Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kortforsyningen – nye muligheder siden sidst og i fremtiden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kortforsyningen – nye muligheder siden sidst og i fremtiden"— Præsentationens transcript:

1 Kortforsyningen – nye muligheder siden sidst og i fremtiden
Udviklingen det sidste år og frem i tiden

2 Sidste års fokusområder
Driftsstabilitet Fremtidig strategi for Kortforsyningen Nyudvikling GEO WMS Print Applikationer

3 Forbruget sidste år har været stigende

4 Øget indsats for driftsstabilitet
Konsolidering af datakilder  Én datakilde til WMS, GEO etc. Løbende analyse af forespørgsler  input til IT-arkitektur herunder justering af load balancing og evt. hardwareopgraderinger Ny database backup procedure  Minimal nedetid Redundant database til fail-over (manuel håndtering)  Minimal nedetid Bedre overvågning

5 Konsolidering af datakilder for geonøgler
ILLUSTRATIVT Internet Internet Kortforsyningen Kortforsyningen geo1 geo2 geo3 geo4 geo1 geo2 geo3 geo4

6 Database redundans til fail-over
ILLUSTRATIVT Nuværende setup er sårbart for database problemer Redundant database etableret  manuel fail-over Pt. er data i redundant database ikke nødvendigvis dagligt ajourført  data kan være op til flere uger gamle Internet fail-over Kortforsyningen server 1 server 2 server 3 geodata 1 geodata 2

7 Bedre overvågning

8 Sidste års fokusområder
Driftsstabilitet Fremtidig strategi for Kortforsyningen Nyudvikling GEO WMS Print Applikationer

9 Strategi for Kortforsyningen
Baggrundskort Temakort Analysekort Interaktive klienter (data selvstændiggøres ikke) Kortvisning (WMS maks px) Temavisning (WMS/SLD/FE maks px) Featureservice (WFS/FE) Overførsel til klient (data selv-stændiggøres) Kortprint (WMS maks. A0) Temaprint WMS/SLD/FE maks. A0) Features til i eget GIS (GML, DSFL, Shape, GM, MIF/MID) Løsning implementeres pt. hos Nordisk Korthandel Forventes i drift 3. kvartal 2005

10 Sidste års fokusområder
Driftsstabilitet Fremtidig strategi for Kortforsyningen Nyudvikling GEO WMS Print Applikationer

11 GEO – Nyheder for geonøgler v.1
OSAK adresser (geoA, geoV, geoVA, geoAM) Stednavne (geoSS) Daglig ajourføring Kategorisering af stednavne fx Gård, Fortidsminder osv. Geografisk position defineret som Minimum Bounding Rectangle fremfor punkt Koordinattransformation (geoT) opgraderet til seneste udgave af KMSTrans 3D transformation (ikke sat i drift) Vi forventer ikke at videreudvikle på geonøgler v.1. Fremtidig udvikling vil være relateret til den nye generation af geonøglerne kaldet Geo Web Services

12 GEO – Geo Web Services (geonøgler v.2)
Hvorfor skal vi benytte KMS minilabels til transformation, når alle andre tjenester benytter EPSG-koder? Kan I ikke understøtte valgfri projektion, så vi slipper for at transformere koordinaterne hver gang? Jeg slår et stednavn op og får en position i form af et punkt, men hvor stor er dets udstrækning? Partnere Jeg har brug for lod-id’et, da flere matrikelflader har samme master-matrikel-nummer! Kunne vi få adgang til masse-transformation af koordinater, frem for én ad gangen som i dag? Hvorfor er beskrivelsen af geonøgler ikke implementeret, ligesom det er i WMS?

13 Sidste års fokusområder
Driftsstabilitet Fremtidens IT-arkitektur i Kortforsyningen Nyudvikling GEO WMS Print Applikationer

14 Forsøg med forskellige optimerede geometrier
Store geometrier ”klippet op” i mindre Outline medfører ternet lag  i praksis er det ikke muligt at benytte outline Forsøg med land temaet viser stort potentiale for performance-optimering Gennemsnitlig leveringstid [ms]

15 WMS – VendorSpecificCapabilities (manipulation)
Parameternavn: MANIPULATION Parameterværdi: greyscale Gør det muligt at konvertere billedet til gråtoner SERVICENAME=DTK_Skaermkort& MANIPULATION=greyscale&…

16 WMS – VendorSpecificCapabilities (convolution)
Parameternavn: CONVOLUTION Gør det muligt at manipulere billedet så hver pixel antager en værdi baseret på omkringliggende pixels (3x3 kernel) Parameterværdi: Ni kommaseparerede decimaltal Hvert tal angiver en vægtning af den pågældende pixel Kan kombineres med manipulation Virker kun med format=image/png SERVICENAME=DTK_Skaermkort& CONVOLUTION=.07,.18,.07,.18,0,.18,.07,.18,.07& …

