Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sidste nyt om Fusarium i korn og majs

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sidste nyt om Fusarium i korn og majs"— Præsentationens transcript:

1 Sidste nyt om Fusarium i korn og majs
Ghita Cordsen Nielsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

2 Aksfusarium i hvede

3 Monitering af fusarium-toksiner i hvede
Ca hvedeprøver undersøges i for 5 Fusariumtoksiner: DON (deoxynivalenol), nivalenol (NIV), ZEA (zearalenon), T-2 og HT-2.

4 Fusarium-monitering – hvorfor?
1) Fusarium-toksiner nedsætter tilvæksten (DON) og kan give reproduktionsproblemer (ZEA).

5 EFFEKT AF DON PÅ GRISES FODER-OPTAGELSE
20 40 60 80 100 16 14 12 10 8 6 4 2 DON i foder (ppm) ( D’Mello et al., 1999)

6 Fusarium-monitering – hvorfor?
2) Der er fastsat grænseværdier for fusariumtoksiner i EU i korn til human ernæring, og grænseværdier diskuteres i korn til foder.

7 Grænseværdier pr. 1.juli 2006 for uforarbejdet korn til levnedsmidler
DON: µg/kg, havre µg. ZEA: 100 µg/kg. Grænseværdierne for Fusariumtoksiner i korn til human ernæring har været i høring i flere omgange. Nu lader det til, at ovenstående kunne blive slutresultatet. Når reglerne træder i kraft, kan hveden ikke afsættes til brødhvede ved over 1250 µg/kg DON og over 100 µg/kg ZEA.

8 Grænseværdier til foder tidligst i 2008
MEN der bliver såkaldte vejledende grænseværdier indtil 2008. Man ønsker at vide mere bl.a om årsvariationen, før man fastsætter grænseværdier for fusarium-toksiner til foder i EU.

9 Vejledende grænseværdier i dag, Landsudvalget for Svin
Max µg/kg DON i fuldfoder til smågrise. Max DON i fuldfoder til store svin. Max. 250 µg/kg ZEA i fuldfoder til søer og slagtesvin. Max. 50 µg/kg ZEA i fuldfoder til smågrise og polte. Landsudvalget for Svin har allerede i flere år haft retningslinier for indhold af Fusariumtoksiner i grisefoder. Her ses de nuværende anbefalinger fra Landsudvalget for Svin. For ZEA er det de samme grænseværdier, som er foreslået i høringen. Grænserne for DON er dog højere end forslaget.

10 Prøveudtagning hvede Tilfældigt i landsforsøg med svampebekæmpelse
Derudover nogle ”risiko prøver”: Forfrugt majs (max. 2 pct. af arealet) Forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning (ca. 3 pct. af arealet) Reduceret jordbearbejdning (ca. 10 pct. af arealet)

11 Smittebetingelser i ? Relativ gode smittebetingelser for Fusarium i 2003 og 2004. Dårlige smittebetingelser i 2005.

12 Udbredelse i vinterhvede
Toksin Pct. prøver med fund 2003 2004 2005 DON 99 94 ZEA 18 63 46 HT-2 4 8 15 T-2 7 2 I alt 288 prøver undersøgt i

13 Moniteringen 2003-2005: DON, μg/kg Pløjede marker, pct. prøver
Reduceret jordbearb., pct. prøver 2003 2004 2005 Op til 1.250 84 93 100 70 65 87 Over 1.250 15 7 30 35 13

14 Moniteringen 2003-2005: ZEA, μg/kg Pløjede marker, pct. prøver
Reduceret jordbearb., pct. prøver 2003 2004 2005 Op til 200 99 94 100 91 61 Over 200 1 7 9 39

15 Følgende oplysninger indhentes:
Sort Sådato Forfrugt Jordbearbejdning Svampebehandling Vækstregulering Roundup behandling Lejesæd Nedbør Halmrester (fra 2005)

16 Smittekilder Planterester fra korn og majs.
Nabomarker med forfrugt majs. Jord (op til 8 – 9 år som hvilesporer). Udsæd.

17 Fusariumtoksin DON, i hvede 2003-2004
18.835 DON µg/kg 1.250 Forfrugt:

18 Det ”værste” i prioriteret rækkefølge:
Forfrugt majs og pløjefri Forfrugt majs og pløjning Forfrugt hvede og pløjefri Forfrugt korn og pløjefri + +

19 Krav ved forfrugt korn og samtidig reduceret jordbearbejdning
Efterlad så få planterester som muligt efter forfrugten. Dyrk de mindst modtagelige hvedesorter. Anvend Folicur/Juventus, hvis fugtigt under blomstring.

20 Betydning af halmrester fra forfrugten
I moniteringen i 2005 ingen effekt af plus minus fjernelse af halm ved reduceret jordbearbejdning og forfrugt korn. 1 landsforsøg 2005 med og uden fjernelse af halm ved reduceret jordbearbejdning og forfrugt hvede, viste ingen forskel på DON-indhold.

