Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjertemedicinsk Afdeling B Odense Universitetshospital

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjertemedicinsk Afdeling B Odense Universitetshospital"— Præsentationens transcript:

1 Hjertemedicinsk Afdeling B Odense Universitetshospital
Pakkeforløb for Angina pectoris og Akut myokardieinfarkt uden ST-segment elevation Henrik Steen Hansen Hjertemedicinsk Afdeling B Odense Universitetshospital 22. Januar 2009

2 Filterfunktion eller første diagnostiske skridt Pakken starter
Begrundet mistanke om AP Mistanke om AP Praksis mistænker AP

3 Regionerne: Jens Aarøe Lars Krusell Anne Sejr Knudsen Steen Carstensen Lene Holmvang Kommunernes Landsforening: Maj-Britt Winther Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin: Claus Leth Petersen Dansk Cardiologisk Selskab: Kristian Korsgaard Thomsen Henrik Steen Hansen Dansk Thoraxkirurgisk Selskab: Per Hostrup Dansk Selskab for Almen Medicin: Bo Christensen Dansk Hjerteregister: Jan Kyst Madsen  Dansk Sygeplejeselskab – DASYS: Jane Færch Hanne Dalsgaard Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin: Stig Yndgaard Privatpraktiserende speciallæger: Peter Schnohr Dansk Radiologisk Selskab: Peter von der Recke

4

5

6 Begrundet mistanke Typisk angina pectoris, dvs. alle tre karakteristika er til stede: smertende/trykkende ubehag i brystet udløst af fysisk anstrengelse, psykisk stress eller kulde sædvanligvis god effekt af hvile eller hurtigtvirkende nitroglycerin Et eller to karakteristika er til stede samtidig med tegn til myokardieiskæmi konstateret ved en af de diagnostiske undersøgelser Kendt iskæmisk hjerte-kar-sygdom (fx tidligere er revaskulariseret), og invasivt behandlingstilbud er en mulighed Ukarakteristiske symptomer, men en høj risiko for iskæmisk hjertesygdom Beskeden/intermediær risiko, men indikation for supplerende diagnostisk undersøgelse 22. Januar 2009

7 Fagligt begrundet forløbstider I
Det samlede udredningsforløb fra henvisning til udredende afdeling til udredningen er slut, må maksimalt vare 15 hverdage Oven i dette kommer 3 hverdage, hvis der både skal gennemføres hjerte-CT og KAG En eventuel supplerende funktionsundersøgelse efter KAG (5 hverdage) skal også lægges til Medicinsk behandling og i visse tilfælde operation vil forbedre prognose og livskvalitet. ….højst 7 hverdage fra modtagelse af henvisning til første skridt i udredningen Evt. supplerende undersøgelser indenfor de efterfølgende 5 hverdage Såfremt der efter foretaget undersøgelse er indikation for invasiv undersøgelser, bør denne foretages indenfor de efterfølgende 5 hverdage 22. Januar 2009

8 Fagligt begrundet forløbstider II
Medicinsk behandling bør starte straks Patienter med påvist LM-stenose (2-5 %) har et lovgivningsbetinget krav om invasiv behandling indenfor 14 dage efter diagnostisk afklaring. Ingen evidens for forbedret prognose ved hurtig revaskulariserende behandling af patienter med stabil iskæmisk hjertesygdom Det skønnes, at revaskulariserende behandling med PCI eller CABG bør foretages indenfor 2 uger efter endelig billeddiagnostisk 22. Januar 2009

9

10

11

12 Begrundet mistanke Symptomer i form af anfald af brystsmerter med udstråling til hals, kæbe, overekstremitet eller ryg, i såvel hvile, som efter ganske let fysisk anstrengelse. og EKG-forandringer med nytilkommen ST segment depression, horisontal eller nedadgående ≥ 0,05 mV i to samhørende afledninger og/eller T-taks invertering ≥ 0,1 mV i to afledninger med prominent R tak eller R/S ratio > 1. eller forhøjede biomarkører (fortrinsvis troponin) med mindst en værdi, der overstiger 99 percentilen af øvre referencegrænse. 22. Januar 2009

13 Fagligt begrundet forløbstider
Begrundet mistanke bør verificeres i 1. døgn efter ankomst til modtageafsnit Stillingtagen og henvisning til invasiv udredning i pakkeforløb bør foregå umiddelbart herefter og således maksimum < 24 timer efter indlæggelsen Udførelse af invasiv udredning (og ”ad-hoc” PCI) bør foregå ≤ 3 kalenderdage efter indlæggelsen Ved operativt behandlingstilbud (CABG) er 5-7 kalenderdages pausering med visse antitrombotika oftest nødvendig. Den fagligt begrundede forløbstid fra diagnostisk afklaring og fastlæggelse af behandlingstilbud til behandlingstidspunkt er derfor maksimalt 7 dage 22. Januar 2009

14


Download ppt "Hjertemedicinsk Afdeling B Odense Universitetshospital"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google