17 WMS – Convolution eksempler
Almindelig Lysere Udvisket Skarp 1 1.2 0.5 1 -0.71 -1 7.83

18 WMS – Brugerspecifik GetCapabilities svar
Indhold af svaret fra GetCapabilities forespørgsel afhænger af forespørgerens rettigheder Påvirker pt. følgende elementer Layers (kun de lag man har købt sig adgang til vises) Kunne evt. udvides til: BBOX (kun det område man har købt sig adgang til vises) Layer attributten querable (har man rettighed til at foretage GetFeatureInfo)

19 WMS – Ændringer i matrikel tjenester
matrikelkort_01 Flere temaer Kommuner Sogne Ejerlav Strandbeskyttelse og klitfredning Bedre synliggørelse af matrikelnumre Udlysning i Matrikelflader_r Større fontstørrelse tomat_01

20 WMS – Ændringer i matrikelkort_01

21 WMS – Ændringer i kort10 tjenester
Husnummer tilføjet som label på adresse tema Vejnavne vises som label i vejnavne tema

22 WMS – GetFeatureInfo forbedringer
System 34/45 understøttes også i GetFeatureInfo Specialtegn – herunder æ, ø, å – returneres korrekt (tidligere problem med kommunenavn og ejerlavsnavn) Flere returformater application/vnd.ogc.wms_xml text/xml text/html text/plain text/html og text/plain indeholder læsevenlige attributnavne SDEWRITE.MAT_REG.ELAVSKODE  ELAVSKODE text/xml er endnu ikke ændret grundet bagud-kompatibilitet XML encoding forbedret  påståede encoding = returnerede encoding Øget buffer omkring klikpunktet  nemmere at få informationer for punkt- og linjetemaer

23 WMS – GetFeatureInfo eksempler

24 Sidste års fokusområder
Driftsstabilitet Fremtidig strategi for Kortforsyningen Nyudvikling GEO WMS Print Applikationer

25 Print Sidste års tiltag revideret  Kortforsyningen skal ikke levere den færdige opsætning men byggestenene til at lave en opsætning af kort Frem for at læne sig op ad en standardiseret tilgang (WMS) udnyttes denne tilgang direkte  data til plot/print hentes via WMS forespørgsel WMS til plot kan være optimeret til formålet herunder: Anden udgave af data fx højere opløsning (raster) Anden lagring af og tilgang til data  forbedret performance Anden opsætning på grund af andre krav i forbindelse med print fx at labels skal være til stede Andre outputformater DEMO i ArcMap

26 Årets fokusområder Driftsstabilitet
Fremtidig strategi for Kortforsyningen Nyudvikling GEO WMS Print Applikationer

27 URL validering

28 Kommende års fokusområder
Driftsstabilitet Performance Funktionalitet/tjenester/data

29 Indsats for øget driftstabilitet
Øget overvågning Database dedikeret til distribution af geodata via Internettet Automatisk fail-over på databaseniveau Optimering af ajourføringsprocedurer af geodata

30 Kommende års fokusområder
Driftsstabilitet Performance Funktionalitet/tjenester/data

31 Performance optimering
Definition og lokalisering af potentielle og aktuelle flaskehalse Netværkstrafik Båndbredde Repræsentation af data Hardware Antal af SQL forespørgsler Netværk Netværk DB WMS/WFS server WMS/WFS klient query HTTP request query resultat HTTP response Indeksering Datastruktur Datatyper Datamængde i forhold til behov

32 Forsøg med forskellige datastruktur og –typer
Gennemsnitlige svar-tider for alle testede kombinationer i relation til nuværende drift setup (indeks 100)

33 Forsøg med forskellige optimerede geometrier
Store geometrier ”klippet op” i mindre Outline medfører ternet lag  i praksis er det ikke muligt at benytte outline Forsøg med land temaet viser stort potentiale for performance-optimering Gennemsnitlig leveringstid [ms]

34 Kommende års fokusområder
Driftsstabilitet Performance Funktionalitet/tjenester/data

35 Forventet udvikling WMS med SLD og FE support Print-on-Demand (vektor)
Etablering af performance optimerede baggrundskort (WMS) til brug i forbindelse med egne data fx WFS eller WMS (kaskade) WFS (basic) Daglig ajourføring af topografiske data Historisk forbrugsstatistik Ny og bedre partnerportal med mindre vægt på allerede publiceret information fx OGC specifikationer men med mere vægt på fx eksempler

36 Udviklingen af WMS WMS+SLD+FE WMS+SLD WMS Filter Encoding Styles Yes
No Mulighed for at definere udseende for ét eller flere objekter fx ”Næstved kommune skal farves rød – de andre grå” WMS+SLD+FE Mulighed for at definere udseende for alle objekter i et tema fx ”alle motorveje skal være orange” WMS+SLD WMS Svarende til Kortforsyningen i dag. KMS har defineret udseendet af temaer (ét style pr. lag) Styles Named User

37 Eksempel WMS WMS+SLD WMS+SLD+FE

38 Forbrugsstatistik Muligt at se historisk forbrug i vilkårlig periode


Download ppt "Kortforsyningen – nye muligheder siden sidst og i fremtiden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google