Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

skamfuld selvskade – unge der skærer i sig selv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "skamfuld selvskade – unge der skærer i sig selv"— Præsentationens transcript:

1 skamfuld selvskade – unge der skærer i sig selv
Center for ungdomsforskning Marts 2010 Klinisk psykolog Bo Møhl Cand.mag. & cand. psych. Psykiatrisk Center København

2 Selvskadende adfærd definition
….en bevidst, socialt uacceptabel adfærd, som medfører fysisk skade og/eller smerte udført uden intention om suicidium, men med det bevidste eller ubevidste formål at opnå intrapsykisk og/eller interpersonel forandring. (baseret på Favazza 1996, Suyemoto & MacDonald 1995, Walsh & Rosen 1988 samt Kahan & Pattison 1983)

3

4 Forskellige typer selvskade
Cutting Pille i sår/syre Slag mod sig selv/kradse Brænding f. eks. med cigaret, lighter Selvpåførte tatoveringer/”fængselstatoveringer” Bide sig selv Sy i sig selv Skin-picking Sluge genstande (f. eks. hårnåle, sakse) Frakturer, ”operationer”, åreladning Hoveddunken Trække hår ud (trikotillomani) Indtagelse af overdosis fx paracetamol

5 Indirekte selvskade Misbrug af alkohol & stoffer
Risikofyldt seksuel aktivitet Spiseforstyrrelser Bilkørsel i påvirket tilstand eller på uforsvarlig måde Tilbøjelighed til at komme i klammeri/slagsmål Ludomani Powershopping ”workaholic”

6 Hvad er cutting? - cutting er at skære sig selv med en skarp genstande f. ex. barberblad, skalpel, glasskår, en knækket cd, en smadret tallerken eller noget andet, der kan skære gennem huden

7 Hvor skærer man sig, når man er cutter?
Man kan skære sig selv alle steder på kroppen, men det mest almindelige er på venstre underarm, fordi det område er lettest tilgængelig. Andre steder er på benene, på brystet, i ansigtet og på kønsorganerne

8

9

10

11 Selvmord hos mennesker, der skader sig selv
6-13% af selvskadere begår selvmord i løbet af år De begår typisk selvmord, når de ikke bruger selvskade som affektregulering Vi ved ikke hvem, der gør det, men….. Risikofaktorer er andre psykiatriske lidelser og stof-/alkoholmisbrug

12

13 Prævalens – hvor hyppigt forekommer selvskade?
4% af den amerikanske befolkning har ind imellem selvskadende adfærd Briere & Gil 1998 14% af studerende I USA har ind imellem selvskadende adfærd Ross & Heath 2002 Omkring 35% af studerende i USA har haft mindst et tilfælde af selvskade i løbet af deres liv Gratz 2003 18% af high school elever i Massachusetts USA har skadet sig selv i løbet af 2003 Massachusetts Department of Education 2004

14 Dansk undersøgelse af selvskade hos gymnasieelever (Møhl & Skandsen - under udarbejdelse)
21,5% af de involverede gymnasielever har på et tidspunkt i deres liv skadet sig selv N- 2898 Af disse har følgende gjort Cutting ,9% kradset sig selv 42,4% slået sig 47,2% Andet 15,0% n=648

15 Årsager til selvskade. præliminære resultater
Følelsesregulering 50,6% Selvstraf ,2% At mærke sig selv 12,9% For at få et kick 12,6% Andre grunde 28,3%

16 Selvskadefrekvens. præliminære resultater
én gang ,6% 1-5 gange ,7% 6-20 gange ,8% > 20 gange ,9% Har ikke gjort det inden for det sidste år 17,0% n= 648

17 Selvskade prævalens. præliminære resultater
Indirekte selvskade Spiseproblemer ,4% Alkohol black out ,0% Stoffer ,0% Slå & brænde sig – mænd Cutting & kradse sig - kvinder

18 Selvskade livstidsprævalens NICE
females males England 16,9% 4,9% Ireland 13,5% 4,9% Holland 5,9% 2,5% Belgien 15,6% 6,8% Norge 15,3% 4,3% Ungarn 10,1% 3,2% Australien 17,1% 3,3%

19 Kønsspecifik konflikt- og aggressionsforvaltning?
Externalizing versus internalizing James & Taylor 2008 Kvinder skader sig selv, mænd skader andre Peter Fonagy

20 Samfundsmæssige forklaringer på selvskadende adfærd
Opløsning af faste normer og værdier (”kulturel frisætning”) Skabe identitet ved selviscenesættelse & refleksion i det sociale spejl Udvikling af falsk selv/facade, der dækker over indre usikkerhed, tomhed & skam Ekstremt høje om at være perfekte og have succes på alle livets områder

