Medicinrester i infusionsposen  grå kasse med sort plombe, retur til apoteket • Medicinrester i infusionssættet  dagrenovation

18 Forventet udrulningsplan
• Uge 39 Levering af koblede AB til ortopædiske afdelinger i Aalborg Syd + Farsø • Uge Sygehusapoteket begynder at levere koblede AB til RN.

19 Materiale omkring koblede antibiotika
Der vil snart komme materiale omkring de koblede antibiotika på Sygehusapotekets hjemmeside: Klik på ”For fagfolk” og så ”Kliniske vejledninger–instrukser”

20 De afdelinger, der ønsker de koblede antibiotika skal melde
tilbage senest fredag d. 10 december via til klinisk farmaceut Jóhann Urtzi

21 Spørgsmål???


Download ppt "Håndtering af Koblede Antibiotika i Lukket System"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google