Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - Læringsudbytte.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - Læringsudbytte."— Præsentationens transcript:

1 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Learning Analytics Hvad er der af muligheder og hvilke vanskeligheder skal overvindes, hvis man vil implementere Learning Analytics som middel til at optimere de lærendes læringsudbytte med fokus på samtidig inddragelse af eksterne ressourcer, særligt Open Source Ressourcer(OSR), Open Educational Ressources(OER) og web 2.0 Ressourcer i læring og undervisning i professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser

2 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Creative Commons http://www.slideshare.net/ulr

3 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Agenda: 1.Forskningsfeltet Learning Analytics, 2.Læringsudbytte 3.Eksterne læringsressourcer f.eks. Open Educational Ressources 4.Ny opgavetyper og feedback 5.The quantified self

4 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Læringsudbytte Kvalifikationsrammens definition på Læringsudbytte: Ved læringsudbytte forstås, hvad man skal vide og kunne som resultat af en læreproces. Viden, færdigheder og kompetencer Læringsudbyttet beskrives i kvalifikationsrammen i form af viden, færdigheder og kompetencer, som er karakteristiske for hvert af de otte niveauer i kvalifikationsrammen. Viden omfatter både viden om et emne og forståelse, det vil sige, om man er i stand til at sætte sin viden i sammenhæng og forklare den for andre. Viden kan være både om teori og praksis. Færdigheder er det, som man kan gøre eller udføre. Der kan være tale om praktiske færdigheder, kognitive færdigheder, kreative færdigheder eller kommunikative færdigheder. Kompetencer er evnen til at anvende viden og færdigheder i en given kontekst. Her er ansvar og selvstændighed centrale begreber.

5 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Learning Analytics ”Learning Analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of data about learners and their contexts, for purposes of understanding and optimizing learning and the environments in which it occurs.” "Learning Analytics er måling, indsamling, analyse og rapportering af data om lærende og deres kontekst, med henblik på at forstå og optimere læring og de ​​miljøer, hvor den forekommer." http://www.solaresearch.org ”Learning Analytics is about collecting traces that learners leave behind And using those traces to improve learning” Professor Eric Duval http://erikduval.wordpress.com/2012/01/30/learning-analytics-and-educational-data-mining/ http://erikduval.wordpress.com/2012/01/30/learning-analytics-and-educational-data-mining/

6 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Forskningsfeltet Learning Analytics Forskningsfeltet: opfordrer til og udøver åbenhed i forskning har meget veletablerede forbindelser til den ”åbne verden”, f.eks Open (Educational) Resources har meget veletablerede forbindelser til the ”open” data-videnskabelige verden/felt Kilde: http://www.slideshare.net/gsiemens/columbia-tchttp://www.slideshare.net/gsiemens/columbia-tc

7 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Learning Analytics Source: Intro to Learning Analytics on LAK13 course https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KqETXdq68vYhttps://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KqETXdq68vY Figuren viser de niveauer man kan inddele et LA-setup i på en uddannelsesinstitution. På nederste niveau på de fleste uddannelsesinstitutioner finder der en vis databearbejdning sted. Det kan fx være en underviser der kigger på hvor mange studerende der logger ind på et lms og hvor megen tid den studerende anvender derinde og måske sammenholder det med afleverede opgaveløsninger og som så for eksempel kan udlede hvor mange studerende der anvender undervisningsmaterialet. Men man skal op på system-niveau for at kunne opdage tværgående mønstre i big data og kigge på og udvikle fx automatiserede forudsigelser/hjælp. Det kræver en systemisk tilgang

8 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Learning Analytics – eksempler på forskning og værktøjer Andre der har valgt dette fag har også læst disse bøger og x % af dem har bestået

9 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Learning Analytics – eksempler på forskning og værktøjer 1. del af igangværende forskningsprojekt: “Considering Formal Assessment in learning Analytics within Personal Learning Environment”(Tracking students behavior via Social Network Analysis according to their formal grades) by Eleni Koulocheri 1. del af igangværende forskningsprojekt: “Multimodal Learning Analytics”(defining students ability to solve practical tasks via videos for determining their knowledge levels) by Paulo Blikstein o.a. En del projekter vedrørende: Predictive modeling to forecast studentoutcomes and drive effective interventions in online college courses

10 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Eksterne Åbne Læringsressourser http://globe-info.org/ http://ariadne-eu.org/

11 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Eksterne læringsressourcer, MOOCs http://coursera.org http://www.canvas.net

12 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics MOOCs = Massive Open Online Courses http://chronicle.com/article/Major-Players-in-the-MOOC/138817/?cid=wb&utm_source=wb&utm_medium=en http://futurelearn.org/ https://www.canvas.net/

13 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics MOOC`s Eksterne, globale samarbejdsrelationer, beståelseskriterier, løbende automatiset feedback, deltagerbeviser, peer-to-peer- reviews, badges, formelle eksaminer Basis-læring, meget korte klip, points og badges ”bare” for at se/gense videoklips, har vist sig at optimere læringsudbyttet for ”langsomme lærende”, coach- faciliteter

14 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics The Quantified Self, Ny opgavetyper http://quantifiedself.com/ https://www.rescuetime.com/ Eric Duval

15 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics The Quantified Self http://quantifiedself.com/

16 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics The Quantified Self - EEG - måling http://www.emotiv.com / ”At styre spil med tanker”, At lære koncentrations- og fordybelsesteknik

17 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Ny opgaver/kompetencer, Finmotorik Badges Karakterer Udtalelser Tests Eksaminer http://www.howstuffworks.com/surgeon-video-game.htm http://www.sciencedaily.com/releases/2007/02/070220012341.htm

18 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Selvmåling Google Glasses http://www.google.com/glass/start/what-it-does/ Google Watch

19 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Måleenheder: Open Badges http://www.digitalme.co.uk/ http://blogs.hbr.org/schrage/2012/12/four-innovation-trends-to-watc.html http://chronicle.com/article/Badges-Earned-Online-Pose/130241/ http://hastac.org/digital-badges-bibliography

20 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Open Badges http://www.openbadges.org//ttp://www.openbadges.org//

21 NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - ulr@ucn.dk. ulr@hum.aau.dkulr@ucn.dkulr@hum.aau.dk Læringsudbytte og Learning Analytics Learning Analytics Hvad er der af muligheder og hvilke vanskeligheder skal overvindes, hvis man vil implementere Learning Analytics som middel til at optimere de lærendes læringsudbytte med fokus på samtidig inddragelse af eksterne ressourcer, særligt Open Source Ressourcer(OSR), Open Educational Ressources(OER) og web 2.0 Ressourcer i læring og undervisning i professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser


Download ppt "NoEL seminar, e-Learning LAB, Aalborg Universitet, 6. juni 2013 - Ulla lunde Ringtved - Læringsudbytte."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google