Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ØKONOMISK KOMPENSATION: - RESTITUTION - AFSLAG - FORDRINGSHAVERMORA

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ØKONOMISK KOMPENSATION: - RESTITUTION - AFSLAG - FORDRINGSHAVERMORA"— Præsentationens transcript:

1 ØKONOMISK KOMPENSATION: - RESTITUTION - AFSLAG - FORDRINGSHAVERMORA
ADVOKAT SØREN NORINGRIIS FORELÆSNING 17. SEPTEBER 2008

2 BEFØJELSER NATURALOPFYLDELSE LEVERING/BETALING AFHJÆLPNING OPHÆVELSE
ØKONOMISK KOMPENSATION RESTITUTION FORHOLDSMÆSSIGT AFSLAG ERSTATNING

3 RESTITUTION GENOPRETTELSE AF ØKONOMISKE BALANCE PRINCIP:
SOM KONSEKVENS AF OPHÆVELSE ELLER SOM LED I DEN ALMINDELIG BERIGELSESGRUNDSÆTNING PRINCIP: EVENTUELLE VÆRDIFORSKYDNINGER SKAL TILBAGEFØRES

4 PENGEYDELSEN – ET EKSEMPEL
KØBESUM PÅ 1 MIO. KR. BETALES 1. JAN. 2008 KØBER HÆVER HANDLEN DEN 1. AUG PGRA FAKTISKE MANGLER SÆLGER TILBAGEBETALER KØBESUMMEN DEN 20. AUG. 2008 SÆLGER HAR HAFT ’NYTTE’ AF PENGENE I 7 MÅNEDER (MED EN INDLÅNSRENTE PÅ 5 % P.A. GIVER DET EN GEVINST PÅ KR )

5 PENGEYDELSEN – HVAD GÆLDER
DER SKAL IKKE ’AFGIVES’ NYTTEVÆRDI AF PENGE HVERKEN RENTEUDGIFTER/-INDTÆGTER ELLER KURSUDSVING EVENTUELT KRAV PÅ RENTE I HENHOLD TIL AFTALE RENTELOVEN ELLER ANDEN LOVGIVNING (MEN DETTE ER IKKE RESTITUTION)

6 REALYDELSEN – ET EKSEMPEL
BIL MED VÆRDI PÅ 1 MIO. KR. LEVERES 1. JAN. 2008 KØBER HÆVER HANDLEN DEN 1. AUG PGRA FAKTISKE MANGLER KØBER TILBAGELEVERER BILEN EN 20. AUG. 2008 KØBER HAR HAFT ’NYTTE’ AF BILEN I 7 MÅNEDER OG HAR KØRT KM. (MED EN ’BRUGSVÆRDI’ PÅ 1 KR. PR. KØRT KM. EN GEVINST PÅ KR )

7 REALYDELSEN – HVAD GÆLDER
KØBER SKAL AFGIVE SIN NYTTEVÆRDI FASTSÆTTES OFTE SKØNSMÆSSIGT HAR SOM UP INTET AT GØRE MED SÆLGERS ’TAB’ KUN HVIS ’REEL’ NYTTE IKKE KORTVARIG ANVENDELSE FRADRAG FOR ’BESVÆR’ (EKS KØRSEL TIL OG FRA VÆRKSTED) U Ø (DEN SMINKEDE GOLF GTI)

8 VÆRDITILVÆKST HVAD NU HVIS DEN TILBAGEGIVNE YDELSE ER STEGET I VÆRDI?
DOLLARS STEGET I KURS BIL MONTERET MED EKSTRAUDSTYR PENGEYDELSEN: INGEN RESTITUTION REALYDELSEN: HVIS ’REEL’ VÆRDI, DA RESTITUTION HVIS ’INDIVIDUEL’ VÆRDITILFØRSEL, DA EJ RESTITUTION

9 AFSLAG AFSLAG ER EN BEFØJELSE FOR REALKREDITOR (FORUDSÆTTER AT DER ER MISLIGHOLDT) KUN RELEVANT HVIS AFTALEN FASTHOLDES OG VÆRDIFORRINGENDE MANGEL (EJ BAGATELLER) STILLER IKKE KRAV OM ANSVARSGRUNDLAG HJEMMEL I AFTALE

10 BEREGNING (GUNSTIG AFTALE)
A KØBER ÆBLER FOR 2 KR. PR. STK A KAN VIDERESÆLGE FOR KR. 4 PR. STK 25 % VISER SIG AT VÆRE RÅDNE OG DERMED VÆRDILØSE A FASTHOLDER AFTALEN OG KRÆVER AFSLAG: VÆRDI MED MANGLER = KR VÆRDI UDEN MANGLER = KR KØBESUMMEN KAN KRÆVES NEDSAT TIL 3.000/4.000 (75 %) = KR FORTJENESTEN ER NU KR (MEN KUNNE HAVE VÆRET KR ) DERFOR VILLE A HAVE ’TJENT’ MERE PÅ ET ERSTATNINGSKRAV SOM P.O.

