Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til orienteringsaften vedrørende Folkeskolereformen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til orienteringsaften vedrørende Folkeskolereformen."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til orienteringsaften vedrørende Folkeskolereformen

2 Program Overordnede mål/ indsatsområder Skoledagens længde Nye fag på årgangene Timefordeling Understøttende undervisning Lektier/lektiehjælp Bevægelse i undervisningen M.m. SFO Skolebestyrelsen

3 Folkeskolereformen De tre overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

4 Fra og med august 2014 indføres En længere og varieret skoledag: 30 klokketimer for børnehaveklassen til 3. klasse 33 klokketimer for 4. til 6. klasse 35 klokketimer for 7. til 9. klasse. Fagopdelt undervisning: 0.-2. klasse:25 lektioner 3. klasse:26 lektioner 4. klasse: 30 lektioner 5. – 6. klasse: 31 lektioner 7. – 8. klasse: 32 lektioner 9. klasse: 31 lektioner Frikvarter Understøttende undervisning Differencen mellem skoledagens længde og den tid skolen bruger på de fagopdelte timer(incl. frikvarter) = understøttende undervisning

5 Den understøttende undervisning skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning ved: Faglig fordybelse Motion og bevægelse Samarbejde med foreningsliv Samarbejde med kommunale musik- og billedskoler Lektiehjælp (skal lægges i ydertimer, så elever, der fravælger den, kan gå hjem): – 0. – 3. klasse: 2 klokketimer ugentligt ( 24 min. pr. dag ) – 4. – 6. klasse: 3 klokketimer ugentligt ( 36 min. pr. dag ) – 7. – 9. klasse: 2 klokketimer ugentligt ( 24 min. pr. dag ) Der skal skabes sammenhæng mellem de fagopdelte timer og den nye tid til understøttende undervisning. Den understøttende undervisning kan varetages af: En lærer En pædagog En anden fagperson

6 Ændringer Med den længere og varierede skoledag indføres følgende ændringer af timefordelingen i de fagopdelte lektioner: Forhøjelse af dansk i 4.- 9. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af matematik i 4.- 9. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. - Der indføres desuden en afsluttende prøve i idræt. Idrætsfaget vil på 9. klassetrin indgå i rækken af prøvefag til udtræk Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af håndarbejde/sløjd/hjemkundskab i 4. klasse med én lektion om ugen. + Reduktion af Håndarbejde/sløjd/hjemkundskab i 7. klasse med én lektion om ugen. Håndarbejde og sløjd vil senere blive slået sammen til faget håndværk og design, og hjemkundskab omdøbes til madkundskab.

7 Ændringer Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen. Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. – Valgfag bliver obligatoriske. – valgfag, der ikke indgår i prøverækken, men som eleven undervises i, skal indgå i projektopgaven. En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin. Klassens time bortfalder

8 Længere skoledag I den længere og varierede skoledag skal der arbejdes med: varierede og differentierede undervisningsformer praktiske undervisningsformer alsidige læringsstrategier for eleverne elevernes kreativitet, motivation, refleksion elevernes alsidige udvikling elevernes tilegnelse af viden bevægelse og motion De overordnede Fælles Mål præciseres og forenkles. Elever og lærere skal i fællesskab opstille læringsmål for eleverne, og undervisningen skal hjælpe eleverne med at nå disse mål. De tydelige mål for elevernes læring skal bidrage til at øge det faglige niveau for både fagligt stærke og svage elever.

9 Lektioner pr. uge - Vejledende Fag1. kl.2. kl.3. kl.4. kl.5. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl. Dansk111097* Eng.1* 2233333 2.fr.spr. 1*2*33* Hist. 1222221 Krist.211112 11 Samf. 22 Mat.5555* N/T12*23*22 Geo. 2*1*1 Bio. 221 Fy/ke 223 Idr.2*22333222 Mus.2*222 1 Bil.12221 Hå/Sl/Hj 3*442* Valgfag 2*22 I alt +3 25 +2 25 26 +4 30 +4 31 +4 31 +4 32 32 +1 31 Klokketimer pr. uge: Underst. underv. heraf Bev./mot. Lektiehj. 7,7 3 2 7.7 3 2 6,75 3 6,0 2 3 5,0 2 3 5,0 2 3 6,2 3 2 6,2 3 2 7,2 3 2 Skoleuge30 33 35

