Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mentorordningen i UUO Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mentorordningen i UUO Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse."— Præsentationens transcript:

1 Mentorordningen i UUO Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

2 Mentorholdet 1/1 stilling: 60 mentees Sirin: 1/8 -del stilling Kurt: 1/8 -del stilling Kirsten: ¼-del stilling Mette: ¼-del stilling Lis : ½ stilling Niels-Christian: ½ stilling Maria: ½ stilling

3 Opstart: April 2010 Målgruppen: Unge i 9. og 10. klasse, der med målrettet personlig støtte vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Mentorordningen tilbydes desuden de unge, der går på produktionsskole og som umiddelbart vurderes til, med målrettet personlig støtte, at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette omfatter også specialklasseelever. 145 ansøgninger, hvoraf ca. 20-30 ikke var i målgruppen herfor.

4 Arbejdsfordeling (formen) X antal mentees  X antal mentorer? Distriktsopdeling  Udd.tilknytning? Logistisk tidsrøver  Strategisk smart + øget samarbejde Endelig fordeling baseres på: X antal mentees på udd. = vores procentfordeling Men hvad så med indholdet? Hvad kan vi tilbyde?

5 Kontraktlige opgaver (Indholdet) Uddannelsesrelaterede problemstillinger Øget netværk på skolen Gruppementorering Forbindelser til skolens ressourcer, bl.a. lektiecafé, hjælpemidler og støtte til det faglige Gøre den unge til et mere kendt ansigt Kontakt med klasselæreren ved fravær Mulighed for akut konflikthåndtering og –mægling Støtte omkring fremmøde Øge den unges selvstændighed gennem samtaler og regelmæssig opfølgning

6 Mentorforløbet 2010 April/maj: Form & indhold skabes + justeres ad hoc Maj-juli: 1. kontakt til mentees  nye ukendte problemstillinger! Kontakt til uddannelsesinstitutionerne & orientering

7 Mentorforløbet 2010 August-oktober: 1. skoledag (hukommelsesudfordringer) Mentorsamtaler  Logistiske udfordringer –Hensyn til den unge/efter skoletid  hensyn til os/aldrig fri? Løsning: Udnyttelse af vores udd.tilknytning!! –samtaler i skoletiden ”på paller” (6 x 45 min. I træk) –fast samtalerum 1-2 x ugentligt + ”det løse på gangen” –Udnyttelse af netværk + skolens ressourcer

8 Mentorforløbet 2010 Oktober- december/januar: Fra efterårferien/uge 42 eller efter mentorens skøn: –Ændring i kontaktformen: Mentee bliver den opsøgende = demonstrere sin ’selvkørenhed’. December/januar – efter ca. ½ år: Mentorforløb afsluttes –Vi tilbagegiver den korrekt UU-vejleder

9 Uddannelsesafbrud! Hva’ gør vi så? Årsager til afbrud? Baseret på elevens ønske Baseret på skolens vurdering Fordel ved vores udd.tilknytning: Vi får kendskab til skolens politikker/afbrudsprocedurer Mulighed for at gribe den unge før faldet Tage den unge i hånden i videre færd Vi bevarer mentortilknytningen indtil mentee er i gang med ny beskæftigelse/uddannelse

10 Samme uddannelses- institution Fordele  Ulemper Ressourcemæssigt Tidsmæssigt Samarbejds-muligheder Akut beredskab Akut identificering af løsninger (fastholdelses- muligheder) Uformelle samtaler Naturlig fornemmelse for, hvad der rører sig De diplomatiske evner kan blive udfordret i balance-gangen ml. mentees og skolens lærere Afhængig af skolens ’goodwill’ (stille lokale til rådighed) + deres interne kommunika-tion og samarbejde om de unge

11 Kvalitet  Kvantitet? Hvornår gør man det ”godt nok”? 30 mentees - 30 individuelle liv - 30 særlige unge!! –Svært at skelne fra hinanden/hukommelsesudfordring! –Mentoring eller udvidet vejledning? Det muliges kunst: At konvertere mentorpakken tiltænkt få mentees til 30 unge mennesker – uden selv at få brug for en mentor! –Jo mere uddannelse, vi fik – jo dårligere samvittighed! –Vi løste udfordringen under de afsatte vilkår og rammer. Men det virkede alligevel! –Fastholdelsesprocent på 84 %

12 Forår 2011 Evaluering og implementering af nye erkendelser og viden –Mentorbrochure –Færre mentees = ønske om bedre kvalitet Mentorordningen – et dynamisk område under løbende udvikling Vi holder stadig fast…


Download ppt "Mentorordningen i UUO Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google