Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SPSS: basale dataanalyser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SPSS: basale dataanalyser"— Præsentationens transcript:

1 SPSS: basale dataanalyser
Grafer: histogram, søjlediagram, boxplots og punktgrafer. Deskriptive størrelser: min, max, middelværdi etc. samt krydstabeller. Manipulation af data: delmængder af data og transformation af data.

2 Eksempel: prestige score for arbejde
Sociologisk studie fra USA Undersøge respondents arbejdsprestige scores afhængighed af alder og race og køn.

3 Histogram for prestige score

4 Boxplot Box: 25%, 50 % og 75 % fraktiler
Streger: mindste og største observation, som ikke er ”outliers”

5 Prestige og uddannelse

6 Plot af prestige score mod alder

7 Fordeling af respondenter over racer

8 Deskriptive størrelser
(analyze-descriptive statistics-descriptives)

9 T-test/konfidensinterval
Output fra one-sample t-test (konfidensinterval med ukendt varians) (analyze-compare means-one sample T test)

10 Krydstabel (analyze-descriptive statistics-crosstabs)

11 Omformning af data Transform-compute: beregning af ny variabel som funktion af en anden variabel Transform-recode: omkodning af kategorisk variabel Data-select cases: udvælgelse af deldatasæt.


Download ppt "SPSS: basale dataanalyser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google