10 0.-1.-2.-3. klasse 0. kl.1. kl.2. kl.3. kl. MANTIRSONSTORSFREMANTIRSONSTORSFREMANTIRSONSTORSFREMANTIRSONSTORSFRE 07.50 08.10 08.55 09.40 10.10 10.55 11.40 12.10 12.55 13.55 Faglektion Understøttende undervisning Lektiecafé

11 4.-5.-6. klasse 4. kl.5.kl.6.kl. MANTIRSONSTORSFREMANTIRSONSTORSFREMANTIRSONSTORSFRE 07.50 08.10 08.55 09.40 10.10 10.55 11.40 12.10 12.55 13.40 13.50 fri 13.55 14.40 Faglektion Understøttende undervisning Lektiecafé

12 Mødetider 0.-1.-2.-3. kl. Hver dag: 07.50 – 13.55 4.-5.-6.kl. Mandag – torsdag: 07.50-14.40 Fredag: 07.50-13.55

13 Specielle dage Alle klasser har fri kl. 11.40 på følgende dage Skolestart 11.08.14 Motionsdag 10.10.14 Juleafslutning 22.12.14 Sidste skoledag 26.06.15

14 Og så alt det andet…… Forældremøder om aftenen Skole/hjem samtaler inden kl. 17 Telefontid kan ikke angives – skriv evt. på Intra, hvis I vil ringes op – AKUT: ring på kontoret Emneuger, Rullende dage Lejrskoler, skolerejser Kommunale elevaktiviteter

15 Og så alt det andet…… Lærernes efteruddannelse ( vikar ) 1. august 2014 skal vi være klar på skolen………… Men vi har brug for……

16 Samarbejde skole/hjem Et godt skoleliv på Klokkerholm og Flauenskjold skoler – begynder med et godt samarbejde mellem skole og forældre. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at Flauenskjold Skole og Klokkerholm Skole har et optimalt læringsmiljø, hvor eleverne trives og bliver dygtige. Vi arbejder for, at ALLE børn får et trygt skoleliv samt en god faglig og engageret undervisning. Den opgave kan vi kun løfte i kraft af et tillidsfuldt og positivt samarbejde med jer forældre: Sammen skaber vi alle de væsentligste betingelser for, at børnene får et godt skoleliv. Vi vægter derfor samarbejdet mellem skole og hjem højt, og vi sætter stor pris på, at I møder op til forældremøder og andre arrangementer. I kan forvente at blive lyttet til og taget alvorligt i en gensidig dialog. En af de vigtigste forudsætninger for vores samarbejde og børnenes trivsel er, at der er en god omgangstone på skolen. Vi tolererer ikke mobning! Skole og hjem samarbejder aktivt om at fremme trivsel og bekæmpe mobning – og klassens sociale liv er et fælles anliggende. Derfor forventer vi også, at forældre og skolens personale omtaler hinanden loyalt i børnenes nærvær. Det er godt for jeres barn, at I som forældre bakker op om skolen og omtaler lærerne med respekt, for når I gør det, er I med til at give barnet en positiv indstilling, og det gør skoledagen god. Skolen, lærere og pædagoger vil regelmæssigt informere om dit barns udvikling i skolen – både fagligt og socialt – og væsentlige aftaler ved skolehjem-samtaler skrives ned i elevplanen. I vil også jævnligt blive informeret om skolens hverdag og planlagte arrangementer på skoleintra/forældreintra, og fælles aftaler for klassen skrives ned og justeres årligt på forældremødet. Skolen sørger for at kontakte hjemmet, hvis der er behov for det, men opstår der problemer kan det være både forældre, lærere og pædagoger, der tager kontakt. Det er f.eks. altid en god ide at informere skolen om relevante personlige og familieære forhold som dødsfald, sygdom og skilsmisse, så vi kan tage del i barnets hverdag og dermed være medvirkende til, at jeres barn bedre kommer over en trist begivenhed. Uanset hvad, er I altid velkomne til at henvende jer til skolen, hvis I er i tvivl om noget eller blot ønsker at drøfte et emne.

17 Samarbejde skole/hjem

18

19

20

21 Skolebestyrelsen

22 Tak for i aften

23


Download ppt "Velkommen til orienteringsaften vedrørende Folkeskolereformen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google