Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Din Bundlinje Nu Arbejdsmiljø som minikampagne. Er det farligt at arbejde på landet? 11 ulykker om dagen (skadestuebehandlede) Ca. 3.000 beskæftige på.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Din Bundlinje Nu Arbejdsmiljø som minikampagne. Er det farligt at arbejde på landet? 11 ulykker om dagen (skadestuebehandlede) Ca. 3.000 beskæftige på."— Præsentationens transcript:

1 Din Bundlinje Nu Arbejdsmiljø som minikampagne

2 Er det farligt at arbejde på landet? 11 ulykker om dagen (skadestuebehandlede) Ca. 3.000 beskæftige på landet ender på skadestuerne om året. Anmeldte alvorlige ulykker 2008: 1422009: 1002010: d.d. 44 En alvorlig arbejdsulykke indebærer: amputation, knoglebrud eller omfattende skader på legemet. Dødsulykker 2006: 142007: 82008: 52009: 52010: d.d. 0 Kun byggebranchen oplever et lignende antal dødsulykker. 2 Din Bundlinje Nu

3 45.000 kr.! Det er omkostningen for en arbejdsulykke, hvor en medarbejder er sygemeldt i en måned. 4 ugers tabt arbejdsløn for skadeslidte17.390 kr. Tabt arbejdstid andre steder på bedriften 555 kr. Kontakt til myndigheder 555 kr. Udgifter til vikar el. anden bemanding27.380 kr. Samlede omkostninger 45.880 kr. Dertil kommer behandling, tab i produktivitet og evt. materielle skader/investering i ny teknologi. Den reelle omkostning afhænger af ulykkens alvor og timelønnen inkl. indirekte personaleomkostninger, der her er sat til 185 kr. i timen. Dertil evt. bøde fra Arbejdstilsynet (20-40.000,-) Kilde: Miljø på arbejde, Landbrug & Fødevarer Hurtig beregning: 45.000,- x 3.000 ulykker = 135.000.000,- 3 Din Bundlinje Nu

4 Hvorfor er det nu sådan? Betjening af maskiner Håndtering af store dyr (300-800 kg) Manglende brug af personlige værnemidler Travlhed – drift i højsæde - mange forskellige opgaver at tage sig af Mangel på instruktion – kommunikationsvanskeligheder med udlændinge Macho-verden – trods flere kvinder i erhvervet Ikke tilstrækkelig fokus på sikkerhed Ikke nok krav til arbejdspladsen/arbejdsgiver Mangel på arbejdsmiljøledelse – ledelse måske heller ikke prioriteret højest Sammenfald af flere situationer 4 Din Bundlinje Nu

5 Håndtering af store dyr Råd fra branchen Systematisk tilgang til sikkerhed Ledelsen skal gå foran som rollemodel Behov for korrekt arbejdstilrettelæggelse Klar arbejdsmiljøpolitik der skal efterleves Arbejdsmiljø skal sidestilles med produktion og økonomi Alt sammen forhold der tages hånd om i -”Håndbog for systematisk arbejdsmiljøledelse i landbruget…helt enkelt”

6 Din Bundlinje Nu

7 Hvad indeholder konceptet Paraply af rigtig meget af det info materiale der er lavet omkring arbejdsmiljø Få skabt samme synspunkt og mål for arbejdsmiljø på bedriften. At få gjort ledelsen opmærksom på det potentiale der ligger i godt arbejdsmiljø At give ledelsen og medarbejderne redskaber til at fastholde det ”nye” synspunkt At få virksomheden lovliggjort både formelt som materielt ! Evt. arbejdsmiljøcertificeret 7 Din Bundlinje Nu

8 Find Fem Farlige er en forebyggende aktivitet, hvor formålet er, at I praksis at træne medarbejdere/ledelse i at se risici på arbejdspladsen. at få videndelt omkring risici. at få rettet op på risikofaktorerne. 8 Din Bundlinje Nu

9 Praktiske tiltag

10 Behov for udvikling på arbejdsmiljøledelsesområdet Der skal evne og vilje til hos ledelsen til at skabe en god sikkerhedskultur Det kræver involvering af medarbejdere Det kræver konsekvent sikkerhedsledelse på grundlag af en fastlagt politik på området, som også omfatter en økonomisk vurdering af sikkerheden eller mangel på samme. ULYKKER PÅ LANDET NavnVirksomhedProduktionPostnr. og by Lars PedersenKlovborg I/S Kvægproducent og planteavl 8 ansatte 9700 Brønderslev Asger ChristensenNørupgård Kvægproducent 6 ansatte 6064 Jordrup Hans Juul JessenVarde Midtgård Svineproducent 12 ansatte 6800 Varde Lone og Søren Kjær PoulsenDortheasminde Opformering Svineproduktion og planteavl 8 ansatte 6640 Lunderskov

