Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den psykologiske baggrund for ordination Ph.d.-studerende, farmaceut, Kristin Eskildsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den psykologiske baggrund for ordination Ph.d.-studerende, farmaceut, Kristin Eskildsen."— Præsentationens transcript:

1 Den psykologiske baggrund for ordination Ph.d.-studerende, farmaceut, Kristin Eskildsen

2 Budskaber Hver enkelt læge er unik Hver læge midt i en udviklingsproces Interventioner bør tage udgangspunkt i den enkelte læges udviklingsproces

3 Tak Ebba Holme Hansen, Vejleder, DFU Thorsten Kruse og Erik Knudsen, VA Forskningsfonden, 3 måneders løn Danmarks Farmaceutiske Universitet, Ph.d.- stipendium.

4 Formål med projekt At få en forståelse for praktiserende lægers udskrivning af lægemidler fra lægernes eget perspektiv At opnå resultater der kan anvendes som baggrund for kvalitetsudvikling ?

5 Metoder 20 interviews 9 dages observation

6 Past Future The act of prescribing ”Men hvis du begynder at sige at 'jeg gør tingene på en måde som er det nemmeste eller bekvemmeste men som ikke er det rigtigste ifølge ens egen opfattelse' så er man virkelig ilde ude mener jeg, fordi så har man jo ikke moral mere overhovedet, vel.” K: " Hvordan er din opfattelse dannet? Altså dine idealer dannet. Hvilke ting er det der har gjort at du er blevet… at du har fået de idealer.L13: " Min moder" ”Men sådan er ikke mit temperament. Så er jeg nok den pragmatiske type. I min udskrivnings, mine ordinationsvaner. K: Ja, vil du ikke uddybe lidt mere omkring hvorfor du er pragmatisk. Altså hvad… hvorfor du er blød? L1:Altså grundlæggende er det nok fordi jeg er blød af temperament. Det er nok fordi jeg er svag, blød. Kan lokkes.” L12: " Jaa…altså jeg prøver da at være meget opmærksom på at undgå det som overgår mange praktiserende læger..at blive udbrændt med årene, ikke. Hvad hedder det. Og det prøver jeg helt klart på ved at gå til supervision.

7 Determines goals Applies appropriate perspective Takes the role of the others in the situation Pulls out, points out, defines to self the objects in the situation Applies past experience Views self in situation GP enters situation GP defines situation GP determines line of action GP prescribes GP interprets own action GP revises definition of situation Considers future Inspireret af model i Charon JM. Symbolic interactionism. An introduction, an interpretation, an integration. 2nd ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1985.

8 Determines goals Applies appropriate perspective Takes the role of the others in the situation Pulls out, points out, defines to self the objects in the situation Applies past experience Views self in situation GP enters situation GP defines situation GP determines line of action GP prescribes GP interprets own action GP revises definition of situation Sub-study III***Sub-study I* Sub-study II** * GPs’ self-perception ** GPs perceive and handle situation *** GPs’ emotional state Considers future

9 Lægers selvopfattelse Lægers selvopfattelse påvirker og påvirkes af deres udskrivning af lægemidler

10 Lever ikke op til egne menneskelige og faglige idealer ”hvis jeg føler at jeg …… gør nogen ting som folk forlanger af mig som jeg ved er forkerte så vil jeg føle disrespekt overfor mig selv og det tror jeg også andre mennesker vil gøre. Og det ville berøre mig meget mere (end andres vrede imod en)” GP16

11 Selvopfattelse påvirker ordination ”Og nogen gange så …….. bliver jeg stædig og siger nej. Og siger 'jeg ved mere end du gør..og jeg mener ikke du skal sådan og sådan' Andre gange siger man 'jeg giver mine råd og så må du selv om det.’ Som jeg var inde på……..patientens autonomi og min autonomi det har noget at gøre med hvornår jeg har brug for selvrespekt. For at kunne li’ at se mig selv i spejlet.” GP9

12 Konsekvensen af konstant at gå på kompromis med sig selv ”hvis man, hvis man hele tiden gør det patienterne de, de forlanger så er det nemlig man går og bliver led ved sig selv. Og bliver udbrændt.” GP11

13 Lægers følelsesmæssig involvering Lægers følelser påvirker lægernes opfattelse af den enkelte situation, tolkning af egen handling og udvikling af udskrivningspraksis.

14 Følelser påvirker hvordan man ser situationen ”man bliver jo sur på sig selv. Og man bliver jo sur på næste patient. Det går ud over de næste patienter der kommer, ikke. Fordi forrige konsultation det var en lortekonsultation hvor patienten fik noget som han egentlig ikke skulle have haft.” GP4

15 Følelser i den enkelte situation afhænger af erfaringer ”Jeg har fundet ud af at når der kommer nogle lægemidler som virker, faktisk virker så det går som man forventer og det tåles godt og så bliver man så glad for det lægemiddel og så bruger man tonsvis af det.” GP13

16 Følelser stimulerer forandring ”Tidligere kunne jeg godt, tror jeg, sætte hælene meget i. Nu er jeg bevidst om at det på en eller anden måde trigger et eller andet hos mig der bringer mig i forsvarsposition, ikke. Og derfor så…der bruger jeg faktisk så vidt jeg kan de der kommunikationsredskaber som jeg har lært, ikke.” GP6

17 Lægers opfattelse og håndtering af situationen Læger søger at balancere indre og ydre påvirkninger så sikkert som muligt i den enkelte udskrivningssituation

18 Et skøn ” Men det er også dem hvor jeg kan se at dette bliver nok en varig ordination. Eller en langvarig ordination. Derfor tænker jeg så at forhåbentlig har jeg gjort det rigtig. Det er jo et skøn altid. Forhåbentlig har jeg gjort det rigtig. Og ved at nu gør jeg det. Så gør jeg det. Så det er så den samme følelse ikke. Jeg mener jeg gør det rigtige og forhåbentlig gør jeg det. Jeg ved det jo ikke.” GP1

19 ”tage kampen op” ”De dage hvor man virkelig lægger sig i selen og gør det efter lægefaglige idealer, så har man det også godt bagefter, ikke. Det har man. Og man bliver også respekteret af forældrene på lidt længere sigt.” GP11

20 Holdepunkt ”Stofferne er det ikke noget i vejen med. Men hvis jeg mangler personlig erfaring med et stof bliver jeg usikker og søger støtte enten hos kollegaer eller hos en eller anden speciallæge (). Men det kan jo være sådan noget banalt noget som hypertensionsbehandling af en gravid pige. For hvad må hun få.” GP3

21 Slække på egne idealer ”man er nødt til at møde patienten. Man kan godt…man bliver NØDT TIL i nogen situationer at give.. slække på sine egne idealer. Fordi patientens idealer også er der, ikke.” GP8


Download ppt "Den psykologiske baggrund for ordination Ph.d.-studerende, farmaceut, Kristin Eskildsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google