Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til informationsmøde juni 2014 på Rosendalskolen Program Velkommen til udskolingen 11.august 2014 Rosendalskolen & den nye folkeskolereform.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til informationsmøde juni 2014 på Rosendalskolen Program Velkommen til udskolingen 11.august 2014 Rosendalskolen & den nye folkeskolereform."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til informationsmøde juni 2014 på Rosendalskolen Program Velkommen til udskolingen 11.august 2014 Rosendalskolen & den nye folkeskolereform

2 Skolebestyrelsesvalget 2014 resulterede i følgende ny skolebestyrelse pr. 1.august: Formand Christian Piil (Simon 0., Mark 5A) Næstformand Claus Hermansen (Celine 4B, Daniel 6C, Josias 7A) Anders Tranholm-Bjerg (Simon 3B, Marie 5A) Dorte Jørgensen (Kasper 3A, Morten 5B) Kristina Friis Hansen (Laura 1C) Niels H. Kristiansen (Peter 7D) Torben Sander Kusk-Glavind (Emma, kommende 0. årg) Suppleant Susanne Jacobsen (Sine 3C, Ditte 6A)

3 En almindelig skoledag i 7.-9.klasse: Skolen åbner kl. 7.45 Undervisningen starter kl. 8.00 Hele skolen bruger 20 minutter på Læsebånd, der sikrer en rolig og god skolestart Alle lektioner er som udgangspunkt dobbeltlektioner

4 Bustransport 2014/2015 Der er kommet ny busplaner (henviser til skolens hjemmeside) Kommunen sørger for befordring hvis afstanden er mere end 0.-3.KLASSE: 2 ½ KM 4.-6.KLASSE: 6 KM 7.-9.KLASSE: 7 KM 10.KLASSE: 9 KM Ikke kørselsberettigede elever kan købe rejsekort hos NT, se hjemmeside

5 Skoledagens længde 1. Indskolingen: Skoleuge på 30 timer Antal lektioner 32,7 om ugen 2. Mellemtrinet: Skoleuge på 33 timer Antal lektioner 36 om ugen 3. Udskolingen: Skoleuge på 35 timer Antal lektioner 38,2 om ugen

6 Rosendalskolen 2014/15 i ÅR 1 med ny folkeskolereform En længere og mere varieret skoledag Engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5.klasse Flere timer i dansk og matematik m/fokus på læringsmål i dansk Håndværk og design afprøves på mellemtrinnet Mere motion og bevægelse om dagen og på temadage. Understøttende undervisning bl.a. i form af faglig fordybelse Rosendalskolen fortsætter med at bruge mulighederne, der åbner skolen op mod omverdenen. 2.fase udvikles i de kommende år, f.eks nye valgfag, nye strukturer, elevinddragelsesprojekt, læringsmål i andre fag, ……..

7 Mere bevægelse i undervisningen Vi har haft fokus på at sikre mere bevægelse i undervisningen ved dels at tildele lærere med mange lektioner i klassen ekstra ressourcer/lektioner (illustreret med gul i skema) Vi skal vidensdele og inspirere hinanden Det betyder samtidigt konkret, at foruden de ekstra ugentlige ressourcer til bevægelse i forbindelse med fagene, så planlægger vi mindst 6 hele skoledage med fokus på bevægelse, og håber at vi kan inddrage eksterne samarbejdspartnere i disse omlagte dage (foreninger, organisationer,….)

8 7.A MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Skolen åbner kl. 07.45 08.00-08.20Alle elever starter med et læsebånd på 20 minutter 08.20-09.00AN DAN s11 LE ENG s11 GC EngI s11 LE ENG s11AN DAN s11SP F/K Fyla 09.00-09.45AN DAN s11 AN DAN s11 MK DanI s11 AN DAN s11SP F/K Fyla 09.45-10-05Frikvarter 10.05-10.50HN MAT s11 AN DAN s11 MK DanI s11 LO IDR idr2LE ENG s11 10.50-11.35LH HIS s11HN MAT s11HH GEO s11LO IDR idr2TR TYS s11 11.35-12.10Frikvarter 12.10-12.50TR TYS s11HH GEO s11 HN HJEM Hjem TR TYS s11 AN DAN s11 MK DanI 12.50-13.35TR TYS s11TT BIO s11 HN HJEM Hjem TR TYS s11HN MAT s11 13.35-13.45Frikvarter 13.45-14.30TT BIO s11 HN HJEM Hjem LH HIS s11 AN Fordyb s11 HN Fordyb s11 14.30-14.45Frikvarter 14.45-15.30 AN Fordybs11 MK FordI s11 HN MAT s11 LU MatI s11 15.30-15.35Frikvarter til at gå til bussen ved Rosendalhallen Eksempel på skoleskema for 7.a

9 Konfirmationsforberedelse 12 gange i efteråret fra kl. 14.30 – 16.00 enten tirsdag og/eller torsdag Temadag(e) i efterår og forår Lejrskole til Slesvig i uge 11 fra 10.-12.marts 2015 4 gange før konfirmationen i foråret Lejrskolen og temadagene er et samarbejde med skolen, hvor alle elever deltager. I lejrskolen deltager 5 præster og 4 lærere

10 Hvornår og hvordan kan I forældre komme i kontakt med skolen i hverdagen? Telefon og træffetid om morgenen 3 gange om ugen Mandag, onsdag og fredag kl. 7.35-7.50 Benyt klassens eget mobilnummer, se skema Læreren som skal have dit barn i 1.lektion vil kunne træffes i ovennævnte periode, så der kan afleveres en nødvendig besked på ovennævnte mobilnummer Anden kommunikation foregår via forældreintra