11 BEREGNING (DÅRLIG AFTALE)
A KØBER ÆBLER FOR 2 KR. PR. STK A KAN VIDERESÆLGE FOR KR. 1 PR. STK 25 % VISER SIG AT VÆRE RÅDNE OG DERMED VÆRDILØSE A FASTHOLDER AFTALEN OG KRÆVER AFSLAG: VÆRDI MED MANGLER = KR. 750 VÆRDI UDEN MANGLER = KR KØBESUMMEN KAN KRÆVES NEDSAT TIL 750/1.000 (75 %) = KR TABET ER NU KR. 750 DERFOR VILLE A HAVE ’TJENT’ MERE PÅ AT HÆVE OG KRÆVE ERSTATNING SOM N.K.

12 FASTSÆTTELSE AF AFSLAG
AFSLAGET GIVER ALDRIG ’FULD’ KOMPENSATION AFSLAGET FASTSÆTTES OFTEST TIL AFHJÆLPNINGSOMKOSTNINGERNE (SE EKSEMPELVIS U H) MEN AFSLAGET SKAL BEDØMMES MHT PRISERNE PÅ LEVERINGSTIDSPUNKTET (SE EKSEMPELVIS U H)

13 FORDRINGSHAVERMORA EN AFTALE KAN IKKE OPFYLDES PÅ GRUND AF KREDITORS FORHOLD EX. PENGEKREDITOR HAR OPLYST FORKERT KONTO-NR (PENGENE KAN IKKE BETALES) EX. REALKREDITOR HENTER IKKE DE BESTILTE VARER (VARERNE KAN IKKE LEVERES)

14 VIGTIG SONDRING REN FORDRINGSHAVERMORA
KØBER HAR BETALT, MEN HENTER IKKE VARERNE SÆLGER HAR LEVERET, MEN OPLYSER INTET KONTO-NR. (OG ER FORSVUNDET) BLANDET FH-MORA/MISLIGHOLDELSE KØBER HAR IKKE BETALT – SÆLGER TILBAGEHOLDER VARERNE SÆLGER HAR IKKE LEVERET – KØBER TILBAGEHOLDER PENGENE

15 BLANDET FORDRINGSHAVERMORA
HER FORELIGGER BÅDE FORDRINGSHAVERMORA OG MISLIGHOLDELSE BEFØJELSER (EFTER REGLERNE OM MISLIGHOLDELSE) OMSORGSPLIGT (EFTER REGLERNE OM FORDRINGSHAVERMORA) ENDVIDERE MISLIGHOLDELSE SÅFREMT AFTALEN FORUDSÆTTER BORTSKAFFELSE (KØBER AF INVENTAR FRA DØDSBO, HVOR AFDØDES LEJEMÅL SKAL RYDDES)

16 REN FORDRINGSHAVERMORA
HER FORELIGGER IKKE MISLIGHOLDELSE PARTEN KAN IKKE GØRE BEFØJELSER GÆLDENDE (KAN F. EKS. IKKE HÆVE) BUNDET AF REGLERNE OM FORDRINGSHAVERMORA (U Ø) SØMAND GÅR I LAND, KØBER 2 ABER KONTANT ”JEG HENTER DEM OM ET PAR UGER” SØMAND GÅR FØRST I LAND EFTER 6 MDR.

17 OMSORGSPLIGT KBL §§ 33 – 37 ER UNIVERSELLE
SÆLGER HAR OMSORGSPLIGT (§ 33) SKAL SØRGE FOR FORSVARLIG OPBEVARING EKS. KONTROLLERE LAGER FOR FUGT EKS. FODRE ABER EKS. FJERNE RÅDNE ÆBLER FRA TØNDEN EKS. HOLDE GENSTANDEN FORSIKRET

18 OPHØR AF PLIGT RET TIL BORTSALG NÅR VÆSENTLIG OMKOSTNING ELLER ULEMPE
INGEN REAKTION PÅ VARSEL OM BORTSALG RET TIL BORTSKAFFELSE NÅR SALGSSUM IKKE VIL DÆKKE OMKOSTNINGERNE VED ET SALG PLIGT TIL BORTSALG/-SKAFFELSE NÅR STORE OPBEVARINGSOMKOSTNINGER HURTIG FORDÆRVELSE

19 ØVRIGE KONSEKVENSER RISIKOEN FOR DEN HÆNDELIGE UNDERGANG OVERGÅR TIL REALKREDITOR DER KAN KRÆVES ERSTATNING FOR RIMELIGE OPBEVARINGSUDGIFTER


Download ppt "ØKONOMISK KOMPENSATION: - RESTITUTION - AFSLAG - FORDRINGSHAVERMORA"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google