Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejerske - Alkoholbehandler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejerske - Alkoholbehandler"— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejerske - Alkoholbehandler
Børne- og familieperspektivet i den ambulante alkoholbehandling i Vejle Landskursus 2013 – addiktiv sygepleje Gitte A. Møller Sygeplejerske - Alkoholbehandler Tlf

2 At møde forældre som forældre i alkoholbehandlingen Se og behandle alkoholproblemer som et familieproblem

3 Børne- og familieperspektiv i behandling
mor – far ædru/clean forældre mødes som forældre hele familien og børnene skal ses, høres og støttes tværfaglig samarbejde Underretning

4 Hvilken støtte har børnene brug for!
Alkoholbehandling Hjælp til at gøre mor eller far ædru En alternativ, kvalitativ god voksenkontakt Stabilitet og forudsigelighed i hverdagen Konkrete aftaler for barnet, hvis for- ældrene er eller bliver aktivt drikkende Hjælp til at holde frikvarter Hjælp til at bearbejde og integrere erfaringer og op- levelser med forældres alkoholproblemer Socialforvaltning Dagpasning og skole

5 Alkoholbehandling i Vejle
Modtagelse/visitation Introkursus Ambulant afrusning Motiverende samtaler Afklaring af behandlingsbehov Behandlingsplan påbegyndes Indslusning fasen Psykologisk screening og psykiatrisk udredning Behandling for dobbeltbelastninger samarbejde Afrusning under indlæggelse Individuelle samtaler Par- og familiesamtaler Individuelle børnesamtaler Pårørendegruppe Antabus behandling Medicinsk behandling mod trang Intensiv dagbehandling Behandlings- fasen Døgnbehandling Individuelle samtaler Par- og familiesamtaler Efterbehandlingsgruppe Udslusnings- fasen

6 Kvalitetssikring Standarder for børne- og familieperspektivet Alkoholambulatoriet i Vejle Instrukser og vejledning for: - afdækning og overordnet vurdering af børns situation - individuelle samtaler/parsamtale - familiesamtalen - individuelle samtale med børn - tværsektorielt samarbejde med familieafdeling – procedure og samarbejdsaftaler- underretning - aftaler for samarbejdet om gravide (familieafdeling) Indsatskatalog

7 Den familieorienterede støtte Indirekte støtte til børn
inddragelse af børnenes og hele familiens perspektiv i behandlingen Pyskoedukation – rådgivning - behandling overordnet vurdering af børns situation individuelle samtaler med voksne parsamtaler pårørende- samtaler + børnesamtale pårørendegruppe pårørendes deltagelse i dagbehandling tværfagligt samarbejde undervisning – rådgivning - behandling

8 Direkte støtte til børn alkoholbehandlingen
indsigtsgivende – aflastende - støttende familiesamtaler børnesamtaler xxxxxxxxxxxx (tidligere børnegrupper) overordnet vurdering af børns situation

9 Børne- og familieperspektivet og familieorienteret indsats
Alkoholafdelingen Vejle Standarder for Børne- og familieperspektivet og familieorienteret indsats August 2013

10 Indhold: I standarderne er ændringer jf. LBK 1093 af vedr. servicelovens § om underretningsforpligtigelse - ikke indarbejdet endnu. Side Indledning………………………………………………………………………………………… 3 Standarder……………………………………………………………………………………………3 Børne- og familieperspektivet i Alkoholafdelingen ……………………………….4 Afdækning og overordnet vurdering af barnets situation og behov for støtte…………5 Individuelle samtaler med voksne og parsamtaler………………………………………………….11 Familiesamtaler………………………………………………………………………………………………………… 12 Individuelle samtaler med børn………………………………………………………………………………..13 Tværsektorielt samarbejde, herunder samarbejdsaftale med kommunernes Familieafdeling og underretningspligt………………………………………………………………………14 Procedurer…………………………………………………………………………………………..15 Procedure for journalisering, når klienter har børn………………………………………………….16 Procedure for sagsgennemgang, når klienter har børn……………………………………………17 Procedure ved udeblivelse fra behandling, når klienter har børn……………………………18 Bilag: Oversigt over samarbejdsaftaler om børnefamilier og gravide med misbrug - fra side 19


Download ppt "Sygeplejerske - Alkoholbehandler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google