Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

At arbejde med evalueringskriterier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "At arbejde med evalueringskriterier"— Præsentationens transcript:

1 At arbejde med evalueringskriterier
Mi’janne Juul Jensen Kongsholm Gymnasium & HF

2 ”Generelt synes jeg at der er for lidt tid til at arbejde med opgaverne i skolen også, for der er mange fra min klasse i hvert fald der ikke rigtigt forstår hvad opgaverne går ud på” 3.g.-elev – stx 2008

3 1.n’s kvalitetskriterier for det gode mundtlige oplæg
Tale højt og tydeligt Ikke tale i fagsprog Variere sprog og stemmeføring Have øjenkontakt med publikum Være engageret Bruge kropssprog Være velforberedt 

4 1.n’s reviderede kvalitetskriterier for det gode mundtlige oplæg 24/8/2011
 Indhold: Klart synspunkt Begrunde/argumentere for synspunktet Spændende og relevant for modtagergruppen Klar struktur/rød tråd Sprog: Indrette sit sprog på modtagergruppen og bruge eksempler fra modtagernes verden Tale højt, tydeligt og roligt Tale kort og præcist   Fremtræden: Have øjenkontakt med publikum Bruge kropssprog og variere stemmeføring Engagement Have styr på sit stof og være velforberedt (ikke læse op)

5 Matematik Den gode tekstopgavebesvarelse
Præsenterer i eget sprog, hvad opgavens formål er – ”Opgaven handler om… Oplyser om, hvilke informationer, der kan hentes i teksten, og hvilke(n) information(er), der skal findes – ”Vi får oplyst at… Vi skal finde...” Oplyser om, hvilken type matematik/formler, der skal anvendes – ”Vi anvender formlen…” Sætter tal ind i formlen og regner Konkluderer i forhold til opgavens formål – i eget sprog – ”Dvs….”

6 Mundtligt oplæg Som forberedelse til næste modul skal du forberede et kort oplæg om en problemstilling, der optager dig. Dit oplæg skal vare ca. 3 minutter. Dit oplæg skal indeholde En kort introduktion til den sag/det problemfelt, du vil tale om: For tiden taler man meget om…. Det har længe været på forsiden i medierne, at….. Et klart synspunkt i sagen: Min holdning i denne sag er, at…. En eller flere begrundelser for, at du mener, som du mener: for det første fordi….for det andet fordi…. En afslutning med et konkret forslag til, hvad man kan gøre ved problemet: Derfor bør vi nu ……. Lav dig et stikordspapir, så du har noget at støtte dig til, og øv dig nogle gange på dit oplæg – måske foran spejlet!. Vær opmærksom på at indrette dit sprog efter din modtagergruppe, og vær opmærksom på dit kropssprog.

7 Matematik Den gode tekstopgavebesvarelse
Opgaven handler om sammenhængen mellem en ørreds længde og dens vægt. (præsenterer i eget sprog, hvad opgavens formål er) Vi kender regneforskriften for potensfunktionen y = 0,00769 * x^3,10, hvor x er længden og y er vægten. (oplyser om, hvilken type matematik, der skal anvendes, og angiver hvilke formler, der skal anvendes) a) Vi skal bestemme vægten af en ørred, når vi kender længden , (oplyser om, hvilke informationer, der kan hentes i teksten, og hvilke(n) information(er), der skal findes) så vi indsætter 30 ind på x’s plads i regneforskriften: y = 0,00769 * 30^3,10 = 291,744 (sætter tal ind i formlen og regner) Dvs. en 30cm lang ørred vejer ca. 292 gram. (konkluderer i forhold til opgavens formål – i eget sprog)

8 Stilladsering af opgaver
Ellen Krogh (red.): ”Videnskabsretorik og skrivedidaktik”, Gymnasiepædagogik 77, 2010 Stilladserede instruktioner: Naturgeografi: Klimaopgave: omfattende opgaveformulering samt genrestillads om rapportens form Dansk: analyse og fortolkning: undersøgelsesproces, strukturering af opgaven, kvalitetskriterier for opgaven

9 Stilladsering af opgaver
Skabeloner for opgavegenrer: Fysik: ”kogebog” i fysikrapport Samfundsfag: sammenligningen, notatet + ”ledesætninger” Engelsk: ”essay” – Topic sentence – supporting sentence 1,2,3 – concluding sentence Lasse Ørum Wikman , Silkeborg Gymnasium: ”Genrebevidsthed og progression gennem stilladsering”

10 Meddigtningsopgave Genskriv/gendigt 2. del af uddraget af Juliane Preisler: ”Du lille” Men, men, men – du skal skrive novellen med en af de to drenges synsvinkel og gengive, hvordan han oplever mødet med pigen, hvordan han betragter hende, hvad han tænker… Du skal skrive i 3. person – ligesom Juliane Preisler gør det: Altså: Han undrede sig over – han følte – han rettede sig op… Du skal krydre beskrivelsen med karakteriserende, konkrete detaljer fx om påklædning, kropsholdning, ansigtsudtryk – sådan som vi så det i beskrivelsen af pigen. Og du skal indlægge et par replikker, der viser noget om din hovedperson Detaljer, der taler til vores sanser, gør teksten levende, så læseren kan se personen/situationen for sig. 

11 Respons Noter mindst et sted, som du synes er vellykket, og begrund dit valg Hvad er hovedtanken i teksten? Altså hvilket indtryk ønsker forfatteren at give os af drengen? Ligger synsvinklen hos drengen gennem hele teksten, som den skal? Vis det med et eller flere konkrete eksempler i teksten Er der konkrete karakteriserende detaljer? Nævn mindst en: Er der replikker, der fortæller noget om drengen? Giv mindst et eksempel Giv mindst et konkret forslag til forbedring: Noget der skal ud – ind – uddybes – flyttes - ……

12 2.x’ responsark til essayet
Fælles beslutning: alle svar skal begrundes Hvad er skriveideen, og hvordan kan man se den som rød tråd? Hvordan er strukturen i/opbygningen af teksten? Hvordan foldes argumentationen ud. Tjek om der er belæg knyttet til påstande, og kig efter ”abstraktionsstige”. Hvordan hænger afsnittene sammen? Find krogene Hvordan virker sproget? Kan man mærke, at det er et menneske med noget på hjerte, der har viden om sit emne? Åbningen? Fængende fx med lille scene/situation, der viser problemstillingen? Er der spark i afslutningen? Andre forbedringsforslag?

13 Fokuseret retning Annoncere fokus på bestemte faglige aspekter og kun kommentere disse Lade eleverne aflevere 3 responsønsker sammen med 1. udkast og kun forholde sig til dem Prioritere bestemte fejltyper og følge rettelser i én opgave op i den næste Rette sprogfejl i et enkelt afsnit og fokusere på indholdskommentarer i øvrigt

14 Refleksionen som didaktisk genre
Et reflekterende tilbageblik – der fører til Formulering af ny erfaring – som muliggør Forandring Fokus på : Genrekundskab: hvad har jeg lært om denne genre? Skriveproces: hvad gjorde jeg og hvorfor? Produkt: hvordan blev resultatet?

15 Refleksionsskrivning
Morten: ”2.udkast var bedre, fik rettet de ting som ikke var som de skulle være” Magnus: ” I 2. udkast er jeg glad for at det lykkedes med vinklen og den røde tråd. Jeg fik også mere orden i teksten ved de 2 mellemrubrikker. Og så er jeg glad for, at mit billedskabende sprog virkede”


Download ppt "At arbejde med evalueringskriterier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google