Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

To modsatrettede Opfattelser Organisation, Trojka, 4. udgave, 2007

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "To modsatrettede Opfattelser Organisation, Trojka, 4. udgave, 2007"— Præsentationens transcript:

1 To modsatrettede Opfattelser Organisation, Trojka, 4. udgave, 2007
Kommunikation To modsatrettede Opfattelser Organisation, Trojka, 4. udgave, 2007

2 Hvad er kommunikation? En formidling af mening fra afsender til modtager? En fortolkning af sendte budskaber hos modtageren? En proces, der sørger for, at vi forstår hinanden? At tale sammen om ting, der er vigtige for vores fælles forståelse?

3 Kommunikationsmodel Shannon & Weawer
(signal) Modtager Filter 3 Afsender Filter 1 Indkod-ning Afkod-ning Filter 2 Feedback Budskab Kommunikationsmodellen Kanal

4 Teknisk metafor Modellen tager sit afsæt i en metafor, hvor kommunikationen mellem mennesker betragtes som kommunikationskanaler, der udgøres af telefonkabler og radiobølger, og hvor fokus er, hvordan man kan sende et signal mest nøjagtigt og effektivt.

5 Udfordringer ved kommunikation Shannon & Weawer
Niveau A (teknisk problem): Hvor præcist kan kommunikationssymbolerne overføres? Niveau B (sprogligt problem): Hvor nøjagtigt udtrykker de overførte symboler den ønskede betydning? Niveau C (effektivitetsproblem): Hvor effektivt påvirker den modtagne betydning adfærden på den ønskede måde?

6 Receptionsmodel Lars Qvortrup
Information Meddelelse Forståelse - Selektion - Refleksion

7 Kommunikation som selektionsproces
Kommunikation som en selektionsproces, der består af tre selektioner: Information, meddelelse og forståelse. At selektere betyder at vælge, og disse valg er grundlaget for den måde, hvorpå receptionen (modtagelsen) kan finde sted. Receptionsmodellen er baseret på den cirkulære proces, der opstår, når modtageren i sine tanker vender og drejer de valgte budskaber for at danne sig en mening ud fra dem.

8 De 3 selektioner Selektionerne information og meddelelse foretages af afsenderen, men der har ikke fundet nogen kommunikation sted, før den sidste selektion, der udgøres af forståelse har fundet sted hos modtageren.

9 Lukkede systemer Mennesket ses som et lukket system, der selv bestemmer hvordan det tolker sin omverden. Derfor er hovedvægten i samtaleprocessen lagt på receptionen (modtagelsen) af meddelelsen som omdrejningspunktet for at kommunikere

10 Lukkede systemer Afsenderens og modtagerens tanker er usynlige for hinanden. Det eneste, der kan iagttages, er de valg af information og meddelelse, som parterne i samtaleprocessen skiftevis foretager på grundlag af deres egne forståelser af situationen. Det er hvad modparten i samtalen hører. Tankerne, bag det der siges, ligger skjult i afsenderens tankeprocesser

11 Lukkede (og åbne) systemer
Forståelse - Selektion - Refleksion Forståelse - Selektion - Refleksion Meddelelse Information Jeg siger det, du hører Jeg siger ikke det, jeg siger En nødvendig erkendelse i al kommunikation

12 Svar: Hvad er kommunikation?
En formidling af mening fra afsender til modtager? En fortolkning af sendte budskaber hos modtageren? En proces, der sørger for, at vi forstår hinanden? At tale sammen om ting, der er vigtige for vores fælles forståelse?

13 To modsatrettede opfattelser
Kommunikationsmodel Receptionsmodel Afsendelse af signal Forståelse af meddelelse Afsender bestemmer indhold Modtager selekterer (vælger) indhold Udfordring: støj hvordan lytter modtageren og hvordan tolkes det der modtages Sikring af kommunikation: Fjern støj Check feedback Afsenderens og modtagerens tanker er usynlige for hinanden Kommunikation har fundet sted når modtager har forstået meddelelsen


Download ppt "To modsatrettede Opfattelser Organisation, Trojka, 4. udgave, 2007"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google