Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kraniotomiopvågningsprojekt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kraniotomiopvågningsprojekt"— Præsentationens transcript:

1 Kraniotomiopvågningsprojekt
Neurokirurgisk afdeling Glostrup hospital Afdelingssygeplejerske Lotte Hansen og souschef Mette Husum

2 Neurokirurgisk afdeling H27
Agenda Baggrund for projektet Processen Undervisning Problemstillinger Målinger Fremtid og perspektiv for projektet Spørgsmål Neurokirurgisk afdeling H27

3 Neurokirurgisk afdeling H27
Baggrund Mangel på intensive senge pladser 11,7 % blev flyttet for tidligt ud af intensiv afsnit 72 % blev flyttet til stationær afdeling Nyopererede kraniotomipatienter indenfor de første timer (4-6 timer) Ekstra CT scanning Usikkerhed samt utryghed blandt personalet Utryghed samt afbrudte forløb hos patient og pårørende Kvalitetsforringelse i pleje og behandling Patienter elektivt indlagt med henblik på trykmåling af ICP ofte aflyst grundet pladsmangel. Neurokirurgisk afdeling H27

4 Neurokirurgisk afdeling H27
Baggrund fortsat Sygeplejerskerne foreslog etablering af en opvågningsstue Optimering af forløbet for patienter der bliver kraniotomeret Optimering af forløbet for patienter der indlægges til interkraniel trykmåling Konkret tiltag for at skaffe flere intensive pladser Neurokirurgisk afdeling H27

5 Neurokirurgisk afdeling H27
Processen Udarbejdelse af projektbeskrivelse Nedsættelse af styregruppe (læger, anæstesiologer, ledere) Dannelse af projektgruppe (læge, klinisk sygeplejelære, forskningssygeplejerske, afsnitsledelse) Kriterier Økonomi Etablering af opvågningsstuen Information til resten af afdelingen Forandringsprocesser Modstand Planlægning af undervisning Neurokirurgisk afdeling H27

6 Neurokirurgisk afdeling H27
Undervisning 2 dages teoretisk undervisning Anæstesi i relation til kraniotomi patienter Hæmodynamik i relation til kraniotomipatienter EKG Observation, pleje og behandling til patienter med forhøjet ICP Observation, pleje og behandling i den postoperative fase Udarbejdelse af mastermappe med litteratur i relation til emnerne. Neurokirurgisk afdeling H27

7 Neurokirurgisk afdeling H27
Undervisning 2 timers ”brush-up” i neuroanatomi og fysiologi 2 dages ophold på neurointensivt afsnit med fokus på postoperativ monitorering, observation og pleje Ventilationsøvelser i samarbejde med anæstesien Neurokirurgisk afdeling H27

8 Neurokirurgisk afdeling H27
Problemstillinger Forandringsprocesser og kultur Modstand fra samarbejdspartnere Patientsikkerheden Nye arbejdsgange Tro mod projektet Neurokirurgisk afdeling H27

9 Neurokirurgisk afdeling H27
Implementering Gennembrudsmetode – inspireret Visitationskriterier (neurokirurgisk / anæstesiologisk) konveksitetstumorer hvor patologi ikke strækker sig dybe ind i kraniet end 4 cm fra kraniets inderside knivtid længere end 5 timer shuntanlæggelse og shuntrevision elektivt trykmålingspatienter Løbende justeringer i forhold til patientsikkerhed og uhensigtsmæssige tilstande Udvidelse Lav belægningsprocent og høj frekvens af patienter der fortsat lå på intensiv afsnit postoperativt SDH Ophævelse af 5 timers knivtid Efter 6 måneder ALLE patienter der får foretaget elektiv kraniekirurgi (dog fortsat med præ, per og postoperativ neurokirurgisk og anæstesiologisk vurdering) Neurokirurgisk afdeling H27

10 Neurokirurgisk afdeling H27
Målinger Alle patienter til stuen registreres Omvisiteringer registreres Overflytninger fra stuen til intensiv registreres Neurokirurgisk afdeling H27

11 Neurokirurgisk afdeling H27
Evaluering og måling Spørgeskema grundet hurtig behov for fremlæggelse af evaluering. Anonym undersøgelse med åbne og lukkede svar muligheder patienternes oplevelse af kontinuitet og tryghed undersøges plejepersonalet oplevelse af kompetenceudvikling lægernes oplevelse af sygeplejerskernes viden og kompetence undersøges intensivsygeplejerskernes oplevelse af den nye opvågningsfunktion undersøges behov for supervision samt supplerende undervisning undersøges 2 evalueringsrunder Neurokirurgisk afdeling H27

12 Neurokirurgisk afdeling H27
Midtvejs i projektet Svarprocent: Patienter: 81 % Plejepersonalet på stationær afdeling: 46% Plejepersonalet på intensivt afsnit: 64% Læger: 5 % Neurokirurgisk afdeling H27

13 Neurokirurgisk afdeling H27
Undersøgelse Patienternes oplevelse af: Information og kommunikation som virkelig godt Sygeplejerskens viden og intervention som god. Kontinuitet og tryghed som virkelig godt ”god oplevelse og positiv projekt som må fortsætte” ”følte mig meget tryg- kan varmt anbefale denne type opvågning” Neurokirurgisk afdeling H27

14 Neurokirurgisk afdeling H27
Midtvejsevaluering Personalets oplevelse af: anvender den nye viden delvist eller fuldt ud følte sig kompetent eller delvist kompetent til at passe patient på opvågningsstuen øge kompetence ved mere praksis samt teoretisk undervisning projektet havde påvirket arbejdsglæden mellem 50 og 75 % positivt Neurokirurgisk afdeling H27

15 Neurokirurgisk afdeling H27
Midtvejsevaluering Personalet fra intensivt afsnit oplevelse af: behov for vejledning og supervision hos sygeplejerskerne på opvågningsstuen færre patienter skulle flyttes for tidligt ud fra intensiv færre forstyrrelser i afdelingen ”bedre plads til akutte patienter” ”savner operationspatienterne” ”tror det er godt at patient/pårørende undgår intensiv hvis muligt” Neurokirurgisk afdeling H27

16 Neurokirurgisk afdeling H27
Slutevaluering Sekretærer Operationsgangen Anæstesisygeplejersker Stationær afsnit H37 Læger Stationær afsnit H27 Patienter (kontinuerlig undersøgelse) Neurokirurgisk afdeling H27

17 Neurokirurgisk afdeling H27
Fremtid Implementering Forlængelse af projektperioden økonomi (under forhandling) inddragelse af sygeplejersker fra H37 patientgrundlag og hospitalsplan Neurokirurgisk afdeling H27

18 Tak for jeres opmærksomhed
Neurokirurgisk afdeling H27


Download ppt "Kraniotomiopvågningsprojekt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google