Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En evidensbaseret klinisk oversigtsartikel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En evidensbaseret klinisk oversigtsartikel"— Præsentationens transcript:

1 En evidensbaseret klinisk oversigtsartikel
Hvad er sidste nyt i antibiotisk behandling af akut otitis media hos børn i almen praksis En evidensbaseret klinisk oversigtsartikel

2 AOM Diagnose -Elementer i diagnosen
Nyligt, ofte akut opståede kliniske tegn og symptomer på mellemøre inflammation og mellemøre efusion (ME) 2. Tegn på ME kan være: a. Frembuling af trommehinde b. Begrænset eller fraværende bevægelighed af trommehinde c. Otorrhoea d. Væskespejl bag trommehinde Tegn eller symptomer på mellemøre inflammation kan være: a. Udtalt rødme af trommehinde. b. Udtalte øresmerter (Smerter der tydeligt vanskeliggør normale aktiviteter eller søvn)

3 Cochrane 2004 I 2004 blev Cochrane reviewet ”Antibiotics for acute
otitis media in children”1 publiceret på baggrund af Litteratur til og med 2003. ”Antibiotics shorten the course of otitis media”. ”…most cases spontaneously remit with no complications and the NNT is about 15.” ”… management should emphasize advice about analgesia and the limited role of antibiotics.” 1. Glasziou PP, Del Mar C, Sanders S, Hayem M. Antibiotics for acute otitis media in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD DOI: / CD pub2

4 Metode Litteratursøgning:
På Medline blev den 6. november 2008 søgt litteratur omkring behandling af AOM hos børn. Søgningen blev lavet som en opdatering af Cochrane studiet fra 2003 Artikler med klinisk betydende endpoints blev vægtet højt, mens de der havde surrogat endpoints blev medtaget, men vægtet lavt. Artikelskabelon: ”How to Write an Evidence-based Clinical Review Article”, American Family Physician 2002

5 Resultater 6 artikler: 2 meta-analyser, 3 RCT, 1 noninferioritetsforsøg. 4 nye interventionsstudier siden 2004, hvoraf 2 var for antibiotika versus placebo ved AOM og 2 omhandler behandlingsstrategi WAS /WW (Wait And See / Watchfull Wait).

6 Resultater Rovers et al. 2006: “Antibiotics for acute otitis media: a meta-analysis with individiual patient data”, 1643 børn i alderen 6 mdr til 12 år. Amoxicillin vs. placebo Resultater: Smerte dage: < 2 år : ARR 12% NNT 9; > 2 år ARR 10% NNT 10 < 2 år : UAOM ARR 2% NNT 50, BAOM ARR 23% NNT 5 > 2 år : UAOM ARR 4% NNT 25, BAOM ARR 13% NNT 8 +otorrhea: ARR 36% NNT 3 (og eller feber) McCormick DP et al 2005: “Nonsevere Acute Otitis Media: A Clinical Trial Comparing Outcomes of Watchful Waiting Versus Immediate Antibiotic Treatment”. 223 børn 6 mdr -12 år. Amoxicillin vs. WW. Resultater: Ingen forskel i forældre tilfredshed, lidt hurtigere symptomlindring specielt hos børn under 2 år i ABX arm, mindre brug af smerte stillende. Der var absolut risikoreduktion i behandlingssvigt på 16% i ABX arm NNT 6. Ingen forskel i aldersgrupperne.

7 Anbefalinger - Børn med bilateral AOM eller otorrhoea skal have antibiotika umiddelbart. - Børn over 6 måneder som har temperatur under 39, ikke har svær ørepine eller ikke haft otit indenfor de sidste 30 dage, og højest fremstår let påvirkede kan ses an (WW) eller kan ses an med recept på antibiotika og god instruks (WASP).

8 Konklusioner Sikker diagnose af AOM er af højeste vigtighed.
Tympanometri eller pneumotoskopi indgår heri. - Forældretilfredshed og antal af sygedage var den samme i WW gruppe som i antibiotikabehandlede gruppe.

9 Hvad har vi lært ?

10 Forskningstræning -Hvad har vi lært
Søge på PubMed. Vurdere relevans og kvalitet af artikel. Benytte forskningsbibliotekar. Systematisk logbog ved sortering af litteratur.


Download ppt "En evidensbaseret klinisk oversigtsartikel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google