Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dialogmøde tirsdag den 17. juni 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dialogmøde tirsdag den 17. juni 2014"— Præsentationens transcript:

1 Dialogmøde tirsdag den 17. juni 2014
Folkeskolereformen Dialogmøde tirsdag den 17. juni 2014 Kirstinedalsskolen

2 Folkeskolereformen Gør en god skole bedre

3 Reformens tre overordnede mål
Alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Betydningen af social baggrund mindskes i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

4 Forandringer Endnu mere fokus på læring og resultater – at øge elevernes faglige resultater Målstyret undervisning med læringsmål og evaluering Endnu mere fokus på det vi ved, der virker 3. Mere feedback på elevernes læring

5 Folkeskolereformens elementer
Længere og mere varieret skoledag Nye fag Nye typer undervisning Understøttende undervisning Fagopdelt undervisning Motion og bevægelse Nyt skema Pædagoger ind i skolen Lektiecafé Faglig fordybelse Tidligere fremmedsprog Engelsk/tysk Trivsel og undervisningsmiljø Obligatoriske valgfag 7.-9.kl. Åben skole

6 En længere og mere varieret skoledag
En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (Køge i dag: ca. 23,5 timer i gns.) 4.-6.klasse: 33 timer om ugen (Køge i dag: ca. 25,5 timer i gns.) 7.-9.klasse: 35 timer om ugen (Køge i dag: ca. 28,5 timer i gns.)

7 Nye fag, nye typer undervisning
Håndværk, design og madkundskab Eleverne skal lære om sundhed og om mad fra jord til bord. De skal lære at udvikle en idé fra proces til færdigt produkt, fordi deres innovative og kreative kompetencer skal styrkes. Skolen skal afspejle, at Danmark både er et videns- og produktionssamfund. Varieret og anvendelsesorienteret undervisning Kirstiendalsskolen: ca. 20 temadag i løbet af skoleåret Eksempler: udeskole, bevægelses-relaterede aktiviteter, IT, sociale aktiviteter

8 Understøttende undervisning
Understøttende undervisning skal supplere og understøtte undervisningen i fagene Understøttende undervisning lægges i en del af skoledagen, som ligger ud over den fagopdelte undervisning Understøttende undervisning vil kunne varetages både af lærere, pædagoger og personale med andre kvalifikationer Understøttende undervisning er ikke omfattet af regler om holddannelse

9 Motion og bevægelse Motion og bevægelse bliver integreret i alle elevers skolegang i gennemsnit 45 minutter dagligt, fordi det styrker elevernes motivation for læring og sundhed De 45 minutter dagligt er incl. idræts- og svømmeundervisningen Motion og bevægelse kan integreres i alle skolens fag Idræt bliver et eksamsfag/udtræksfag

10 Nyt skema Alle elever møder kl. 8.00
I indskolingen (0.-3. klasse) slutter skoledagen omkring kl På mellemtrinnet (4.-6. klasse) slutter skoledagen omkring kl I udskolingen (7.-9. klasse) slutter skoledagen omkring kl Alle klasser vil få mellem temadage i løbet af skoleåret Den faglige undervisning bliver suppleret af understøttende undervisning/en time midt på dagen Lektiecafé sidst på dagen

11 Pædagoger ind i skole Pædagogerne skal varetage den understøttende
undervisning og i ind- skolingen og på mellemtrinnet

12 Lektiecafé og faglig fordybelse
For at der kan være tid til at få forklaret tingene en ekstra gang og få hjælp til lektierne. Lektiecaféen lægges sidste på skoledagen Faglig fordybelse giver mulighed for at fordybe sig i de ting, der er særligt svære eller særligt spændende På Kirstinedalsskolen vil der være en lektiecafé for hver klasse, og eleverne kan gå i lektiecafé på tværs af årgangens klasser. Den ene af lektiecaféerne vil give mulighed for et emne i faglig fordybelse Indskolingen: 2 timer ugentlig Mellemtrinnet: 3 timer ugentlig Udskolingen: 2 timer ugentlig

13 Tidligere fremmedsprog
Tidligere fremmedsprog er vigtig for at kunne begå sig i det globale samfund Engelsk fra 1. klasse 2. fremmedsprog fra 5. klasse – tysk/fransk (Kirstinedalsskolen – tysk fra 5. klasse)

14 Trivsel og undervisningsmiljø
Nationale mål for elevernes trivsel Årlig måling af elevernes trivsel som offentliggøres i Undervisningsministeriet statusrapport Der skal udvikles indikatorer til brug for denne måling

15 Fagopdelt undervisning på Kirstinedalsskolen
Lektioner på 45 minutter Understøttende undervisning og lektiecafé 60 minutter 10-20 temadage om året

16 Fagopdelt undervisning
Flere timer til dansk og matematik fra klasse, fordi de to kernefag er grundlæggende for at kunne lære andre fag.

17 Obligatoriske valgfag 7.-9. klasse
To ugentlige timers valgfag i 7., 8. og 9. klasse Kirstinedalsskolen: 10 ugentlige temadag med valgfag Der kan vælges mellem følgende valgfag: Innovation og erhvervskendskab Motion og sundhed Sprog og kultur Brandkadet (kun 9. kl.)

18 Åben skole Skolen skal samarbejde med det omgivende samfund, fordi eleverne skal klædes på til det samfund, de skal være en del af. Det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv skal bidrage til at skabe fagligt dygtige og livsduelige børn og unge

19

20 Har I nogen spørgsmål? ? ? ? ?


Download ppt "Dialogmøde tirsdag den 17. juni 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google