Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hensigtsmæssigt (e)læringsdesign

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hensigtsmæssigt (e)læringsdesign"— Præsentationens transcript:

1 Hensigtsmæssigt (e)læringsdesign
Ove Christensen E-læringskonsulent Professionshøjskolen Sjælland Forskningsnettet 18. november 2009

2 Indeed, e-learning is most effective when the technology recedes into the environment and facilitates ’human-to-human’ teaching-learning processes. A. Ravenscroft & J. Cook: ‘New Horizons in Learning Design’ , H. Beetham & R. Sharpe (ed.): Rethinking Pedagogy for a Digital Age, s.216

3 ELYK E-Læring Yderområder Klyngedannelse/Kompetenceudvikling

4 ELYKs Formål Viden om behov og barrierer for SMVeres kompetenceudvikling Regionale udfordringer ift. kompetenceudvikling Udvikling af innovative e-læringskoncepter Brugerdreven innovation

5 E-læring som begreb Hvad mener I om: ? O-læring P-læring

6 Undervisning vs Læring?
Landbrugskultur: Arbejdsfællesskab Industrikultur: Skole → Arbejdsmarked Den digitale tidsalder: Den lærende Diskurs: At lære at begå sig i en digitaliseret kultur, former og normer for (sam)arbejde, værdier osv. Kompetencer: Specifikke læringsmål

7 Læringsteori Associativ: Fra det enkelte til det sammensatte
Kognitiv/Konstruktiv: Skemaer Situativ: Social og kontekstbestemt Pragmatisk: Afhængig af kontekst og perspektiv

8 Læringsniveauer Viden Forståelse Kunnen Kvalifikation Kompetence

9 Uddannelse

10 Udfordring i uddannelser

11 E-læringsmodel 1

12 E-læringsmodel 2

13 Efterspørgsel Fleksibilitet Tid Rum Situation Mobilitet
Just In Time/Just In Place On the Move Bærbarhed Dokumentation af praksis Adgang til viden (om) Kommunikation Mellem instruktør og kursist Mellem kursister (videndeling)

14 E-læringsmodel 3

15 Implemen-teringsforsøg
Innovationsmodel Iagttagelse Prototyping Eksperiment Implemen-teringsforsøg Undersøgelse 1 2 Refleksion Praksis 4 3 Deltagelse

16 Model for prototypeworkshop - ELYK
Didaktisk designteori: Videns- og læringssyn Didaktiske planlægningsmodeller E-lærings-planlægningsmodeller Repertoire over pædagogiske dramaturgiske modeller Medie/teknologi-teori Workshopmoderator: Innovator Workshopleder Praksis / problem Repræsentation af praksis/problem (video) (Repræsenteret af deltagere og medier) Workshop viden og kompetencer Didaktisk kendskab til målgruppen a) Erfaring med konkrete undervisningsdesigns til målgruppen. b) Viden om rammefaktorer i forhold til mulige uddannelsesdesigns til målgruppen Projektejere (ELYK forskergruppen) IT-frontløbere Eksempler på E-designløsninger (good practice ) Det tekniske IT- håndværk

17 Tak for jeres opmærksomhed
Ove Christensen:


Download ppt "Hensigtsmæssigt (e)læringsdesign"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google