Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bachelor i International virksomhedskommunikation (SIV)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bachelor i International virksomhedskommunikation (SIV)"— Præsentationens transcript:

1 Bachelor i International virksomhedskommunikation (SIV)
Sprog og International Virksomhedskommunikation Aalborg Universitet 27. oktober 2009

2 BA-uddannelse Bachelor i International virksomhedskommunikation (engelsk, fransk, spansk, tysk) 3-årig uddannelse med umiddelbar erhvervskompetence.

3 Formål At give grundlag for selvstændigt at varetage kommunikationsopgaver på fremmedsprog og dansk i internationalt orienterede virksomheder, institutioner og organisationer med anvendelse af it som hjælpemiddel At give forudsætninger for fortsatte studier på en kandidatuddannelse.

4 Uddannelsens struktur
Et kernefag (engelsk, fransk, spansk eller tysk) plus et tilvalgsfag Fællesfag Udlandsophold Valgfag Bachelorprojekt. At tage en uddannelse, hvor man lærer et sprog til fingerspidserne, er herligt, men at tage en sproglig uddannelse, hvor man samtidig får mulighed for at tilføje et tilvalgsfag inden for et andet område, er en rigtig god mulighed. Mange vælger uddannelsen, fordi den beskæftiger sig med de fagområder, der interesserer mange unge, og fordi den med sine it- og kommunikationsfag eller med muligheden for at få kompetence i to sprog eller kinesiske områdestudier/organisation/ledelse åbner mange karrieremæssige døre i erhvervslivet. Mange efterlyser faktisk kompetencer i andre sprog end engelsk, og i mange jobannoncer ser vi eksempler på, at man udover den sproglige kompetence også søger folk med kompetencer inden for it og kommunikation/organisation/ledelse. Vælger man organisation/ledelse som tilvalg, får man desuden nogle kompetencer på engelsk inden for organisation/ledelse idet tilvalget foregår på engelsk.

5 Tilvalgsfag Et andet fremmedsprog (engelsk, fransk, spansk eller tysk)
It og kommunikation Kinesiske områdestudier Organisation og ledelse.

6 Opbygning 1.-3. semester: Kernefag (engelsk, fransk, spansk eller tysk) plus fællesfag (valg af tilvalgsfaget sker i løbet af 3. semester) 4. semester: udlandsophold eller opgaver på universitetet i Aalborg 5.-6. semester: Tilvalgsfag og bachelorprojekt.

7 Faglige fokusområder: fremmedsprog som kernefag
Grammatik Skriftlig sprogproduktion Mundtlig sprogfærdighed Virksomhedskommunikation Kultur- og samfundsforhold Erhvervs- og markedsforhold Fagsprog (juridisk og teknisk fagkommunikation + interkulturel markedskommunikation)

8 Fællesfag Almen basisgrammatik (1. semester) Problembaseret læring
Interkulturel kommunikation og kulturteori (1. semester) International marketing (1. semester) Virksomhedsforståelse (1. semester) It-værktøjer (1. semester) Dansk erhvervskommunikation (1. semester) Sprogbrugsanalyse (2. semester) Videnskabsteori ( semester) Internationale markedsforhold (2. semester) Erhvervsret (2. semester) Programmer: Officepakken: Access, Exel, PowerPoint, Publisher (alle studerende). Se udskrift fra nettet for de øvrige fag + studieordningen.

9 Tilvalgsfag: 2. fremmedsprog (5.-6. semester)
Grammatik Skriftlig sprogproduktion Mundtlig sprogfærdighed Virksomhedskommunikation Kultur- og samfundsforhold Erhvervs- og markedsforhold Interkulturel markedskommunikation.

10 Tilvalgsfag: It og kommunikation (5.-6. semester)
IT-fag Grafiske værktøjer (DtP og billedbehandling) (Adobe Photoshop, Adobe Indesign, farvelære, grafikformater mv.) Webdesign (html-editorer, DreamWeaver mv.) Databaser og webdesign Kommunikationsfag Semiotik Medieanalyse Fagjournalistik Interpersonel kommunikation Praktisk organisationskommunikation Retorik og mundtlig formidling. Programmer: desuden Dtp (inDesign, billedbehandling: photoshop). Hjemmesidekonstruktion: DreamWeaver.

