Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EHP - EjendomsHandelsProcesser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EHP - EjendomsHandelsProcesser"— Præsentationens transcript:

1 EHP - EjendomsHandelsProcesser
Quick Guide EHP - EjendomsHandelsProcesser

2 Roller - EjendomsHandelsProces / Garantiproces
Købers PI er købers pengeinstitut og garantistiller Sælgers PI er sælgers pengeinstitut og garantimodtagers pengeinstitut Ejendomsmægler er formidleren af den pågældende ejendom og evt. Berigtiger samt evt. Regulerings- og Refusionsopgører Købers Rådgiver og evt. Berigtiger samt evt. Regulerings- og Refusionsopgører er f.eks. en boligadvokat

3 EHP - EjendomsHandelsProces / Garantiproces
Hvornår? EHP anvendes ved alle kontanthandler baseret på DE’s ”Standardkøbsaftale for ejerboliger, fritidshuse og grunde”, hvor ejendomsmægleren ønsker at gøre brug af EHP. Garantiproces anvendes i alle private ejendomshandler, hvor købers pengeinstitut skal stille garanti for restkøbesummen. Garantiproces kan anvendes alene eller i sammenhæng med EHP Hvad? Ejendomsmægler, Køber PI, Købers Rådgiver & Sælgers PI, henter, ilægger og opdaterer handelens dokumenter i EHP. EHP sikrer løbende advisering af aktørerne og sikrer adgang til handelens dokumenter. Købers pengeinstitut stiller garanti for restkøbesummen digtalt. Sælgers pengeinstitut modtager garantien og EjendomsHandelsProcessens deltagere adviseres når garantien er stillet.

4 EHP - EjendomsHandelsProces
EjendomsHandelsProces 1/3. Frem til Garantiproces 6. Henter dokumenter. Kontrol af indhold, frister etc. Opdaterer kontaktoplysninger og kontonr. for udbetaling Salgs-opstilling Adgang til salgsopstilling og evt. adgang til Formidlingsaftale og Salgsbudget 3 6 Evt. Forbehold 2 7 Evt. Anmodning Frist-forlængelse 8 Garanti-proces EHP - EjendomsHandelsProces Salgs-opstilling Salgs-budget Opdateret Salgs-opstilling Øvrige dokumenter Øvrige dokumenter 9 Øvrige dokumenter Svar Evt. Frist-forlængelse 1 Evt. Formidlings-aftale 4 5 Købsaftale

5 EjendomsHandelsProces 1/3 - trin for trin
Handling Beskrivelse Ansvar Øvrige aktører Frist 1 Salgsforberedelse og oprettelse af Ejendomshandels-proces Sælger underskriver formidlingsaftale med evt. samtykke. Ejendomsmægleren udarbejder og ilægger salgsopstilling. Mægler kan vælge at ilægge formidlingsaftale og salgsbudget. Ingen frist 2 Adgang til dokumenter – Sælgers PI Sælgers pengeinstitut adviseres automatisk, når der er adgang til salgsopstilling og evt. Salgsbudget og Formidlingsaftale EHP Straks 3 Salgsopstilling tilgængelig Alle pengeinstitut og rådgivere kan trække salgsopstillingens data på baggrund af f.eks. adresse eller matrikelnr. Eget initiativ 4 Opdateringer af salgsopstilling Evt. opdateringer af salgsopstilling med versionsnr. bliver tilgængelig i Digital Ejendomshandel. Løbende 5 Underskrevet Købsaftale Øvrige dokumenter. Tildeler roller. Ejendomsmægler ilægger underskrevet købsaftale og underliggende dokumenter. Tildeler roller: Købers PI, Købers Rådgiver, Skødeskriver & Berigtiger. Disse roller får adgang til dokumenter Straks 6 Henter dokumenter. Kontrol af indhold frister. Opdatering. Henter dokumenter. Kontrol af indhold, frister etc. Alle deltagere opdaterer kontaktoplysninger. Ejendomsmægler og Sælgers PI angiver kontonr. for 1. udbetaling og til overførelse af restkøbesummen. Straks Straks 7 Evt. forbehold Den Aktør, der meddeler forbehold er ansvarlig for at ilægge forbeholdene Eget initiativ 8 Evt. Anmodning om fristforlængelse En aktør der har behov for fristforlængelse kan anmode om fristforlængelse. 9 Accept af fristforlængelse Mægler accepterer en evt. anmodning om fristforlængelse Straks