11 Evaluering ”jeg tror, at alle er blevet mere opmærksomme på det fælles ansvar” ”vi føler os langt mere som en enhed – før passede vi mere hver sit” ”det har skabt mere overblik i hverdagen” ”jeg tænker mere på den personlige sikkerhed for mig selv og mine kollegaer ” ”det er godt at få vendt om det går godt eller skidt – udfordringerne i det daglige fylder jo meget” ”det har været godt med åben dialog – der kommer mange flere idéer frem nu”

12 Virksomhedens overlevelse ”Jeg tror, at et øget fokus på arbejdsmiljø kan hjælpe til virksomhedens overlevelse. En grundsten, til at vi ejere har det godt, er, at vores medarbejdere trives. Hvis de forsvinder, får vi det træls. Jeg er helt sikker på, at har medarbejderne det godt, og det er faste folk, man har, så er det godt for bedriften.” En del af dagligdagen ”Alle har fået meget ud af det, og fokus er blevet flyttet, så arbejdsmiljøet ikke længere er et nødvendigt onde, men en del af dagligdagen.” Mange flere gode ideer ”Jeg tror, at et arbejdsmiljøsystem kan hjælpe os fremover til at se tingene i sammenhæng. Vi er jo altid lidt skeptiske, når vi går ind til noget nyt. Vi har en tendens til at se det som en stor udgift. Der er jo tale om mange timer, når vi alle sammen sidder til et møde. Men det gør ikke noget, når man føler, at man får noget ud af det. Det har været meget positivt, har det. Vi har fået vendt en masse ting, vi ellers ikke ville være kommet omkring. Fået snakket en masse – samlet. Det har vi aldrig gjort før, og der kommer mange flere gode ideer op nu.” 12 ’Din Bundlinje Nu

13 Læring Der er meget at hente for alle – ligegyldigt udgangspunktet Sikkerhedsmæssigt Arbejdsmiljømæssigt Ledelsesmæssigt

14 Gevinster ved godt og sikkert arbejdsmiljø Færre arbejdsskader Færre sygedage Færre fejl Højere bundlinje Øget effektivitet Øget kvalitet Lettere rekruttering Lettere fastholdelse af medarbejdere Din Bundlinje Nu

15 Ny medarbejder – 10 % af årslønnen Det er dyrt at ansætte en ny medarbejder I kroner bliver det til 30.000-40.000 afhængig af, om der er tale om en landbrugsmedarbejder eller en driftsleder Fratrædelses og ansættesomkostninger 2.500,- Oplæringsomkostninger13.690,- Produktionstab22.200,- Samlede omkostninger38.390,- God økonomi i at være en god arbejdsplads, der formår at fastholde medarbejdere. Kilde: Landbrug og fødevarer 15 Din Bundlinje Nu

16 Sygefravær – så meget koster det ArbejdsmiljøInstituttet anslår, at op til en tredjedel af sygefraværet kan forebygges med et godt arbejdsmiljø. ArbejdsMarkedsRapport 2002ArbejdsMarkedsRapport 2002 viser, at det gennemsnitlige sygefravær i Danmark ligger på 4-5 procent af den effektive arbejdstid. Den gennemsnitlige værdi af et årsværk ligger ifølge Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) på cirka 300.000 kr. Det vil sige, at en ansat i gennemsnit koster virksomheden cirka 13.500 kr. om året i sygefravær (4,5 procent af 300.000 kr.). En virksomhed med 10 ansatte betaler således op til 45.000 kr. (10 x 13.500 x 1/3) om året til sygefravær, som kunne reduceres ved hjælp af et godt arbejdsmiljø. 16 Din Bundlinje Nu

17 Fremadrettet Markedsført konceptet (og guleroden) Landbrugsavis, kongresser, brochurer, nyhedsbrev, pressemeddelelser Artikelrække Forsikringsselsskaber Vi skal have nogle fortalere for projektet Landmænd (arbejdsgiver), arbejdstagere, konsulenter, Axelborg …. Implementeret konceptet Konceptet skal ud at arbejde, men hvordan får vi landmændene til at prioritere det? Din Bundlinje Nu - minikampagne


Download ppt "Din Bundlinje Nu Arbejdsmiljø som minikampagne. Er det farligt at arbejde på landet? 11 ulykker om dagen (skadestuebehandlede) Ca. 3.000 beskæftige på."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google