11 Tilvalgsfag: Organisation og ledelse (5.-6. semester)
Ledelse og kommunikation HRM (Human Ressources Management): Ledelse i organisationer Diversity management Forandrings- og projektledelse Retorik og mundtlig formidling CSR (Corporate Social Responsibility) (Virksomhedens sociale ansvar) Styring og ansvarlighed Styring og afrapportering af virksomhedens samfundsmæssige ansvar Ikke-finansiel afrapportering

12 Tilvalgsfag: Kinesiske områdestudier (5. – 6. semester)
Kinesisk sprogforståelse (mandarin) (Udtale, grammatik, ordforråd, kulturelle og sproglige kommunikative koder) Kinesisk kultur (religion og filosofi: introduktion til konfucianisme, taoisme og buddhisme, introduktion til Feng Shui (qi – yin – yang); (kinesisk æstetik: visuelle kunstformer, klassisk og moderne arkitektur, digtning); (interaktion: det kinesiske syn på organisationer, ritualer og selvforståelse, Østens syn på Vesten – og Vestens syn på østen) Kinesiske samfundsforhold og økonomiske forhold (hovedtankerne i Kinas klassiske periode, de vigtigste historiske og socio-kulturelle processer i det moderne Kina, de vigtigste økonomiske og politiske processer, som har påvirket Kinas nuværende form; Kinas aktuelle økonomiske udvikling).

13 Valgfag på 3. semester Interkulturel markedskommunikation i praksis (engelsk, fransk, spansk, tysk) Moderne litteratur (engelsk, fransk, spansk, tysk) Aktuelle debatemner (fransk, spansk, tysk) Kinesiske samfundsforhold (foregår på engelsk, kræver B-niveau i engelsk)

14 Karrieremuligheder Eksportmedarbejder Kommunikationsmedarbejder
Informationsmedarbejder Projektmedarbejder Salgsmedarbejder Marketingmedarbejder Kulturformidler Sproglig medarbejder HR medarbejder Redaktionsmedarbejder. Vis oh med udvalgte jobannoncer.

15 Overbygningsmuligheder
Kandidatuddannelsen i Sprog og International Virksomhedskommunikation (SIV) (engelsk, fransk, spansk, tysk) (specialisering i PR og international markedskommunikation, Spansk med fokus på Spanien og Latinamerika kombineret med PR og international markedskommunikation) Kandidatuddannelsen i Communication, Culture og Globalization (CCG) (kun engelsk) Kandidatuddannelsen i Kommunikation Europæiske studier Kandidatuddannelsen i Informationsarkitektur (Cand. it) Cand.ling.merc.-uddannelserne (Handelshøjskolen i Århus og København) Og mange flere …….

16 Hvad adskiller os fra andre sproguddannelser?
Stærk kombination af teori og praksis Stærk orientering mod erhvervslivet (sprog/marketing/markedskommunikation) Bred uddannelse med mange fagområder It-undervisning er integreret Erhvervslivet kender uddannelsen BA med direkte erhvervskompetence.

17 Hvad laver vi på 1. semester?
Introducerende forelæsninger (fælles): Almen basisgrammatik Interkulturel kommunikation og kulturteo Projektmetode Marketing/virksomhedsforståelse It-værktøjer Dansk erhvervskommunikation Kurser på fremmedsprogene (alle): Virksomhedskommunikation Grammatik Skriftlig sprogproduktion Mundtlig sprogfærdighed Kultur og samfundsforhold Projektarbejde ex: Hvorfor betragtes og markedsføres Havarti-produktet som et luksusprodukt i USA og ikke i Danmark? Interkulturelle forskelle i Lego’s markedskommunikation USA/Danmark (forskelle i produktbrochurers beskrivelser af ungdom/barndom/pædagogik og leg). McDonald’s kommunikation med tweens inden for sundhed (sammenligning DK/England) Har den nye familiepolitik i Tyskland medført en kulturkamp i landet?

18 Udlandsophold på 4. semester
En oplagt chance for at prøve dit sprog af i praksis Fagligt input og viden om samfund og dagligdag i opholdslandet Sociale kontakter i udlandet Interkulturel erfaring Mulighed for ophold ved universiteter i Frankrig, Belgien, Canada, Tyskland, England, USA, Kina, Hong Kong, Sydamerika og Spanien Du får hjælp til det økonomiske (SU plus legater) og det praktiske via din internationale koordinator.

19 Flere oplysninger om SIV
Intern kommunikation foregår via hjemmesiden: SIV’s hjemmeside: Aalborg Universitets Studieguide: Studieguiden i papirudgave (udkommer i løbet af efteråret og kan bestilles på Studievejledningen).


Download ppt "Bachelor i International virksomhedskommunikation (SIV)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google