Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velfærdsturisme og social dumping Anette Borchorst

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velfærdsturisme og social dumping Anette Borchorst"— Præsentationens transcript:

1 Velfærdsturisme og social dumping Anette Borchorst
DEO Er der arbejde til alle? 11. marts kl – 18.30, Hovedbiblioteket

2 Baggrund Jacques Delors i slutningen af 1980’erne: argumenter for en social overbygning til det indre marked Social dumping Social turisme Fænomenerne kan kædes sammen

3 Socialpolitik og fordelingspolitik et nøgletema for regeringer
Maastricht traktaten giver den enkelte medlemsstat mulighed for at føre sin egen fordelingspolitik og for at opretholde eller forbedre sin sociale standard Edinburghaftalen,Danmark, 1993 - Harmonisering Koordinering Strudsetaktikken: EU har ingen indflydelse på danske velfærdsydelser…. Efterlønssagen 1998

4 Der er tale om gamle EU regler
1968 Forordning 1612/68 Ligebehandling af arbejdere Ligebehandling af arbejdere fra alle medlemsstater 1971 Forordning 1408/71 Vandrende arbejdstageres rettigheder (883/04) Aggregeringsprincip Eskportabilitetsprincip Modtagerkreds: Arbejdstagere→familiemedlemmer, selvstændige og familie, deltidsarbejdende, studerende, pensionister og arbejdsløse Ydelser: sygdom, moderskab, arbejdsmiljørettigheder, erhvervhervssygdomme, invaliditet, dødsfald, arbejdsløshed, familieydelser

5 Dansk retstradition har det svært med EU domstolens rolle
Flertalsdemokrati: Intet over eller ved siden af Folketinget Domstolene tilbagetrukket rolle Der må ikke sættes grænser for flertallets ret til at bestemme Svag tradition for, at domstolene kontrollerer lovgivningsmagten

6 Højpolitiseret tema lige nu
Østudvidelsen og ophævelse af overgangsordninger Finanskrisen og nedskæringer på velfærdsydelserne generelt Spillet mellem partierne: krydsende konfliktlinier +- universelle velfærdsydelser +- mere EU regulering

7 Rapport fra EU Kommissionen 2013 Østrig, Frankrig, Holland, Spanien, Storbrittanien
Kun meget få EU-borgere uden arbejde flytter til andre EU-lande EU-borgere, der flytter til andre EU-lande har i gennemsnit en højere beskæftigelsesfrekvens end den gennemsnitlige frekvens i det nye land Langt størstedelen af EU-borgere, der flytter til et andet EU-land, flytter på grund af arbejde Andelen af erhvervsaktive EU-borgere, der flytter, er steget over over de seneste syv år CF GHK in association with Milieu Ltd (Oct. 2014). , A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of non-active intra-EU migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence,

8 De universelle ydelser er truet
Hvad er problemet, hvad er løsningen? - Strudsetaktikken går ikke mere Nye danske forbehold Øget kontrol med brugen af velfærdsydelser Forhandlinger med EU domstolen (og kommissionen) Tilpasning af danske ydelser til EU retten


Download ppt "Velfærdsturisme og social dumping Anette Borchorst"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google