21

22

23 Baggrund for selvskadende adfærd
De ”nye” cuttere: Langt de fleste unge, der skærer sig, har haft en helt almindelig opvækst, men stiller store krav til sig selv, føler let skam og utilstrækkelighed (basalt lavt selvværd) Traditionelle cuttere: En gruppe unge, der skærer sig og har anden selvdestruktiv adfærd, har haft opvækst præget af svære problemer - skilsmisse, vold, tab af forældre, sexuelt misbrug, sygdom - og har ofte også …. - konflikter i forhold til jævnaldrende/sociale problemer - spiseforstyrrelser - misbrug af alkohol, stoffer - impulsforstyrrelser

24 Skambaserede syndromer (Kaufman 1989)
Stof- og alkoholmisbrug Spiseforstyrrelser Reaktioner efter overgreb selvskade

25

26 Udløsende årsager til selvskadende adfærd bl.a.
Fell body is real % Get rid of anger % Stop guilt % Distraction from memories % Distraction from painful feelings % Mark to show pain inside % Feel selfcontrol % Stop flash-backs % Self-punishment % Feel alive % Feel self-control % Feel control over others % get attention/ask for help % Make body unattractive % Manage stress % Feel safe % Sexual arousal or pleasure % Stop hurt by others % Ownership of body % Facilitate or hinder switching % Reduction of tension % Get medical attention % Feel closer to someone who hurt you 10% Remember prior abuse % Feel something % Release pent-up feelings % Get therapist`s attention % N= Briere & Gill 1998

27 Effekt af selvskadende adfærd
before after Anger at others 56% 2% Anger at self 35% 5% Fear 38% 10% Emptiness 40% 9% Hurt 42% 5% Loneliness 34% 8% Sadness 30% 11% Shame 13% 28% Briere & Gil (1998)

28 selvskade Selvskade = selvmedicinering

29

30

31

32 Hvorfor smitter selvskade?
Ønske om at skabe et gruppefællesskab At konkurrere og vinde status At konkurrere om at få opmærksomhed eller omsorg fra gruppens behandlere, pædagoger eller lærere Nedsat hæmning: når man ser, at andre gør det, mindskes modstanden mod selv at prøve.

33

34 Dynamisk baggrund for selvskade
Grænsemodellen – bekæmpe selvets opløsning ved at bekræfte selvets grænser og opnå kontrol ved den selvskadende adfærd Doctors 1981 Affekt-reguleringsmodellen – cutting kan ses som en form for handling (ageren) i mangel af evnen til mentalisering. Fonagy et al 2003 Miljømodellen – systemisk forståelse af symptomets funktion og dynamik

35

36 Hvordan opdager vi selvskadende adfærd hos børn og unge
Hvordan opdager vi selvskadende adfærd hos børn og unge? /1 - nonspecifikke tegn på dårlig trivsel Social og følelsesmæssig tilbagetrækning. Holde sig uden for – ikke deltage i aktiviteter Tristhed, manglende glæde og spontanitet Ikke have lyst til noget – undgåelsesadfærd Manglende netværk – ensomhed Manglende selvtillid Irritabilitet – lav frustrationstærskel Manglende koncentration og hukommelse Manglende motivation Ændringer i adfærd eller fremtrædelse

37

38 Hvordan opdager vi selvskadende adfærd hos børn og unge
Hvordan opdager vi selvskadende adfærd hos børn og unge? /2 - specifikke tegn Sår, blå mærker og ledsaget af bortforklaringer. Undgår blottelse af kroppen. Konstant brug af fx svedbånd & tørklæder omkring håndled Går med langærmede bluser selv når det er varmt om sommeren. Højt fravær fra idræt/gymnastik Barberblade, glasskår & andre skarpe genstande mm. på mærkelige steder.

39 udredning Hvem kender til den unges problemer?
Hvor lang tid har den unge skadet sig selv? Hvor hyppigt har det fundet sted? Hvad udløser selvskaden – særlige situationer, tanker, følelser? Er der andre tegn på mistrivsel – ensomhed, konflikter, nedtrykthed? Hvad er den unges eget bud på en løsning? Hvad kunne hjælpe? Hvad vil den unge have hjælp fra dig til? Hvilke voksne er i den unges netværk? Er den unge motiveret for at søge hjælp? (Hallur Thorsteinsson PsykiatriFonden)

40

41 En forudsætning for at du kan hjælpe er, at der skabes en tryg relation:
lad være med at fordømme den unges handling – den unge gør det bedste hun/han kan. Vis, at det er i orden at tale om selvskade – selv om det er svært. fokus skal ikke nødvendigvis være på selvskaden og sårene. Vis bekymring for, hvordan den unge har det følelsesmæssigt. Vis, at du forstår, at selvskaden har mening. Validering: Udtryk respekt og anerkendelse for den unges følelser. Tilbyd evt. den unge et sprog – hvis der er brug for det. Vær tydelig i din kommunikation – budskabet må ikke være tvetydigt.

42

43

44

45 Tak for jeres opmærksomhed!
Kontakt


Download ppt "skamfuld selvskade – unge der skærer i sig selv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google