Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Heroinbehandling i Danmark - en undersøgelse af brugere og behandlere v. Katrine Schepelern Johansen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Heroinbehandling i Danmark - en undersøgelse af brugere og behandlere v. Katrine Schepelern Johansen."— Præsentationens transcript:

1 Heroinbehandling i Danmark - en undersøgelse af brugere og behandlere v. Katrine Schepelern Johansen

2 Forskningsspørgsmål 1.Hvordan planlægges, organiseres og udføres heroinbehandlingen? 2.Hvilken effekt er der af behandlingen – både på brugerne og sundhedsøkonomisk? 3.Hvordan oplever brugerne behandlingen? 4.Hvordan oplever personalet behandlingen? 5.Hvordan er brugernes komplians? 6.Hvordan ændrer brugergruppens sammensætning sig? Hvordan rekrutters brugerne?

3 Metoder – delundersøgelse 1 En kvantitativ undersøgelse –Brugernes misbrug –Brugernes kriminalitet –Brugernes fysiske helbred –Brugernes psykiske helbred –Brugernes egen opfattelse af livskvalitet –Brugernes sociale relationer/integrering –Brugere der afsluttes, hvad afsluttes de til? –Brugernes fremmøde –Henvisende institution/myndighed

4 Metoder – delundersøgelse 2 En kvalitativ undersøgelse –Brugernes syn på behandling –Personalets syn på behandlingen –Institutionens hverdagsliv –Institutionens tilknytning til andre misbrugstilbud –Brugen af andre sociale tilbud –Evt. pårørende

5 Metoder – delundersøgelse 3 Den politiske proces og den konkrete organisering –Deltagelse i div. planlægningsmøder –Deltagelse i studieture –Studie af vejledninger og policy-dokumenter, samt beslutninger omkring de økonomiske spørgsmål –Deltagelse i uddannelsesforløbene for behandlingspersonale –Undersøge den konkrete organisering af de enkelte behandlingstilbud, samt forankringen i de forskellige kommuner og kommunale tilbud

6 Projektets udkomme Bredt, helhedsorienteret billede af heroinbehandlingen i Danmark Klinisk forskning i modsætning til projekt- forskning Ingen kvalitative komponenter i andre undersøgelser → udfylder hul i viden om brugeres og personalets syn på behandling Konkret viden om organisering og placering i dansk kontekst


Download ppt "Heroinbehandling i Danmark - en undersøgelse af brugere og behandlere v. Katrine Schepelern Johansen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google