Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus."— Præsentationens transcript:

1 AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer 1

2 Initiativets historie Dokumenter: Udviklingsplan for biblioteksområdet ved Aarhus Universitet (november 2007) Visionspapir (april 2008) Status og baggrundsrids for arbejdsgruppe omkring mulighederne for et samarbejde mellem AU bibliotekerne om integration i AU læringsmiljøer – konkrete forslag til iværksættelse af initiativ (august 2008) Behandlet på tidligere AU biblioteksudvalgsmøder, senest 22.1.2009, som har udbedt sig løbende status Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet Dias 2

3 Initiativets historie ”Initiativet ”AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer” tager overordnet afsæt i de indholdsressourcer, som AU bibliotekerne køber adgang og har et grundlæggende kendskab til benyttelsen af samt AU bibliotekernes viden om metoder til at håndtere information i læreprocessen (informationskompetence), AU bibliotekerne kan således, i et samarbejde med de faglige miljøer ved AU, medvirke til at styrke de studerendes informationskompetence, herunder kendskab til de respektive kernefaglige informationsressourcer”. (Visionspapir april 2008) Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet Dias 3

4 Initiativets historie ”Initiativet tager udgangspunkt i ”Udviklingsplan for biblioteksområdet ved Aarhus Universitet” hvori er beskrevet mission og vision for området. Herunder at: ”Bibliotekerne er et informations, lærings- og kommunikationsmæssigt aktiv for Aarhus Universitets forskning, uddannelse og videnspredning. Bibliotekerne er videncentre og leverer information, der hjælper Aarhus Universitet til at nå sine opstillede mål.” (Visionspapir april 2008 og Udviklingsplan for biblioteksområdet ved Aarhus Universitet november 2007) Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet Dias 4

5 Initiativets historie ”Endelig er der identificeret en række indsatsområdet, hvoraf vi nævner de for denne sammenhæng særligt relevante Det attraktive studiemiljø Bibliotekernes integration i læring Det virtuelle bibliotek og ikke mindst Kompetenceudvikling til fremme af biblioteksfællesskabet” (Visionspapir april 2008 og Udviklingsplan for biblioteksområdet ved Aarhus Universitet november 2007) Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet Dias 5

6 Initiativets historie Hvordan skaber vi fælles udvikling på området? ”Hvordan kan Århus Universitets biblioteker videndele og skabe synergi med baggrund i de tiltag som allerede er taget og drives i spændingsfeltet mellem bibliotek og uddannelse?” (Visionspapir april 2008) Initiativet anbefalede netværksorganisering frem for etablering af faste arbejdsgrupper. Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet Dias 6

7 Temadag 10.12.08 ”En opgave for netværket kunne således være sammen generere en idebank til kommende projekter (internt eller eksternt finansieret) og således bane vej for konkret igangsætning af initativer som det enkelte bibliotek har lyst til at sætte i værk, men ikke kan løfte alene.” ”Kick off for et netværkssamarbejde omkring bibliotek og uddannelse kunne være et fælles arrangement.” (Visionspapir april 2008) Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet Dias 7

8 Temadag 10.12.08 Krealab forestod denne dag finansieret af SB 38 personer deltog – bred repræsentation fra AU biblioteker Generation af idebank til projektemner og hvert projektemne fik ansvarlig tovholder Enighed om et fællesmøde i foråret 2009 hvis og kun hvis en række af temaerne skulle vise sig levedygtige Tovholdere ansvarlige for de enkelte grupper – energien ligger her. Koordinatorer (Jette Bohn, Æstetikbiblioteket og Karen Harbo, ASB Bibliotek) har overblik, men driver ikke Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet Dias 8

9 Levedygtige temaer – præsenteres og diskuteres på møde 27.5.09 Leg og læring (AU biblioteker, HiH, DPB, ASB Bibliotek) Kreativt læringsrum (DPB ++) Videndeling i netværk – med fokus på bibliotekernes undervisningspraksis (AU biblioteker, SB, ASB Bibliotek) Formidling af e-ressourcer (SB, ASB bibliotek ++) Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet Dias 9

10 Levedygtige temaer – præsenteres og diskuteres på møde 27.5.09 Leg og læring (AU biblioteker, HiH, DPB, ASB Bibliotek + kontakt til biblioteket ved Arkitektskolen i Aarhus, Det Humanistiske fakultetsbibliotek, KB samt CBS bibliotek) Udvikling af et informationskompetence-spil Gruppen har rådført sig med spiludviklere på Institut for Informations- og Medievidenskab (IMV) Mht. finansiering barsler gruppen med en DEFF-ansøgning – og er derfor i gang med at lave projektbeskrivelse, spiludviklingsforløb, tidsplan, budget mv. Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet Dias 10

11 Levedygtige temaer – præsenteres og diskuteres på møde 27.5.09 Kreativt læringsrum (DPB ++) Vi er overbevist over, at biblioteket er et fantastisk eksempel på læring, og mere end det, på mange forskellige slags læring.. at samle viden og erfaring om de forskellige typer læring, der kan foregå på et bibliotek. Ved at tale med de forskellige aktører i vores dagligdag, vil det blive muligt at anskueliggøre disse læringsprocesser og finde fælles kriterier, som gør læringen succesfuld. Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet Dias 11

12 Levedygtige temaer – præsenteres og diskuteres på møde 27.5.09 Videndeling i netværk – med fokus på bibliotekernes undervisningspraksis (AU biblioteker, SB, ASB Bibliotek) Samarbejdet, som omfatter videndeling om undervisningsforløb og –materiale, gæstedeltagelse i undervisning, inspirationsudveksling mm understøttes virtuelt i en wiki, som er oprettet til formålet Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet Dias 12

13 Levedygtige temaer – præsenteres og diskuteres på møde 27.5.09 Formidling af e-ressourcer (SB, ASB bibliotek ++) Hvordan kan vi, Aarhus Universitets Biblioteker, forbedre formidlingen af vores e-ressourcer? Hvordan kan vi videndele omkring dette? Hvordan kan vi bruge hinandens kompetencer på tværs af AU? Hvor kan vi samarbejde? – I hvilke sammenhænge/hvilke medier? Netværkssamarbejde omkring præsentation og formidling af ressourcer på Aarhus Universitets Biblioteker? Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet Dias 13

14 Perspektivering – det lange træk! Initiativet er således udmøntet i en række konkrete tværgående projekter, som arbejder målrettet med AU bibliotekernes service og support af AU læringsmiljøer = her vendes blikket mod brugerne Initiativet understøtter det faglige samarbejde og kollegaskab internt i AU bibliotekerne = her vendes blikket ind i organisationen Aarhus Universitets biblioteker = i sidste ende til gavn for brugerne Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet Dias 14

15 AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Tak for opmærksomheden! Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus Universitet AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer!? 15


Download ppt "AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Karen Harbo, ASB bibliotek, Aarhus."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google