6 EjendomsHandelsProces 2/3. Garantiproces
Evt. Anmodning Tilbage-kaldelse Garanti Evt. Erstatnings- Garanti 2 4 1. Opretter Garantiproces. Evt. via EHP Udarbejder Garanti. 6 5 Garantiproces Deponerings Konto-nummer XXXX XXXXX Evt. Accept Tilbage-kaldelse Garanti Evt. Godkendelse Erstatnings- Garanti 3 5 7

7 EjendomsHandelsProces 2/3 trin for trin
Handling Beskrivelse Ansvar Øvrige aktører Frist 1 Oprettelse af garantiproces & udarbejdelse af garanti Købers PI opretter garantiprocessen, tilknytter til en evt. ejendomshandelsproces og udarbejder garanti. Jf. købs-aftale 2 Signering og ilæggelse Garantien signeres og ilægges. Købs-aftale 3 Angivelse af deponeringskonto Sælgers PI skal ved modtagelsen af garantien angive et deponeringskontonummer til købers pengeinstitut. Straks 4 Evt. Tilbagekaldelse af Garanti Købers PI kan ved evt. fejl i sagsbehandling eller hvis køber skifter pengeinstitut, anmode om Tilbagekaldelse af Garanti. Eget initiativ 5 Evt. accept af Tilbagekaldelse af Garanti Når Sælgers PI bekræfter at tilbagekaldelsen er accepteret, ophører Garantien og øvrige aktører adviseres. Straks Eget initiativ 6 Evt. Erstatningsgaranti Købers PI kan, ved evt. fejl i Garanti eller hvis der er behov for at op- eller nedskrive garantibeløbet, udarbejde en Erstatningsgaranti. Straks 7 Evt. godkendelse af Erstatningsgaranti Når Sælgers PI har godkendt Erstatningsgaranti, er denne gyldig og den eksisterende Garanti frigives. Øvrige aktører adviseres.

8 EHP - EjendomsHandelsProces
EjendomsHandelsProces 3/3. Efter Garantiproces 1 Deponering restkøbesum Frigivelse Deponerede midler Evt. Udsæt afslutning 6 5 Garantiproces 2. Garanti opfyldes og lukkes automatisk på overtagelsesdagen 7 Afslutning EHP - EjendomsHandelsProces Evt. Udsæt afslutning Refusions-opgørelse Slut-afregning 6 3 4

9 Digital Ejendomshandel 3/3. Trin for trin
Handling Beskrivelse Ansvar Øvrige aktører Frist 1 Deponering af restkøbesum Købers Pengeinstitut deponerer restkøbesum på den angivne deponeringskonto Købs-aftale 2 Frigivelse Garanti Garanti opfyldes og lukkes automatisk på overtagelsesdagen EHP Købs-aftale 3 Refusionsopgørelse Regulerings- og Refusionsopgører udarbejder og ilægger Refusionsopgørelse. Købs-aftale 4 Slutafregning Ejendomsmægler udarbejder og ilægger slutafregning. Købs-aftale 5 Frigivelse af deponerede midler Berigtiger frigiver alle deponerede midler. Købs-aftale 6 Udsæt Afslutning Afslutning af EjendomsHandelsProcessen kan udsættes, hvis en af sagens aktører har behov for det. Udsættelsen registreres i EHP. Straks 7 Afslutning Ejendoms-HandelsProces EjendomsHandelsProcessen afsluttes automatisk 190 dage efter overtagelse 190 dage efter over-tagelse EHP


Download ppt "EHP - EjendomsHandelsProcesser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google