Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jørgen Haagen & John Andersson UCSJ

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jørgen Haagen & John Andersson UCSJ"— Præsentationens transcript:

1 Jørgen Haagen & John Andersson UCSJ
Evolution Jørgen Haagen & John Andersson UCSJ

2 Hvorfor parrer dyr sig? Fordi de ikke kan formere sig ved deling, som fx bakterier Ved parring blandes gener mellem 2 individer. Det giver små forskelle i afkommet, som kan være en fordel Parring skaber sammenhold og sikrer at begge køn passer afkommet/ ungerne For at videreføre deres gener

3 Hvem kan parre sig og få afkom (børn)?
Det kan kun dyr og planter af samme art og race Det kan dyr og planter, som er nært beslægtede. Herved opstår nye arter Det er forskelligt i de forskellige riger, fx kan encellede organismer og planter godt krydses, blandes, herved opstår nye arter.

4 Hvorfor har nogle dyr og planter vegetativ formering?
Det er en nemmere og sikrere måde at blive flere på, sprede sig. Men de kan også somme tider det andet (kønnet formering via ”parring”) Nogle arter kan ikke parre sig, de deler sig bare eller føder æg, som ikke behøver at blive befrugtet (fx bladlus) Hvis de parrede sig ville der opstå afkom som ikke kunne overleve

5 Hvilken betydning har levevilkårene for arterne
Naturfoldene kan ændre sig, det påvirker dyr og planter så de langsomt udvikler sig til nye arter, der bedre kan leve under de nye betingelser Naturforholdene er altid en udfordring for en hver art og de barske betingelser sørger for at de svagelige dør Dyr og planter påvirker deres omgivelser og disse påvirkninger kan med tiden ændre forholdene så de arter der er bedre kan klare sig der

6 Hvordan opstår nye arter?
Alle arter er oprindeligt skabt af en gud eller en ydre kraft nye arter er fremkommet på grund af påvirkninger, som de forskellige naturforhold har øvet på dem nye arter opstår når afvigere opstår og overlever og isoleres fra deres stamfædre, så de til sidst ikke kan få børn med dem nye arter er opstået fordi vi mennesker har fremavlet forskellige dyr og planter, fx hunde, heste og korn

7 Hvordan er helt nye egenskaber eller organer opstået?
ved at en art har ædt en anden og så er den anden ikke blevet fordøjet, men vedblev at leve inden i den første, fx en bakterie æder en anden og så klarer de sig bedre sammen de er opstået meget langsomt og gennem meget lang tid, fordi ”afvigere” med tidlige stadier af en egenskab har klaret sig bedre og fået flere børn eller hurtigere hvis der er sket en mutation de er opstået fordi de ændrede naturforhold påvirkede arterne til at udvikle dem. Dem der ikke gjorde det døde

8 Hvad er en mutation og hvorfor kan det forekomme?
mutationer er misdannelser som skyldes påvirkning fra omgivelserne, fx radioaktiv stråling mutationer er ændringer i generne som kan opstå spontant eller via påvirkning fra omgivelserne, afkommet dør som regel tidligt eller inden fødsel mutanter er noget fra science fiktion film, fx væsner fra Mars

9 Hvorfor er der nogen dyr og planter som ligner hinanden meget selv om de slet ikke er i familie med hinanden, fx delfiner og fisk? Da det er omgivelserne, klimaet og de forskellige naturforhold, der udvikler arterne, må arter, der lever de samme steder selvfølgelig ligne hinanden lidt De har samme stamfædre. Går man tilbage i Jordens historie kan man se at de har udviklet sig fra samme art Det skyldes, at de organismer, som med tiden tilfældigt udviklede disse fælles træk, overlevede der hvor de var, fx strømlinet kropsform eller hvid pels

10 Hvorfor er der så mange forskellige arter?
Mennesket har brug for mange forskellige ting, fx medicin mod farlige sygdomme. Naturens mange planter har stoffer i sig, som vi kan bruge til medicin Da naturen hele tiden har forandret sig, fx nu med drivhuseffekt og varmere klima, så påvirkes de forskellige dyr, planter, svampe og bakterier, så de udvikler nyt afkom, som med tiden bliver til nye arter. Naturen har ændret sig voldsomt somme tider, fx slog den alle dinosaurerne ihjel, men der har altid overlevet nogle og sommetider har de været adskilt fra deres stamfædre. Gennem mutationer og afvigere som viste sig at kunne klare sig bedre på det nye sted, udviklede der sig gennem tiden nye arter fordi kun ”afvigerne” parrede sig med hinanden.

11 Lamarckistiske forklaringer:
Erhvervede egenskaber nedarves (enkelte individer udvikler nye egenskaber pga. forandringer i miljøet og viderefører disse egenskaber til deres afkom) Organer udvikles og tilpasses ved at blive brugt (som muskler)

12 Teleologiske forklaringer:
Udviklingen er målrettet (frem mod noget ypperligt, fx mennesket) Panspermister: Universet og alt liv udvikler sig som et levende, meningsfyldt væsen. Evolutionær innovation forårsages af virusangreb fra rummet

13 Religiøse forklaringer:
Ungjordskreationister: Biblens ord er bogstaveligt korrekte. Universet og alt liv er blevet skabt på 6 dage for omkring 6000 år siden. Gammeljordskreationister: Biblens ord er korrekte, men enten skal dagene fortolkes som lange tidsperioder eller skabelsesugen fandt sted efter dannelse af de gamle geologiske jordlag

14 Religiøse forklaringer:
Intelligent design: Det genetiske arvemateriale er at sammenligne med en intelligent fremstillet og programmeret computerkode

15 Hvilke af følgende begreber spiller en rolle i arternes udvikling ifølge Ny-darwinisterne?
Mutation Variation via kønnet formering Egenskaber nedarves Tilfældighed Selektion Isolation Altruisme Resistens Fitness Handicap-teorien (ex: påfuglen)


Download ppt "Jørgen Haagen & John Andersson UCSJ"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google