21 1 landsforsøg 2005 Jordbearbejdning DON, µg/kg Pløjning 376 Pløjefri
1054 Reduceret, 1 harvn. 553 Reduceret, 2 harvn. 597

22 Sorternes modtagelighed
1) Mindre modtagelige 2) Moderat modtagelige 3) Moderat til meget modtagelige 4) Meget modtagelige Globus, Tommi, Skalmeje. Hattrick, Patrel, Abika, Vip, Bill, Grommit, Cardos, Biscay. Tulsa, Samyl, Ambition, Robigus, Solist, Smuggler, Opus. Lexus, Glasgow, Perfector, Symbol, Ritmo, Tritex, Deben. (Kilde: DJF)

23 Sorternes modtagelighed (tyske data „Beschreibenden Sortenlisten“ 1991 - 2004)
1-9 skala, 9 mest modt. 7 6 5 4 3 2

24

25 Midler med nogen effekt mod Fusarium
Folicur og Juventus. Proline måske til sæson 2006: Normaldosering 0,8 l/ha. Et triazol ligesom f.eks Opus, Folicur, Tilt. Ligeså god som Opus ved Septoriabekæmpelse i hvede. Vil blive meget anvendt ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning pga god effekt på både Septoria, hvedebladplet og rimelig god effekt på aksfusarium.

26 DON og sprøjtning, 4 landsforsøg 2005
DON, µg/kg 1.200 1.000 800 600 400 200 Ubehandlet 0,25 l Opera 0,25 l Opera 0,2 Proline 0,2 Proline 0,6 Proline 0,25 Opera 0,5 Folicur Alle led behandlet i st og 61-65

27 Konklusion Fusariumsprøjtning hvede
Anbefales kun i risikomarker d.v.s ved forfrugt majs (frarådes) eller forfrugt hvede og samtidig red. jordbearbejdning og sorten i sortsgruppe 2-4. Anbefales i risikomarker kun, hvis det er fugtigt omkring blomstring. Sprøjtning skal ske i løbet af de 7 dage, hvor hveden blomstrer.

28 Konklusion Fusariumsprøjtning, fortsat
Jo højere dosis jo bedre effekt. Halv dosis anbefales. Udfør en delt akssprøjtning og anvend 0,5 l/ha Folicur/Juventus eller 0,4 l/ha Proline ved den sidste behandling under blomstring. Proline foretrækkes, fordi der opnås bedre effekt på hvedebladplet og Septoria.

29 Twin-cap dyser (30 grader fremad hhv. 30 grader bagud)
Twin-cap dyser (30 grader fremad hhv. 30 grader bagud). Vinkling giver øget afsætning på aks og lodrette flader og mindre på jorden.

30 Elisa-test (DON, ZEA,T-2)
Steins, Analycen. kr (svar efter 24 timer til 14 dage).

31 Fusarium i byg

32 DON i kornarter 2005 Gns. indhold DON, µg/kg 450 400 350 300 250 200
150 100 50 Hvede (288 pr.) Triticale (19 pr.) Vårbyg (26 pr.)

33 DON ug/kg - Medianværdi
350 Triticale n=63 Hvede n=110 300 n=284 n=66 n=309 250 n=111 200 DON ug/kg - Medianværdi n=266 n=437 150 100 n=94 n=284 n=293 n=24 50 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (Tyske data)

34 Fusarium i majs Fusarium i majs ses ofte i kolbespidsen, hvor svøbet ikke dækker. Fusarium giver en rød eller hvid belægning og aldrig en sort belægning.Der ses også tit en Fusariumbelægning på knæene.

35 Fusarium er en marksvamp
Breder sig kun ved over pct. vand og tilstedeværelse af ilt. I ensilagestakke med majs kan fusarium kun brede sig, hvis der er ilt til rådighed. I kornlagre tilstræbes, at fugtigheden hurtigt kommer ned omkring 15 pct. vand.

36 Monitering majsensilage
Ca. 60 prøver af majsensilage udtaget ved høst moniteres i for DON (deoxynivalenol), nivalenol (NIV), ZEA (zearalenon), T-2 og HT-2 samt fumonisin FB1 og FB 2.

37 Følgende oplysninger indhentes for majsensilage
JB-nr. Sort Sådato Forfrugt Hypp. af majsdyrkn. Jordbearbejdning Gødskning Vanding Lejesæd Evt. stress Høstdato Nedbør

38 Foreslåede grænseværdier EU, kvæg
5.000 µg/kg DON (5500 µg/kg tørstof) i foderblandinger til malkekvæg og kalve. 500 µg/kg ZEA (570 µg/kg tørstof).

39

40 2004

41 Dyrkningsteknik og Fusarium
I majs kun signifikante sammenhænge mellem DON og sorter. Indtil videre ingen specifikke anbefalinger mht dyrkningsteknik i majs med henblik på reduktion af Fusarium.

42 Lagersvampe i ensilage er sandsynligvis et større problem end Fusarium
Penicillium roqueforti Aspergillus fumigatus Foto: Helle Kalkrup, Hedens og Fjordens Landbrugscenter I/S Foto: Ole Nielsen, LandboNord


Download ppt "Sidste nyt om Fusarium i korn og majs"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google