11 Anden kommunikation foregår via forældreintra og skolens kontor Skriv til læreren via forældreintra, at du f.eks gerne vil ringes op. Lærerne checker intra regelmæssigt. Skolens kontor får længere åbningstid, hvor sekretærerne tager telefonen og kan tage imod beskeder og henvendelser mandag kl. 7.00 – 15.35 tirsdag kl. 7.00 – 15.00 onsdag kl. 7.00 – 15.35 torsdag kl. 7.00 – 15.00 fredag kl. 7.00 – 14.35 Kontorets telefon: 97115060

12 Tre klare mål med den nye folkeskolereform 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

13 Projekt Læringsmål i dansk I den nye folkeskolereform opstilles nogle nationale faglige mål for folkeskolen, som er ambitiøse og som nødvendiggør, at vi er særlige opmærksomme på, at vi sikrer en stærk implementering af arbejdet med læringsmål i fagene I skoleåret 2014/15 har vi fokus på faget dansk som bliver prioriteret bl.a. i de faglige fordybelsestimer

14 Faglig fordybelse/lektiehjælp Indskolingen 2 dage om ugen Mellemtrinnet 3 dage om ugen Udskolingen 2 dage om ugen

15 I disse Faglige fordybelsestimer vil vi arbejde hen imod, at vi får tilført ekstra lærerressourcer, så især dansklærerne kan gennemføre elevsamtaler omkring individuelle og gruppe læringsmål i faget DANSK fokus på understøttende undervisning i forhold til de fagemner eller temaer, som de enkelte klasser arbejder med, f.eks med interne eller eksterne gæstelærere Mulighed for at eleverne kan få hjælp til lektielæsningen Perioder, hvor eleverne har samtaler med lærerne om elevplanen og gennemfører forskellige evalueringstiltag, f.eks; Luse (læseudviklingstest/værktøj), test, prøver og anden evaluering i de forskellige fag på de forskellige klassetrin

16 Styrkelse af elevernes faglige niveau Talentindsats Faglig fordybelse Understøttelse og hjælp Faglig stærke elever Elever med forskelligt fagligt niveau Vejledning Fokuseret forløb Fagligt og/eller socialt svage elever Elever med forskelligt fagligt niveau Lektiehjælp

17 Planlægning af kommende skoleår Nødvendige lærerskift på klasserne er foretaget af hensyn til lærernes samarbejdsmuligheder i forhold til lærernes nye arbejdsvilkår Primært tilhører lærerne nu et enkelt årgangsteam, så samarbejdsrelationerne reduceres betydeligt Enkelte klasser har fået nye lærere i de ”store” fag som matematik eller sprog

18 Idræt læses af andet årgangsteam Der skal også realiseres nogle bedre muligheder for mødeaktiviteter for lærer og pædagoger, og derfor vil bl.a. idrætstimerne læses af andre end årgangens lærere/pædagoger Det sikrer at alle får mulighed for at kunne mødes, når andre årgangslærere/pædagoger underviser i idræt på klassetrinnet. Det gælder dog ikke alle årgange.

19 Holddannelse og inklusion Vi fortsætter med at prioritere, at mange dansk-, matematik- og engelsk-lektioner planlægges samtidigt i klasserne på årgangen (eller parvis, hvis der er 4 klasser på årgangen) De ekstra lærerressourcer sikrer holddannelse og gode muligheder for at arbejde med inklusion både fagligt og socialt

20 Andre nye elementer som eleverne vil møde i det nye år: Flere anderledes ”FAG”dage Der vil blive afprøvet forskellige modeller på enkelte årgange Venskabsklasser Anderledes dage/lektioner på tværs af aldersgrupper Afdelingsvis/årgangsvis Flere aktiviteter planlægges og gennemføres kun i afdeling eller på årgange (bl.a. Skolefesten og omlagte dage) Mere IDRÆT & Bevægelse på anderledes skoledage

21 Projekt Læringsmål i dansk I den nye folkeskolereform er der krav om at skolen skal arbejde langt mere med målstyret undervisning, og undervisningsministeriet er pt. i gang med at præcisere og forenkle Fælles Mål i faget DANSK og Matematik, som vi dog først forventer at modtage til august 2014. Læringsmålene bliver først obligatoriske i skoleåret 2015/16

22 Projekt Læringsmål i dansk Rosendalskolen vælger at gennemføre et eksemplarisk forløb med at implementere Læringsmål i faget dansk i skoleåret 2014/2015 Vi forventer, at arbejdet med læringsmål i de andre fag vil kunne bruge de erfaringer, som vi får med pilotprojektet med Læringsmål i faget DANSK

23 Projekt Læringsmål i dansk Alle lærere på kursusdag i uge 32 og dansklærerne støttes af vores læsevejledere, der ligeledes deltager i et kommunalt kompetenceudviklingsforløb Læringsmål, som sætter elevernes læringsudbytte tydeligere i centrum. Tydelige mål for elevernes læring skal bidrage til at øge det faglige niveau for både fagligt stærke og fagligt svage elever.

24 Projekt Læringsmål i dansk UVD modellen Klik på linket

25 Præsentation af de færdige produkter fra de 12 kommunale arbejdsgrupper, som i indeværende år har arbejdet med at lave strategier, handleplaner eller idèkataloger Hjemmeside: www.mariagerfjord.dk link:


Download ppt "Velkommen til informationsmøde juni 2014 på Rosendalskolen Program Velkommen til udskolingen 11.august 2014 Rosendalskolen & den nye folkeskolereform."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google